Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 46 – 18 november 2022
 
Beste mensen, 
 
We zitten in de wintertijd, de dagen worden korter en donkerder. En we kijken uit naar de Adventstijd. Tijd van verwachting en hoop, ondanks alle oorlogsgeweld. 
 
Vorige jaren hadden we in deze Adventsperiode het ‘Geheime-engelen-project’. Dit jaar slaan we dat een keer over, maar niets staat u in de weg om toch persoonlijk een ‘geheime engel’ te zijn voor iemand die wat aandacht en een steuntje in de rug  goed kan gebruiken.
 
 
Zondag 20 november komen wij bij elkaar in het Pauluscentrum voor een oecumenische viering. Solidaridad zal dan centraal staan. In deze nieuwsbrief speciaal aandacht voor het Kinderkerstfeest op 24 december. Ook plaatsen we een oproep van Vluchtelingenwerk. En Gerwin Duine legt uit hoe leuk het is om op 27 november de Jeugd-doe-dienst te bezoeken!
Verder herhalen we een aantal items, zoals de cursus pastoraat, een bericht van de diaconie en pastoraal bezoek. 
 
20 november: Oecumenische dienst in het Pauluscentrum - Solidaridad 
De dienst is deze week helaas niet online te volgen. Maar….. het goede nieuws is dat er genoeg plek is in het Pauluscentrum, dus u bent daar van harte welkom om de dienst live mee te maken.
 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Jeugd-doe-dienst op 27 november 
 
Verlangen om te delen
De Jeugd-Doe-Dienst gaat in op ‘het verlangen om te delen’. We sluiten hiermee aan bij het thema van deze kerstperiode in de Eshof. verlangen om te delen
We willen de kids meegeven dat ‘delen’ onderdeel is van samen geloven. Je kunt er voor iemand zijn door hem/haar aandacht te geven en door iemand te helpen door iets praktisch te doen of financieel te steunen. 
Met de jongere kids gaan we eten, armbandjes en kleipotjes maken. Ze zetten zich in voor een ander door zelf iets leuks te maken en het daarna te verkopen. 
De tieners besteden aandacht aan Fairtrade producten. Door Fairtrade producten te kopen, dragen we bij aan eerlijke handel voor de boeren. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en kunnen daarmee een bestaan opbouwen, ze worden niet meer uitgebuit door de macht van de markteconomie.
De tieners gaan vervolgens aan de slag om een marktkraam in te richten en hier de items te verkopen die de kids maken tijdens de bijeenkomst, naast de Fairtrade producten. De opbrengst van de kraam gaat naar het project in Haïti waar we een lokale gemeenschap ondersteunen met een etens- en zaaipakket. 
Een mooie gelegenheid om ons ‘verlangen om te delen’ zichtbaar te maken. 
 
De voorbereiding komt ‘op stoom’, we vinden het leuk om alle kids van 0-16 te zien op 27 november om 10.00 uur. 
 
Groetjes Ilse, Jacquelien, Richard en Gerwin  
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst zal zijn op 11 december. De leiding zal in handen zijn van Anja en Lisa Bouw.
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 033-2537030 of 06 54600057.
 
Collecte 
De collecte in het Pauluscentrum  is voor Solidaridad. 
Steun de vrouwen die erkenning en rechtvaardigheid verdienen.
 
sollidariteit peruaanse vrouwenDe steun die Solidaridad jaarlijks ontvangt is onmisbaar voor de arbeiders waar zij zich voor inzet!
Deze keer betreft het Peruaanse vrouwen, de z.g. ‘pallaqueras’ (verzamelaars). In het steenafval van de goudmijnen zoeken ze brokken waar nog wat goud in zit. Met name door de vele losliggende brokken een gevaarlijk en zwaar werk. Om wat te verdienen moeten ze dit goud op de zwarte markt zien te verkopen hetgeen hen kwetsbaar maakt voor uitbuiting. En thuis wacht ook nog eens het huishoudelijk werk. En ondanks de lange dagen die zij maken verdienen zij weinig. 
Deze vrouwen verdienen beter. Samen kunnen wij hen met onze bijdragen helpen om te strijden voor wettelijke erkenning waardoor uitbuiting vermeden wordt en hun werkomstandigheden verbeteren.
Meer informatie vindt u op www.solidaridad.nl/goud. 
 
En na twee jaar hopen we weer gezamenlijk Solidaridad-zondag te kunnen vieren in het Pauluscentrum.
Door de onzekere tijd vanwege corona en de daardoor gewijzigde stoelenopstelling in het Pauluscentrum zal er geen verkoop zijn van Fairtrade producten.
En ook ontvangt u met de Rondom en het Dialoogje geen enveloppen meer voor Solidaridad. 
 
Wij bieden u dit jaar enkele mogelijkheden om uw bijdrage te storten.
- in de collectemand tijdens de gezamenlijke viering op 20 november in het Pauluscentrum. 
- in de hal van de Eshof in de doos voor Solidaridad, door een bedrag te doen in één van de enveloppen die voor dat doel klaarliggen.
- op de bankrekening van ‘PG de Eshof inzake collecten’ met nummer NL30 RABO 0382 2047 35 onder vermelding van ‘Solidaridad 2022’. Of scan onderstaande QR-code met de camera op uw smartphone. 
scan solidariteit puruaanse vrouwen 
Laten wij met onze giften deze Peruaanse vrouwen helpen hun leven te verbeteren.
 
Paulusgemeenschap: Marijke Kroon
De Eshofgemeente: Jan Vogel 
 
 
 
 
 
  
collectemunten Collectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Ook in het Pauluscentrum kunt u collectemunten gebruiken.
 
 
 
Bericht van de diaconie
door Nico van Rootselaar (voorzitter a.i.)
 
De kerkenraad heeft het voornemen Jan Beitler tot ambtsdrager te benoemen. Jan zal de diaconie gaan versterken en daar een vacature vervullen die is ontstaan door het vertrek van William en Anja Bouw. Als er binnen 14 dagen na deze publicatie geen gegronde bezwaren worden ingediend bij de voorzitter van de kerkenraad, zal Jan worden bevestigd in de dienst van 29 januari 2023. 
Dit klinkt allemaal wat formeel, en dat is het ook. Een gemeente vertegenwoordigen in welke functie dan ook is belangrijk en de verantwoordelijkheid voor een benoeming ligt bij diezelfde gemeente.
 
Met deze benoeming is de diaconie nog niet op sterkte. We hebben inmiddels Jan Willem van Bree in onze gelederen opgenomen maar ook de functie van Wouda Bakker komt in januari 2023 beschikbaar.
We zoeken dus nog naar mensen die ons team willen versterken. Dat kan als ambtsdrager, maar ook als rentmeester kan je aan het werk gaan. We streven ernaar de bezetting van de diaconie op sterkte te houden. Er is altijd veel werk te doen, zowel bestuurlijk als in de aan de diaconie verbonden werkgroepen. Met een volledige bezetting kan het werk goed verdeeld worden en is het qua tijdbelasting prima te doen.
 
Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. (Zie voor de contactgegevens de Rondom).
 
Kinderkerstfeest
kinderkerstfeestOp 24 december organiseert de Kinderdienstleiding  in de vooravond een kinderkerstfeest voor het hele gezin. Er wordt verzameld in de Eshof waar het bekende kerstverhaal zal worden verteld en vervolgens wordt er gezamenlijk een ronde gemaakt door het dorp langs meerdere kersttaferelen. De afsluiting is in de Eshof.
Maar….om de taferelen te laten leven, hebben we kinderen nodig die hieraan willen meedoen. Wil jij even een SuperSter zijn, geef je dan op bij Bianca van den Burg (biancavdburg@live.nl) of bij Gerwin Duine (gerwin.esther@kpnmail.nl). Er zijn nog veel rollen te verdelen, zoals wijzen, engelen, herders en natuurlijk Maria en Jozef. Kijk voor alle rollen in de Rondom van november.  Ook muzikanten zijn zeer welkom.
 
 
Pastoraal bezoek gewenst ?
Sinds enkele jaren komen we in het najaar bij u met de vraag: zou u het fijn vinden om bezoek namens de Eshofgemeente te ontvangen?
De wijkteams doen hun best om alle mensen in hun wijk te kennen. Ze vangen signalen op en geven die zo nodig door. Toch kan het gebeuren dat niet iedereen gezien wordt. Soms ontvangen mensen geen bezoek, terwijl ze dat eigenlijk wel zouden willen.
 
Daarom vragen we u of u zelf wilt doorgeven of u graag iemand op bezoek zou willen hebben. Dat kan een contactpersoon zijn, een ouderling, diaken, pastoraal medewerker of predikant. U mag zelf een voorkeur aangeven.
Wilt u dit doorgeven aan Nel van Rietschoten? En gelijk uw adres en telefoonnummer daarbij vermelden?
Dit doorgeven kan onder andere via e-mail: nelvanrietschoten@gmail.com of per telefoon (ook WhatsApp): 
06 12170131.
Fijn als u dit doet; als pastoraal team kunnen we dan zorgen dat u niet vergeten wordt!
 
Het pastoraal team (Yvonne de Gier, Hannah Wicherink, Jan Vogel, Ellie Boot en Nel van Rietschoten)
 
Gewijzigde data cursus Pastoraat
Al eerder meldden we dat de eerste datum kwam te vervallen. Inmiddels zijn de nieuw data vastgesteld op:
23 november, Pastoraat algemeen door Ellie
7 december, Lichaamstaal/lichaamswerk door Yvonne
14 december, Transactionele analyse door Eunice
Zowel in de Rondom van november als in nieuwsbrief nr. 43 kunt u er meer over lezen. Opgeven kan nog t/m 20 november bij Ellie Boot.
 
gezocht maatschappelijk begeleiders Maatschappelijk Begeleider (Vrijwilliger), Nijkerk
 Wanneer vluchtelingen in Nederland mogen blijven, mogen ze zich in een stad of een dorp gaan vestigen. Zo krijgen er ieder jaar   ook een aantal vluchtelingen een plekje in de Gemeente Nijkerk toegewezen. Hieronder vallen de kernen Hoevelaken,   Nijkerkerveen en Nijkerk. Vind je het leuk om een vluchteling op te vangen en wegwijs te maken in de gemeente? En wil jij graag   helpen bij een goede start en toekomst van vluchtelingen in Nederland? Dan is de rol van maatschappelijk begeleider iets voor jou!
 Interesse? Via onderstaande link is uitgebreide informatie beschikbaar
 
 Voor contact binnen de Eshof: Simon Drost en/of de diaconie
 
 
 
Agenda
za. 19 november, 09.30 uur: Oefenzaterdag musical Kaïn, de Eshof
ma. 21 november, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 22 november, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 23 november, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 23 november, 20.00 uur: Cursus Pastoraat: Algemeen, de Eshof
wo. 23 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 24 november, 20.00 uur: Grote Kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 25 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 24 november 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748