Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 50 – 16 december 2022
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief deelt Director Eliso Beradze van het project  ‘Youth for Christ Georgia’ met ons het verlangen dat hij heeft voor het jaar 2023. Vluchtelingenwerk wijst u erop dat u door een bezoek aan Grandcafé Lust op 30 december het fietsplan voor vluchtelingen kunt steunen. We vragen uw aandacht voor het Kinderkerstfeest op 24 december en de jaarlijkse oliebollenactie voor de stichting Grace Care Nederland. En u leest nogmaals hoe u eventueel de energiecompensatie die u kreeg, kunt aanwenden voor mensen die het financieel zwaar hebben. Ten slotte zetten we alle kerst- en oud-en-nieuw vieringen even voor u op een rij.
 
18 december: vierde zondag van de Advent
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
dwars door de wolken heen Tekst bij de schikking: Dwars door de wolken heen…
 (Bea de Rijke namens de liturgische vormgroep)
 
 In deze donkere dagen groeit het verlangen naar licht, naar een teken van hoop in bange tijden.
 Leven er wensen om waar dan ook een glimp op te vangen van nieuwe stippen aan de horizon.   
 Bestaan er dromen over een stad waar de vrede woont.
 Gaan de zoektochten naar een plaats waar ieder mens in vrijheid kan wonen, onverminderd voort.
 Wordt vertrouwen in een doorgang naar licht niet opgegeven, naar daar waar liefde woont. 
 
Door deze gedachten in de vormgroep met elkaar uit te spreken en te delen is de liturgische verbeelding voor de komende adventsperiode op weg naar kerst ontstaan. Op de eerste adventszondag overheerst het duister op het glas, maar:  -Dwars door het donker heen zullen de wolken weer openbreken en zal de zon zijn licht en warmte weer gaan uitstralen. Juist door de barsten en kieren in het glas zal het eerste licht verschijnen en uitmonden in een vuur dat nooit meer dooft- 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Vespers in de Adventstijdscan voedselbank
Ook op de laatste Adventszondag (18 december) zal er om 17.00 uur een oecumenische vesper zijn in de Eshof. Voor ieder die verlangt naar een half uur van stilte, meditatieve liederen en muziek zijn de vespers goede momenten. Ze bereiden ons voor op het komende kerstfeest in een sfeer van bezinning en rust. De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Een bedrag overmaken kan ook op NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters o.v.v. Voedselbank of scan de QR code. 
Voorganger en musicus in de laatste vesper op 18 december: Lieske Duim en Simon Drost.
 
Het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees Otte, Simon Drost en Ellie Boot
Kinderdienst
De volgende kinderdienst zal zijn op 25 december. De leiding is in handen van Anne van Wilgenburg en Naomi du Croque. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Kinderkerstfeest
Op kerstavond is er om 19.00 uur  in de Eshof een kinderkerstfeest. (De kinderoptocht met ‘Kerst-taferelen’ gaat niet door). We willen hier graag een feest van maken met, voor en door onze kinderen. We zoeken hiervoor kinderen die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Er zijn diverse taken te verdelen. Als kids zich melden worden ze ingedeeld en krijgen ze de betreffende tekst toegestuurd. De taken zijn:
1. Diverse gebeden: 10 kids;
2. Collecteren: 2 kids;
3. uitdelen van lichtjes na de dienst: 2 kids.
Kids kunnen zich aanmelden via de WhatsApp groep: ‘De Eshof kids’ of een mail sturen naar gerwin.esther@kpnmail.nl. Aanmelden is mogelijk tot zondag 18 december. 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775.  
 
Collectes
De collectes zijn voor de Voedselbank en het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Bij de eerste collecte: Voedselbank
voedselbank nijkerk Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006
voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst nodig
hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten
samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast 
wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden 
een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten.
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.
 
Bij de tweede collecte: Pastoraatpastoraleraad
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.
Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen met de doos ‘kinderen voor kinderen’ voor de Stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Voedselbank, Pastoraat of stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Verlangen van de ZWO partners
In het afgelopen jaar heeft de Eshofgemeente met de ZWO vele projecten ondersteund. Onze partners wereldwijd, de projectleiders en de teams, geven aan dat onze aandacht en support belangrijk zijn om door te kunnen gaan. Zij zien het als een bevestiging dat ze relevant werk doen voor hun eigen gemeenschap. Het kerstthema van de Eshof gaat over ‘Verlangen’. Als ZWO zijn wij benieuwd naar het verlangen van onze partners. We hebben aan onze partners van ‘Naar school in Haïti’, Grace Home, Queen of Peace en Youth for Christ Georgië gevraagd om hun persoonlijk verlangen en het verlangen voor hun organisatie voor de komende kerstperiode en in 2023 met ons te delen. Deze week de vierde bijdrage met het verlangen van Director Eliso Beradze van het project  ‘Youth for Christ Georgia’.
 
N.B. U kunt dit project steunen door uw bijdrage over te maken naar ZWO de Eshof, rekeningnr. NL49 RABO 0302263977, o.v.v. ‘YfC Georgië’.
 
YfC Georgië 01Dear Brothers and sisters, 
 
 Vanuit ons land zenden we jullie allemaal onze warme kerstgroeten! In deze tijden van onzekerheid, krijgt kerst een speciale   betekenis voor ons allemaal. De laatste jaren waren erg moeilijk voor de hele wereld. In de eerste plaats door de pandemie, nu   met oorlog, vluchtelingen en economische instabiliteit. Daarnaast heeft iedereen nog zijn persoonlijk problemen met   gezondheid,  relaties, geld en gemis van hoop voor de toekomst.
 yfc georgie 02Als nooit tevoren, verlangen we allemaal naar innerlijke en uiterlijke vrede, en ook het verlangen   om ons geliefd en welkom te   voelen is sterk. Kerst is de tijd waarin we weer hoop, liefde en   betekenis voor ons bestaan vinden. De tijd waarin we kracht   vinden om elke ochtend weer op   te staan, om onze spirituele uitdaging aan te gaan en een leven te leven dat Eer en Glorie   brengt aan Hem, elke dag opnieuw. 
 In deze moeilijke tijd voor ons allemaal, is het makkelijk om eerst en alleen naar onze eigen   behoeften te kijken. Daarom is  Youth  for Christ Georgia, de Eshof extra dankbaar voor het   geven van een plek in jullie hart in deze moeilijke tijden. Samen met   jullie hulp geven we   kinderen en jongeren een plek. Op deze plek ontvangen ze waar elk kind naar verlangt: geliefd   en  geaccepteerd te worden. Ook kunnen ze hier het Goede Nieuws horen in hun jonge leven.   We hopen dat hierdoor een zaadje   geplant wordt dat, op een dag, zelf vruchten zal geven. 
 We kijken terug op een mooi zomerkamp vol vreugde en plezier. Deze bijzondere dagen waren jullie cadeau voor alle kinderen.   Als jullie in deze tijd voor kerst terugdenken aan wat jullie hebben betekend dit jaar, denk dan vooral aan de vreugde van deze   kinderen! 
 
 yfc georgie 03yfc georgie 04
 
       YFC Georgia wenst jullie allen een wondermooie en betekenisvolle Kerst en een gezegend Nieuw Jaar!
 
 
yfc georgie 05
 
 
 
De Eshofgemeente te Hoevelaken zoekt een cantor (m/v)
Er kan nog steeds gereageerd worden op de vacature voor cantor in onze gemeente. Zie voor uitgebreide informatie over de vacature de nieuwsbrief van 9 december 2022. De reactietermijn sluit op 20 december 2022.
 
Schenken energiecompensatie
Als Eshofdiaconie willen wij aanhaken bij een initiatief van de parochie Sint Lucas in Nijkerk, net als wij lid van het  Nijkerks Diaconaal Beraad. De lokale Caritas werkgroep Nijkerk (WCN) is onderstaande actie begonnen. Een stukje (bewerkte) tekst uit de actiebrief van de parochie:
 
“Mede door de oorlog in Oekraïne is er een groot energieprobleem ontstaan. Daardoor stijgt de maandelijkse rekening voor gas en elektriciteit enorm voor zowel particulieren als bedrijven. Het gevolg is dat ook de noodzakelijke levensbehoeften behoorlijk in prijs stijgen. Voor de minderdraagkrachtigen in onze samenleving heeft dat merkbare gevolgen voor hun uitgaven.
De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om u daarin enigszins tegemoet te komen. Eén daarvan is om aan u in de maanden november en december € 190,00 compensatie te geven. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder gemeentelid deze tegemoetkoming nodig heeft om de energierekening te betalen.
Als u denkt dat u dit bedrag niet nodig hebt, kunt u overwegen om dit bedrag over te maken naar een charitatieve instelling in Nijkerk. Wij zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan voor ondersteuning in de basis levensbehoeften zoals voedsel en een warme woning”.
 
Omdat de Eshofdiaconie de Voedselbank Nijkerk al jaren ondersteunt, willen we ieder die de energietoeslag niet nodig heeft, uitnodigen dit bedrag (of een deel daarvan) te storten op de rekening van de diaconie: 
NL93 RABO 0302 2149 76 t.n.v. Prot. Gem. de Eshof Diaconie onder vermelding van “Voedselbank”. Deze actie loopt tot eind december. In januari 2023 zullen we het totaal van de ontvangen bedragen doorstorten naar de voedselbank.
 
In meerdere kerken in het verband Nijkerk maar ook landelijk vinden soortgelijke acties plaats.
 
De vieringen van kerst en oud-en-nieuw:
Zaterdag 17 december, 19.00 uur: kerstsamenzang Hoevelaken, Dorpskerk
Zaterdag 24 december, 19.00 uur: kerstviering voor jong en oud
Zaterdag 24 december, 22.00 uur: kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij – NB vanaf 21.50 beginnen we met het zingen van kerstliederen
Zondag 25 december, 10.00 uur: kerstmorgendienst m.m.v. koor FREE!
Zaterdag 31 december, 19.00 uur: oudejaarsavondviering
Zondag 1 januari, 10.00 uur: morgengebed op nieuwjaarsdag met aansluitend nieuwjaarsbegroeting
 
Rectificatie
In De Rondom van december/januari is een typefout gemaakt in het onderstaande collecteoverzicht.
Het via de collecte ontvangen bedrag op 30-10-2022 ten behoeve van het pastoraat bedraagt € 265,79 i.p.v. 
€ 2.365,79. Excuses voor de verwarring.
 
 rectificatie
 
 
 
Help vluchtelingen veilig onderweg – top2000 live benefietavond
TOP2000 Live Benefietavond
 
Kom ook naar de TOP2000 avond op vrijdag 30 december in Grand Café LUST! De mooiste nummers aller tijden komen voorbij en er kan gedanst worden!
 
De opbrengst is voor het Fietsplan Vluchtelingenwerk Nijkerk.
 
 
 
 
 
 
 
oliebollen Oliebollenactie Stichting Grace Care Nederland 2022
 Beste lezer,
 
 Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook dit jaar weer topkwaliteit oliebollen van de Echte warme bakker Van der Veer   uit Barneveld. 
 
 De opbrengst van deze actie gaat volledig naar Grace Care in India. Eén van de wensen van Grace Home is het  aanschaffen van een ‘silent generator’. Dit is een verplichting voor Grace Home. Een reguliere dieselgenerator is niet meer toegestaan. Met de oliebollenactie willen we bijdragen aan een nieuwe generator, zo laten we de kinderen in Grace Home niet in de kou zitten.
 
U kunt de oliebollen bestellen door te klikken op deze link: 
Mocht dit niet lukken dan kunt u de oliebollen ook bestellen door te mailen naar info@gracecarenederland.nl 
Ook staan we op zondag 18 december na de kerkdienst in de hal met intekenlijsten voor de oliebollen. Wanneer u dan de oliebollen bestelt, ontvangt u een leuke attentie uit India.
______________________________________________________________________

Save the date – 28 december 2022

Begin december zijn Gerwin Duine, zijn zoon en Ruud Stitselaar in India geweest.
Zij hebben ook een bezoek gebracht aan Grace Home.
Ze vertellen op woensdagavond 28 december graag hun verhaal in De Eshof.
Van harte welkom! Verdere informatie volgt.

______________________________________________________________________

Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens kunt u aangeven op welke dag u de oliebollen komt ophalen.
De oliebollen kosten € 12,50 per zak van 8 oliebollen.
De bestelde oliebollen kunt u afhalen in De Eshof, Veenslag 16, te Hoevelaken op:
Vrijdag 30 december tussen 19.00 – 20.30 uur
Zaterdag 31 december tussen 10.00 – 12.00 uur
 
U kunt de oliebollen betalen door het geld over te maken naar: 
NL93 RABO 0152 2425 97 t.n.v. Stichting Grace Care Nederland 
onder vermelding van uw telefoonnummer. 
Ook kunt u het geld gepast en contant betalen bij het ophalen.
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023!
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Grace Care Nederland
 
musical kain tickets Musical Kaïn
 De voorstellingen zijn op 11 en 12 februari 2023 in de Eshof. Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via:   www.musicalhoevelaken.nl/tickets  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
vr. 16 december, 20.00 uur: Kerstparels door het Voice Company Koor Nijkerk, de Eshof
za. 17 december, 19.00 uur: Kerstsamenzang, de Dorpskerk
ma. 19 december, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 20 december, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 21 december, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 21 december, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 23 december. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 22 december 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe en wie weet in het weekend voor de liefhebbers nog schaatsplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748