Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 49 – 9 december 2022

Beste mensen,

Zondag wordt voor het eerst in de Eshof WereldLichtjesDag georganiseerd. Vrijdagmiddag 16 december zijn de ouderen die zich hebben opgegeven welkom voor de kerstmiddag en ’s avonds geeft The Voice Company een kerstconcert in de Eshof. Deze week schrijft de ZWO partner Queen of Peace over haar verlangen. De diaconie heeft een aantal vragen aan u: Hoe denkt u over de viering van het Avondmaal na corona? Wie heeft er een fiets over voor vluchtelingen? Wie heeft of weet onderdak voor een Syrische jongen? Wie heeft de energiecompensatie niet nodig en overweegt die te schenken? We vragen nogmaals uw aandacht voor de vacature voor een cantor m/v.

11 december: derde zondag van de Advent

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.

Tekst bij de schikking: Dwars door de wolken heen…

(Bea de Rijke namens de liturgische vormgroep)

dwars door de wolken 1 In deze donkere dagen groeit het verlangen naar licht, naar een teken van hoop in bange tijden.dwars door de wolken heen

 Leven er wensen om waar dan ook een glimp op te vangen van nieuwe stippen aan de horizon.  

 Bestaan er dromen over een stad waar de vrede woont.

 Gaan de zoektochten naar een plaats waar ieder mens in vrijheid kan wonen, onverminderd voort.

 Wordt vertrouwen in een doorgang naar licht niet opgegeven, naar daar waar liefde woont.

Door deze gedachten in de vormgroep met elkaar uit te spreken en te delen is de liturgische verbeelding voor de komende adventsperiode op weg naar Kerst ontstaan. Op de eerste adventszondag overheerst het duister op het glas, maar:  -Dwars door het donker heen zullen de wolken weer openbreken en zal de zon zijn licht en warmte weer uit gaan stralen. Juist door de barsten en kieren in het glas zal het eerste licht verschijnen en uitmonden in een vuur dat nooit meer dooft-

voorbedenVoorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Vespers in de Adventstijdscan voedselbank

Ook op de twee komende Adventszondagen (11 en 18 december) zullen er om 17.00 uur oecumenische vespers zijn in de Eshof. Voor ieder die verlangt naar een half uur van stilte, meditatieve liederen en muziek zijn de vespers goede momenten. Ze bereiden ons voor op het komende kerstfeest in een sfeer van bezinning en rust. De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Een bedrag overmaken kan ook op NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters o.v.v.

Voedselbank of scan de QR code.

                                                                                                                                                                   

Voorgangers en musici in de resterende vespers:

11 december: Linda de Wals en Rudi Coppoolse

18 december: Lieske Duim en Simon Drost

Het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees Otte, Simon Drost en Ellie Boot.

Kinderdienst

Zondag 11 december is er een kinderdienst tijdens de kerkdienst. De leiding zal in handen zijn van Anja en Lisa Bouw. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775. 

 

Collectes

De collectes zijn voor de eigen diaconie en onderhoud gebouw. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.  

Bij de eerste collecte: Eigen diaconie: Kerstpakketten en kerstattenties kerstpakketten

Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten zijn bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De kerstpakketten zijn daarom zeer welkom en worden door de diakenen en contactpersonen voor de feestdagen persoonlijk bezorgd. Ook voor mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben gehad, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het overlijden van een dierbare, ontvangen van de diaconie een kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen geven, vragen wij u deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

 

Bij de tweede collecte: Onderhoud gebouw

onderhoud van het eshof gebouw De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehouden door veel   vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren een mooi en veilig Godshuis hebben waar we  elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

 

 

Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’

Sinds 18 september sparen de kinderen met de doos ‘kinderen voor kinderen’ voor de Stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, de eigen diaconie, onderhoud gebouw of stichting ‘Naar school in Haïti’.

collectemunten Collectemunten

Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.

 

Verlangen van de ZWO partners

In het afgelopen jaar heeft de Eshofgemeente met de ZWO vele projecten ondersteund. Onze partners wereldwijd, de projectleiders en de teams, geven aan dat onze aandacht en support belangrijk zijn om door te kunnen gaan. Zij zien het als een bevestiging dat ze relevant werk doen voor hun eigen gemeenschap. Het kerstthema van de Eshof gaat over ‘Verlangen’. Als ZWO zijn wij benieuwd naar het verlangen van onze partners. We hebben aan onze partners van ‘Naar school in Haïti’, Grace Home, Queen of Peace en Youth for Christ Georgië gevraagd om hun persoonlijk verlangen en het verlangen voor hun organisatie voor de komende kerstperiode en in 2023 met ons te delen. Deze week de derde bijdrage met het verlangen van Philomena van Queen of Peace.

Longing for, Longing for, Longing forqueen of peace 1

Oh, wat een tijd bij Queen of Peace. Een tijd van advent en kerstmis. Daar verlangen veel van onze ouderen naar. Het is een tijd van geven en delen. De tijd dat we mensen bezoeken die behoefte hebben aan liefde, om zo een verschil te maken in de levens van veel leden van de Queen of Peace-community. Kerstmis is een tijd van vreugde en geven. We delen liefde met de mensen om ons heen. We geven eten zodat mensen kunnen genieten van deze tijd. We geven kleding zodat ze zich ook goed kunnen kleden om de kerk te bezoeken en het woord van God te delen. Oh, velen verlangen naar die tijd.

 

queen of peace 2Een tijd dat Christus geboren wordt.

Een tijd om liefde met anderen te delen.

Een tijd van hoop voor velen.

Een tijd om van harte te geven.

Een tijd waarin Christus in ieders hart wordt geboren.

                                                           Christus is geboren.!

Wij verlangden er ooit naar om in 2017 door de kerk van de Eshof bezocht te worden en dat gebeurde. We hadden veel te delen, waardoor Queen of Peace een scheikunde lokaal heeft gekregen. Daarnaast is er een examenhal en een slaapzaal voor de meisjes gerealiseerd. Ook is de interieurinrichting zoals meubels en zijn er leerboeken aangeschaft. Zodat alle leerlingen van Queen of Peace in een veilige en goede omgeving kunnen studeren.

queen of peace 3 queen of peace 4Oh, wat een tijd waar we naar verlangen. Voor de geboorte van Christus. Een tijd om te geven, lief te hebben en te delen   met anderen voor een glimlach. Jezus komt spoedig en wij gaan naar de Koning der koningen.

 Voor 2023 verlangen wij dat de Queen of Peacegemeenschap een beter leven zal krijgen. Een leven met een betere   gezondheid, verrijkt met melk. Een betere landbouw met koeienmest voor meer vruchtbaarheid. Oh, wat een community.   Vele jonge moeders die goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Het naaiatelier dat studenten en de gemeenschap helpt   om de economie te verbeteren. Ons doel is een gemeenschap met hoogopgeleide studenten die waarde toevoegen aan   de samenleving. Verder zouden wij betere faciliteiten willen krijgen, zoals slaapzalen voor jongens, meer klassen en goed georganiseerde laboratoria voor toekomstige duurzaamheid.

queen of peace 5Laten we er samen naar streven om vreugde, liefde, hoop en vrede in de hele wereld te promoten. Niemand van ons is te arm om niets tequeen of peace 6 hebben om aan een ander te geven. Dat is wat Jezus ons leert.

 

Thank you. (Dank u wel)

From Queen of Peace Community

U kunt dit project steunen door uw bijdrage over te maken naar ZWO de Eshof, rekeningnr.  NL49 RABO 0302 2639 77, o.v.v. Queen of Peace.

 queen of peace 7queen of peace 8

 

Avondmaal

Tijdens en na het coronatijdperk is er veel veranderd; ook in de wijze waarop de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Nu we die tijd voor een groot deel achter ons hebben gelaten gaan er stemmen op om ook (deels?) terug te keren naar de gewoonten van voor corona. Dat betekent bijvoorbeeld dat we opnieuw zowel wijn als druivensap zouden aanbieden, dat we het handen wassen door de dienstdoende ambtsdragers achterwege zouden laten en dat we weer uit één gemeenschappelijke beker zouden drinken.

In de diaconievergadering van 12 januari 2023 zullen deze punten op de agenda staan. Voelt u zich vrij om één van de diakenen of diaconaal rentmeesters voor of na de kerkdienst aan te spreken om uw gedachten daaromtrent kenbaar te maken. Dit mag natuurlijk ook per mail naar één van de leden van de diaconie.

 

Schenken energiecompensatie

Als Eshofdiaconie willen wij aanhaken bij een initiatief van de parochie Sint Lucas in Nijkerk, net als wij lid van het  Nijkerks Diaconaal Beraad.

De lokale Caritas werkgroep Nijkerk (WCN) is onderstaande actie begonnen. Een stukje (bewerkte) tekst uit de actiebrief van de parochie:

“Mede door de oorlog in Oekraïne is er een groot energieprobleem ontstaan. Daardoor stijgt de maandelijkse rekening voor gas en elektriciteit enorm voor zowel particulieren als bedrijven. Het gevolg is dat ook de noodzakelijke levensbehoeften behoorlijk in prijs stijgen. Voor de minderdraagkrachtigen in onze samenleving heeft dat merkbare gevolgen voor hun uitgaven.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om u daarin enigszins tegemoet te komen. Eén daarvan is om aan u in de maanden november en december € 190,00 compensatie te geven. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder gemeentelid deze tegemoetkoming nodig heeft om de energierekening te betalen.

Als u denkt dat u dit bedrag niet nodig hebt, kunt u overwegen om dit bedrag over te maken naar een charitatieve instelling in Nijkerk. Wij zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan voor ondersteuning in de basis levensbehoeften zoals voedsel en een warme woning”.

Omdat de Eshofdiaconie de Voedselbank Nijkerk al jaren ondersteunt, willen we ieder die de energietoeslag niet nodig heeft, uitnodigen dit bedrag (of een deel daarvan) te storten op de rekening van de diaconie:

NL93 RABO 0302 2149 76 t.n.v. Prot. Gem. de Eshof Diaconie onder vermelding van “Voedselbank”. Deze actie loopt tot eind december. In januari 2023 zullen we het totaal van de ontvangen bedragen doorstorten naar de voedselbank.

In meerdere kerken in het verband Nijkerk maar ook landelijk vinden soortgelijke acties plaats.

Fietsen gevraagd

Het aantal vluchtelingen in de gemeente Nijkerk blijft stijgen. Er gaan mensen terug, maar er komen ook nieuwe bij. Dat betekent dat de vraag naar fietsen ook door blijft lopen. In mei hebben we destijds actie gevoerd om fietsen binnen te krijgen en dat is een groot succes geworden. Daarna kon aan de nog doorlopende vraag voldaan worden, met name doordat de fietsenmakers ingeruilde fietsen bleven aanbieden. Die bron is echter opgedroogd.

Op dit moment zouden we nog wel wat fietsen kunnen gebruiken. Dat gaan we nu niet groot opzetten via een oproep in de Stad Nijkerk maar we willen de vraag wel onder jullie aandacht brengen. We hebben daarbij fietsen op het oog die nog in een redelijke tot goede staat zijn.

Mensen die er eentje willen aanbieden kunnen dat doen bij Kees van der Geer op emailadres kees@impulsed.nl.Zijn telefoonnummer is 06 5364 6455. Kees heeft, samen met een groepje vrijwilligers, het project afgelopen mei perfect georganiseerd en wil de fiets in principe ook op komen halen.

Onderdak gezocht

Een bericht wat tot ons kwam via Gerwin Duine.

Een bevriend Syrisch gezin hier in Hoevelaken zoekt een plek voor een minderjarige neef (15 jaar) die net in Nederland is aangekomen. Hij zit nu in Ter Apel. Er is vergoeding beschikbaar.

Het is een prachtig gezin en deze jongen heeft hier dus ook familie (zij hebben een driekamer huis met twee kinderen op de middelbare school en één op de universiteit, bij hen is er helaas geen plek).

Op 1 januari wordt hij 16. Hij staat eerste van zijn provincie op school in Syrië en heeft een broer die geneeskunde studeert. Hij is heel zelfstandig en hij is een beetje verlegen. Hij houdt heel erg van voetbal.
Hoewel hij bewust was van het gevaar dat hem zou overkomen onderweg naar Nederland, wilde hij niet opgeven. Hij zocht vrede en blijdschap voor zichzelf en voor zijn familie. Hij zoekt ook een toekomst hier in Nederland. Als hij de mogelijkheid krijgt om tijdelijk (ongeveer een jaar lang) bij een Nederlandse familie te wonen, kan hij snel de Nederlandse taal leren.

Contactadres: Gerwin Duine en/of één van de leden van de diaconie (De gegevens van de leden van de diaconie staan in de Rondom).

 

WereldLichtjesDag – zondag 11 december

Samen met Marscha Hollenberg organiseren we dit jaar voor het eerst een bijeenkomst op WereldLichtjesDag in de Eshof. Marscha is Rouwvrouw en begeleidt mensen bij het verwerken van verlies en verdriet. Op WereldLichtjesDag worden er wereldwijd lichtjes aangestoken voor kinderen die niet meer leven.

kaars lichtWorld Wide Candle Lighting is in 1997 ontstaan in de Verenigde Staten. Inmiddels worden over de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor kinderen die overleden zijn. In alle tijdzones en overal ter wereld worden om die tijd lichtjes aangestoken.

De Eshof is open vanaf 18.15 uur. We beginnen de bijeenkomst om 18.30 uur. Met elkaar maken we een kring rond het licht van de paaskaars. Na een woord van welkom en een passende tekst kan ieder die dat wil een kaarsje aansteken. Daarbij kan de naam worden genoemd van een kind dat je in gedachten hebt. Het kan een kind zijn dat jij zelf verloor aan de dood. Het kan ook een kleinkind zijn, of een buurmeisje of -jongen, of een kind verder weg. Alle kinderen, van welke leeftijd en op welke wijze dan ook verloren, mogen worden herdacht. Belangrijk is dat hun namen worden genoemd, zodat ze niet vergeten worden. Bij het noemen van de naam kun je iets vertellen, als je dat wilt. Misschien zijn er ook kinderen die nooit een naam hebben gekregen. Ook zij kunnen worden herdacht.

Tenslotte sluiten we af met een tekst en een zegenwens.

Wie wil, kan nog even blijven om een kop thee of Glühwein te drinken en contact met andere aanwezigen te leggen.

Ieder die een lichtje wil branden voor een overleden kind is van harte welkom!

Mede namens Marscha,

Ellie Boot

Kerstparels

kersparelsOp vrijdag 16 december om 20.00 uur geeft het Voice Company Koor Nijkerk haar eerste  concert in de Eshof in Hoevelaken. Het koor brengt, onder leiding van dirigent Edwin Schimscheimer en begeleid door pianist Hans Weenink, een programma van bekende en     minder bekende Kerstliederen. Verder werken mee een koperblazersensemble van het Nijkerks Stedelijk Fanfarekorps en een Oekraïense zanggroep.

Kaarten kosten € 12,50 en zijn verkrijgbaar bij de Hoevelakense boekhandel en op de dag van de uitvoering in de   kerk. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@hetvoicecompanykoornijkerk.nl

kerstsamenzangKerstsamenzang – 17 december

 In 2020 kon de kerstsamenzang niet doorgaan vanwege de corona pandemie. In 2021 was er een alternatieve kerstsamenzang met daaraan voorafvoice conpany   een kerstfilm die zich in Hoevelaken afspeelt (voor wie die nog eens wil zien, ga naar https://www.youtube.com/watch?v=KKnwZ-qjSVc).

 Dit jaar zal de kerstsamenzang weer plaatsvinden met iedereen die erbij wil zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door Mieke van Hoorn op de panfluit en Edwin Schimscheimer en Emily van Doornik op piano. Iedereen is van harte welkom!

Plaats: de Dorpskerk, Westerdorpsstraat 67. De kerstsamenzang begint om 19.00 uur. De toegang is gratis.

de Eshofgemeente te Hoevelaken zoekt een cantor (m/v)

cantorij

Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen; daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Vier ochtenddiensten in het jaar zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Rooms-Katholieke Pauluskoor.

rol / taken cantor

  • voorbereiden en leiden van de repetities,
  • begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij tijdens de repetities,
  • directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt,
  • in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg, dit vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij medewerking verleent. In het liturgisch werkoverleg hebben de organist, de cantor, de predikant en twee cantorijleden zitting. Het doel van het overleg is om de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige en aansprekende liturgie in stand te houden. Uiteindelijk is de predikant verantwoordelijk voor de liturgie.
  • het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen te verhogen.

gewenste eigenschappen van de cantor

  • ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te bekwamen,
  • plezier in het enthousiasmeren van cantorij en gemeente,
  • plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici,
  • openstaan voor de liturgie die in De Eshof wordt gebruikt.

 vergoeding

Professionele vrijwilligers zijn (niet-)gemeenteleden die hun specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie worden o.a. de kerkmusici (organisten en cantor) gerekend. De professionele vrijwilligers hebben een specifieke opleiding voor hun taak of functie. Zij kunnen een (beperkte) vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

inlichtingen en reacties

Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met Evert Veldhuizen, voorzitter van het cantorijbestuur, 033 2536403, email e.veldhuizen100@gmail.com. Aan hem kunt u ook uw interesse in de vacature kenbaar maken door uw brief en cv op te sturen. De reactietermijn sluit op 20 december 2022.

 Musical Kaïnmusical kain tickets

De voorstellingen zijn op 11 en 12 februari 2023 in de Eshof

Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via:

www.musicalhoevelaken.nl/tickets 

 

Agenda

zo. 11 december, 18.30 uur: WereldLichtjesDag, de Eshof

ma. 12 december, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof

di. 13 december, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof

wo. 14 december, 19.30 uur: Cursus Pastoraat, transactionele analyse, de Eshof

wo. 14 december, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof

wo. 14 december, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof

do. 15 december, 19.30 uur: Repetitie Broeder Franciscus, de Eshof

do. 15 december, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof

vr. 16 december, 14.30-17.00 uur: Kerstmiddag, de Eshof

vr. 16 december, 20.00 uur: Kerstconcert Voice Company Koor Nijkerk, de Eshof

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 16 december. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 15 december 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Berends

033 2987586