Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 47 – 25 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Het is zondag alweer de eerste van de Advent. Het kerstthema van de Eshof gaat dit jaar over ‘Verlangen’. Hier wordt de komende weken invulling aan gegeven. De Jeugd-Doe-Dienst sluit ook aan bij dit thema. De ZWO-groep heeft de partners gevraagd een brief te schrijven over hun verlangen. Elke week plaatsen we één brief.
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
27 november: eerste zondag van de Advent
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Tekst bij de schikking
Als alles duister is…
(Bea de Rijke namens de liturgische vormgroep)
In deze donkere dagen groeit het verlangen naar licht, naar een teken van hoop in bange tijden.
Leven er wensen om waar dan ook een glimp op te vangen van nieuwe stippen aan de horizon.   
Bestaan er dromen over een stad waar de vrede woont.
Gaan de zoektochten naar een plaats waar ieder mens in vrijheid kan wonen, onverminderd voort.
Wordt vertrouwen in een doorgang naar licht niet opgegeven, naar daar waar liefde woont. 
Door deze gedachten in de vormgroep met elkaar uit te spreken en te delen is de liturgische verbeelding voor de komende adventsperiode  op weg naar Kerst ontstaan. 
Op de eerste adventszondag overheerst het duister op het glas, maar:  
 -Dwars door het donker heen zullen de wolken weer openbreken en zal de zon zijn licht en warmte weer uit gaan stralen. Juist door de barsten en kieren in het glas zal het eerste licht verschijnen en uitmonden in een vuur dat nooit meer dooft-
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Thema van de Advents- en Kersttijd 2022: Verlangen
(door Ellie Boot)
 
‘Doen we ook dit jaar iets met een thema in de Advents- en Kersttijd?’ Gerwin Duine stelde die vraag in de vergadering van de kerkenraad van 27 oktober. Zou er een thema te bedenken zijn, dat in verschillende activiteiten en op verschillende momenten terug zou kunnen komen?
 
We kozen voor het thema ‘verlangen’. Het maandblad Open Deur koos het als lijn voor zijn decembernummer. In de inleiding staat:
“De tijd rond Kerst is een tijd om je af te vragen: waar zie ik reikhalzend naar uit? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen, voor dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak? Waar verlang ik echt naar?”
 
In de vespers, die op alle Adventszondagen om 17.00 uur zullen plaatsvinden, is verlangen de leidraad. Hoe kunnen we, in een wereld die ons soms donkerder toeschijnt dan ooit, vasthouden aan verlangen ‘voor dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak’?
Verlangen inspireert ook de leden van de liturgische vormgroep bij het uitwerken van de vormgeving voor deze weken.
Verlangen is het thema van de jeugd-doe-dienst van komende zondag, 27 november.
Over haar verlangen schrijft deze week Marijke Zaalberg van de stichting ‘naar school in Haïti’ een verhaal. De ZWO heeft haar en ook onze partners in India, Oeganda en Georgië gevraagd wat hun verlangen is.
Verlangen was het bezinningsonderwerp in de kerkenraadsvergadering van 24 november.
 
Een heel goede Advents- en Kersttijd gewenst!
 
Jeugd-Doe-Dienst op 27 november waterput
Verlangen om te delen
De Jeugd-Doe-Dienst gaat in op ‘het verlangen om te delen’. We sluiten hiermee aan bij het thema van deze kerstperiode in de Eshof. 
We willen de kids meegeven dat ‘delen’ onderdeel is van samen geloven. Je kunt er voor iemand zijn door hem/haar aandacht te geven en door iemand te helpen door iets praktisch te doen of financieel te steunen. 
Met de jongere kids gaan we eten, armbandjes en kleipotjes maken. Ze zetten zich in voor een ander door zelf iets leuks te maken en het daarna te verkopen. 
De tieners besteden aandacht aan Fairtrade producten. Door Fairtrade producten te kopen, dragen we bij aan eerlijke handel voor de boeren. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en kunnen daarmee een bestaan opbouwen, ze worden niet meer uitgebuit door de macht van de markteconomie.
De tieners gaan vervolgens aan de slag om een marktkraam in te richten en hier de items te verkopen die de kids maken tijdens de bijeenkomst, naast de Fairtrade producten. De opbrengst van de kraam gaat naar het project in Haïti waar we een lokale gemeenschap ondersteunen met een etens- en zaaipakket. 
Een mooie gelegenheid om ons ‘verlangen om te delen’ zichtbaar te maken. 
 
De voorbereiding komt ‘op stoom’, we vinden het leuk om alle kids van 0-16 te zien op 27 november om 10.00 uur. 
 
Groetjes Ilse, Jacquelien, Richard en Gerwin  
 
Vespers in de Adventstijd
Op de vier Adventszondagen (27 november en 4, 11 en 18 december) zullen er om 17.00 uur weer oecumenische vespers zijn in de Eshof. Voor ieder die verlangt naar een half uur van stilte, meditatieve liederen en muziek zijn de vespers goede momenten. Ze bereiden ons voor op het komende kerstfeest in een sfeer van bezinning en rust. De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Een bedrag overmaken kan ook op NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters o.v.v. Voedselbank of scan de QR code. 
scan voedselbank
                                                                                                                                                                    
Voorgangers en musici:
27 november: Cees Otte en Dinie Jager
4 december: Simon Drost en Edwin Schimscheimer
11 december: Linda de Wals en Rudi Coppoolse
18 december: Lieske Duim en Simon Drost
 
Het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees Otte, Simon Drost en Ellie Boot.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst zal zijn op 11 december. De leiding zal in handen zijn van Anja en Lisa Bouw.
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 033-2537030 of 06 54600057.
Collectes
De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en Bries. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Bij de eerste collecte: Stichting Moederzorgstichting moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede wordt geboren. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte, onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kind kunnen zorgen?
 
Bij de tweede collecte: Bries
briesDe commissie Bries (voorheen Vorming en Toerusting) bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
  Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen met de doos ‘kinderen voor kinderen’ voor: stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting Moederzorg, Bries of stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk kl
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Verlangen van de ZWO partners
In het afgelopen jaar heeft de Eshof gemeente met de ZWO vele projecten ondersteund. Onze partners wereldwijd, de projectleiders en de teams, geven aan dat onze aandacht en support belangrijk zijn om door te kunnen gaan. Zij zien het als een bevestiging dat ze relevant werk doen voor hun eigen gemeenschap. Het kerstthema van de Eshof is ‘Verlangen’. Als ZWO zijn wij benieuwd naar het verlangen van onze partners. We hebben aan onze partners van ‘Naar school in Haïti’, Grace Home, Queen of Peace en Youth for Christ Georgië gevraagd om hun persoonlijke verlangen en het verlangen voor hun organisatie voor de komende kerstperiode en in 2023 met ons te delen. Deze week beginnen we met het verlangen van Marijke Zaalberg van het project  ‘Naar school in Haïti’. Zij is vele jaren betrokken bij dit project en draagt bij aan de support vanuit Nederland.
 
Verlangen …
Als je in Nederland woont kan je verlangen naar heel veel dingen, hebbedingetjes, mooie cadeaus, krijg ik wat van Sinterklaas? Verlangen naar mooie kleding waarin je mee doet met wat in is en wat andere kinderen hebben. Zowel kinderen als volwassenen hebben vaak deze verlangens. Wij zijn een uur, een dag en misschien wel een week er heel blij mee, daarna verlangen wij alweer naar meer.
Er is ook een verlangen dat dieper gaat, wat echt met jou, met jouw ziel te maken heeft. Ik zou zo graag iemand hebben om na schooltijd mee te spelen. Ik zou zo graag niet meer gepest worden, maar ook bij dat groepje horen. Ik zou zo graag een echte vriend of vriendin hebben,  op wie ik kan vertrouwen en samen leuke dingen mee kan doen. Ik zou zo graag kind willen zijn zonder alle problemen thuis en in de wereld…
 
Als je in Haïti in de bergen woont, dan is jouw leven heel anders. ’s Morgens bij het wakker worden verlang je naar iets in jouw maag. Wanneer vandaag krijg ik wat te eten? Als ik nu snel water haal uit de rivier, misschien heeft mamma dan rijst met bonen. Krijg ik vandaag warm eten? 
 
Alle scholen zijn nu dicht omdat gangsters de baas willen zijn en boos zijn op de regering. Ik zou zo graag naar school gaan…
 
In oktober 1995 heb ik een diep verlangen waar kunnen maken. Dat verlangen was sinds ik 15 jaar was heel erg sterk. Mijn kinderen waren volwassen, woonden op zichzelf. Nu kon ik mijn verlangen uitspreken en waar maken: kinderen in een arm land helpen, kansen en onderwijs geven. Na enkele dagen in een kindertehuis gewerkt te hebben voelde dit zo mooi, zo iets dat ik echt wilde doen. Vanaf toen kreeg ik het grote verlangen in Haïti te blijven werken, om de kinderen naar school te laten gaan. Om de baby’s te knuffelen, te verzorgen en hun liefde te geven.
 
Een diep verlangen werd werkelijkheid. De kinderen waren blij, ik kreeg er energie van. Maar het verlangen werd groter. De behoefte om kinderen ver in de bergen waar geen scholen waren onderwijs te geven. 
 
Het was inmiddels 1998. De mensen om mij heen in Haïti zeiden dit niet te doen. Je krijgt er geen onderwijzers, mensen kunnen het schoolgeld niet betalen, de mensen zijn er niet gemakkelijk. Ik had vertrouwen in hen en in mezelf want ik voelde dat er zoveel Liefde en Licht was. Doen! 
 
Mijn gebeden werden verhoord. Ik vond een oud houten kerkje, daar is onze school Soleil de Hollande begonnen. 
 
Nu, in alle grote problemen in Haïti en nadat de regering alle scholen heeft gesloten, heeft onze directeur met onze onderwijzers besloten de school afgelopen 1 september wel open te doen. Elke dag gaan er 278 leerlingen naar onze school en krijgen zij de warme maaltijd waar zij bij het wakker worden al naar verlangen. Ook kunnen wij regelmatig gezinnen een voedselpakket geven met rijst, bonen en zaden. Wat verlang ik ernaar dat 2023 een beter jaar wordt voor dit land en voor alle kinderen hier. Minder agressie en meer liefde!!!
 
Ontzettend dankbaar zijn wij daaraan mee te kunnen helpen! Met z’n allen blijven wij onderwijs en voedsel geven aan de kinderen ver in de bergen van Haïti!
 
Marijke Zaalberg
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl 
 
U kunt dit project steunen door uw bijdrage over te maken naar ZWO de Eshof, rekeningnr. 
NL49 RABO 0302 2639 77, o.v.v. “Haïti”.
 
Adventsconcert op 4 decemberbries
Dit jaar is er weer een adventsconcertje gepland, dat deze keer wordt verzorgd door Eunice van Zomeren op viool en Rudi Coppoolse op orgel. Een aantal koraalbewerkingen van adventsliederen voor orgel worden afgewisseld door enkele niet-koraalgebonden intermezzo’s voor orgel en viool. Het geheel duurt een ruim half uur en begint om ongeveer 11.15 uur.
Van harte uitgenodigd!
 
Kinderkerstfeestkerststal
 Op 24 december organiseert de Kinderdienstleiding  in de vooravond een kinderkerstfeest voor het hele gezin. Er wordt verzameld in de Eshof waar het bekende kerstverhaal zal worden verteld en vervolgens wordt er gezamenlijk een ronde gemaakt door het dorp langs meerdere kersttaferelen. De afsluiting is in de Eshof.
Maar… om de taferelen te laten leven, hebben we kinderen nodig die hieraan willen meedoen. Wil jij even een  SuperSter zijn, geef je dan op bij Bianca van den Burg (biancavdburg@live.nl) of bij Gerwin Duine (gerwin.esther@kpnmail.nl). Er zijn nog veel rollen te verdelen, zoals wijzen, engelen, herders en natuurlijk Maria en Jozef. Kijk voor alle rollen in de Rondom van november. Ook muzikanten zijn zeer welkom.
 
maatschappelijk begeleiderMaatschappelijk Begeleider (Vrijwilliger), Nijkerk
Wanneer vluchtelingen in Nederland mogen blijven, mogen ze zich in een stad of een dorp gaan vestigen. Zo krijgt ieder jaar ook een aantal vluchtelingen een plekje in de Gemeente Nijkerk toegewezen. Hieronder vallen de kernen Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Vind je het leuk om een vluchteling op te vangen en wegwijs te maken in de gemeente? En wil jij graag helpen bij een goede start en toekomst van vluchtelingen in Nederland? Dan is de rol van maatschappelijk begeleider iets voor jou!
Interesse? Via onderstaande link is uitgebreide informatie beschikbaar
 
Voor contact binnen de Eshof: Simon Drost en/of de diaconie.
 
 
 
In de hal van de Eshof hangen affiches over vluchtelingen. Hierop wordt onze solidariteit met vluchtelingen beschreven. Solidariteit is een vorm van diaconaat. U kunt het geven in de vorm van goederen en hulp. Alles is zinvol, maar regelmatig tijd, aandacht en contact - hoe kort ook - blijkt het mooiste, want dan ontstaat er soms echte ontmoeting en wie weet enthousiasme om daar meer mee te doen. VluchtelingenWerk vraagt daarom naar vrijwilligers, om vluchtelingen met een status wegwijs te maken in onze Nederlandse samenleving. Klik naar de website en kijk eens rond.
Ideeën om ze bij de activiteiten van de Eshof of de Hoevelakense samenleving te betrekken, zijn ook welkom!
Simon Drost. VluchtelingenWerk Nijkerk.
 
Advent en verlangen naar vrijheid
Excuses voor ‘ons’ slavernijverleden zijn al diverse malen gemaakt. Maar aan het slavernij-heden ontkomen we ook bijna niet, of we nu willen of niet. Onze kledingindustrie bijvoorbeeld wordt ‘gesponsord’ door moderne slaven op het zuidelijk halfrond.
Ook het huidige WK-voetbal werd en wordt door duizenden straatarme mensen gesponsord: met hun leven en welzijn. Dat vernamen we uitvoerig uit de media. Nu hebben we het geweten.
Om aan de verontwaardiging en machteloosheid die dat met zich meebrengt wat tegengas te geven, bedacht de cantor (Esther Ocheng-Grünbauer) van kerkcentrum het Brandpunt in Amersfoort het volgende: Zij organiseerde drie Benefietconcerten op 21 en 25 november om 17.00 uur en komende week op dinsdag 29 november om 16.00 uur. Om even 2x 45 minuten weg te kijken. Tijdens de concerten met vnl. lichte muziek en spirituals, wordt ook gesproken door mensen die te maken hebben gehad met onrecht en slavenarbeid. 
Een gemeentelid aldaar organiseerde een crowdfundingsactie voor het niet betaalde salaris van Gaziar Rahman, die de afgelopen weken in ‘Trouw’ zijn verhaal vertelde. Deze actie heeft inmiddels € 19.000 opgebracht. U kunt er nog aan toevoegen door het concert te bezoeken en ter plekke bij te dragen.
Contact en informatie:  estherocheng@gmail.com 
 
Damesfiets gevraagd
Van één van onze cliënten werd de fiets gestolen op het Station Hoevelaken. Is er iemand die een damesfiets (voor iemand van plm 1.70 )  kwijt wil. Het mag ook voor een gering bedrag. 
Reactie, bij voorkeur met foto naar: sidrost@vluchtelingenwerk.nl T. +310624804935
 
Begrotingen 2023
De begrotingen voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters, van het college van Diakenen en de werkgroep ZWO zijn gereed. Zie hiervoor de bijlagen bij de nieuwsbrief. De begrotingen zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 november 2022, waarna ze nog 14 dagen ter inzage zijn voor de gemeenteleden. Als gemeentelid kunt u hierop tot en met 10 december uw reactie geven. Voor de begroting van het College van Kerkrentmeesters kunt u reageren via  penningmeester Wim Hospes, whospes@planet.nl. Voor Diaconie en ZWO kunt u reageren via de administrateur, janwillemvanbree@live.nl.  
 
Agenda
ma. 28 november, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 29 november, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 30 november, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
do. 1 december, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof
zo. 4 december, 11.15 uur: Adventsconcert, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 december. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 1 december 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586