Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 51 – 23 december 2022
 
Beste mensen, 
 kersttak
Kerst 2022, Kerstvieringen en Kerstdagen zonder coronamaatregelen. In deze nieuwsbrief alle informatie over de kerkdiensten van Kerst en oud-en-nieuw. Het is nog mogelijk om oliebollen te bestellen. Gerwin en Zeger Duine en Ruud Stitselaar zijn naar India geweest. Op 28 december vertellen ze over hun bezoek aan Grace Home. We beginnen deze nieuwsbrief met een overlijdensbericht.
 
Overlijdensbericht
Op 19 december is Jan van Uffelen overleden. Morgen, zaterdag 24 december, wordt er om 10.00 uur afscheid van hem genomen in een dienst in het uitvaartcentrum aan het Kerkepad. Komende zondag zal hij worden herdacht in de kerkdienst.
 
De vieringen van kerst en oud-en-nieuw:
Zaterdag 24 december, 19.00 uur: kerstviering voor jong en oud
Zaterdag 24 december, 22.00 uur: kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij – NB vanaf 21.50 beginnen we met het zingen van kerstliederen
Zondag 25 december, 10.00 uur: kerstmorgendienst m.m.v. koor FREE!
Zaterdag 31 december, 19.00 uur: oudejaarsavondviering
Zondag 1 januari, 10.00 uur: morgengebed op nieuwjaarsdag met aansluitend Nieuwjaarsbegroeting.
 
De diensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de diensten verwijs ik u naar de liturgieën. 
 
als alles duister isTekst bij de schikking: Dwars door de wolken heen…
(Bea de Rijke namens de liturgische vormgroep)
 
In deze donkere dagen groeit het verlangen naar licht, naar een teken van hoop in bange tijden.
Leven er wensen om waar dan ook een glimp op te vangen van nieuwe stippen aan de horizon.   
Bestaan er dromen over een stad waar de vrede woont.
Gaan de zoektochten naar een plaats waar ieder mens in vrijheid kan wonen, onverminderd voort.
Wordt vertrouwen in een doorgang naar licht niet opgegeven, naar daar waar liefde woont. 
 
Door deze gedachten in de vormgroep met elkaar uit te spreken en te delen is de liturgische verbeelding voor de komende adventsperiode op weg naar kerst ontstaan. Op de eerste adventszondag overheerst het duister op het glas, maar:  -Dwars door het donker heen zullen de wolken weer openbreken en zal de zon zijn licht en warmte weer gaan uitstralen. Juist door de barsten en kieren in het glas zal het eerste licht verschijnen en uitmonden in een vuur dat nooit meer dooft- 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775.  
 
Collectes bij de kerstviering voor jong en oud 
De collectes zijn voor Kerk in actie ZWO en de kinderdienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Bij de eerste collecte: Kerk in actie: ZWOzvo
Stichting Naar school in Haïti
De toestand in Haïti is op dit moment erg onstabiel. Er zijn veel opstandjes, er is veel agressie en ellende en alles is veel duurder geworden de laatste tijd. Een drama voor de mensen in dit straatarme land.
In de bergen van Kablain heeft Marijke Zaalberg een aantal jaren geleden een school gebouwd. Op dit moment gaan ruim 270 kinderen hier naar school. Dat zijn kinderen die uit de armste gezinnen komen. Deze kinderen krijgen elke dag een maaltijd op school die bestaat uit rijst met bruine bonen. Deze maaltijd is meestal de enige per dag.
En er wordt meer gedaan: Via de school worden regelmatig voedselpakketten uitgedeeld. De allerarmste ouders of mensen uit de buurt van de school worden dan uitgenodigd om op school te komen. Zij krijgen daar van de directeur een baal rijst, olie, bonen en zaden.
Met deze zaden verbouwen de mensen zelf wat eten. Ook kunnen ze hun geteelde groenten verkopen op de markt en zo andere levensbehoeften betalen en/of nieuwe zaden kopen.
Een mooie actie die we steunen met onze kinderen door met de doos ‘kinderen voor kinderen’ aandacht te geven aan dit project. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
 
kinderdiest 1Bij de tweede collecte: Kinderdienst
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er op zondag een gedeeltelijke eigen dienst waarbij een klein groepje bevlogen vrijwilligers de kinderen verhalen vertelt en met hen tekent en knutselt zodat Het Woord ook voor de kinderen gaat leven. Met uw gift zijn en blijven er mogelijkheden om materiaal van Kind op Zondag te gebruiken en knutselspulletjes op voorraad te houden.
 
 
Collectes bij de Kerstnachtdienst
De collectes zijn voor Het Leger des Heils en de Cantorij. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Bij de eerste collecte: Leger des Heilsleger des heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom!
 
cantorijBij de tweede collecte: Cantorij
De Eshofcantorij repeteert elke week en werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst. 
Ook is er samenwerking met het Pauluskoor. Met uw bijdrage kunnen we blijven genieten van door hen prachtig gezongen en gespeelde liederen.
 
 
 
Collectes bij de Kerstmorgendienst
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en Muziek en liturgie. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
  
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerkhospice
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom
 
muziek en liurgieBij de tweede collecte: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in De Eshof. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.
 
 
 
Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen met de doos ‘kinderen voor kinderen’ voor de Stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de eerste collecte van de kerstviering voor jong en oud. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Kerk in actie ZWO, de kinderdienst, het Leger des Heils, de Cantorij, Hospice Nijkerk, Muziek en liturgie of stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten
 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Schenken energiecompensatie
Als Eshofdiaconie willen wij aanhaken bij een initiatief van de parochie Sint Lucas in Nijkerk, net als wij lid van het  Nijkerks Diaconaal Beraad. De lokale Caritas werkgroep Nijkerk (WCN) is onderstaande actie begonnen. Een stukje (bewerkte) tekst uit de actiebrief van de parochie:
 
Mede door de oorlog in Oekraïne is er een groot energieprobleem ontstaan. Daardoor stijgt de maandelijkse rekening voor gas en elektriciteit enorm voor zowel particulieren als bedrijven. Het gevolg is dat ook de noodzakelijke levensbehoeften behoorlijk in prijs stijgen. Voor de minderdraagkrachtigen in onze samenleving heeft dat merkbare gevolgen voor hun uitgaven.
De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om u daarin enigszins tegemoet te komen. Eén daarvan is om aan u in de maanden november en december € 190,00 compensatie te geven. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder gemeentelid deze tegemoetkoming nodig heeft om de energierekening te betalen.
Als u denkt dat u dit bedrag niet nodig hebt, kunt u overwegen om dit bedrag over te maken naar een charitatieve instelling in Nijkerk. Wij zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan voor ondersteuning in de basis levensbehoeften zoals voedsel en een warme woning”.
 
Omdat de Eshofdiaconie de Voedselbank Nijkerk al jaren ondersteunt, willen we ieder die de energietoeslag niet nodig heeft, uitnodigen dit bedrag (of een deel daarvan) te storten op de rekening van de diaconie: 
NL93 RABO 0302 2149 76 t.n.v. Prot. Gem. de Eshof Diaconie onder vermelding van “Voedselbank”. Deze actie loopt tot eind december. In januari 2023 zullen we het totaal van de ontvangen bedragen doorstorten naar de voedselbank.
 
In meerdere kerken in het verband Nijkerk maar ook landelijk vinden soortgelijke acties plaats.
 
Help vluchtelingen veilig onderweg – top2000 live benefietavond
TOP2000 Live Benefietavond
 
Kom ook naar de TOP2000 avond op vrijdag 30 december in Grand Café LUST! De mooiste nummers aller tijden komen voorbij en er kan gedanst worden!
 
De opbrengst is voor het Fietsplan Vluchtelingenwerk Nijkerk.
 
 
 
oliebollenOliebollenactie Stichting Grace Care Nederland 2022
 
Beste lezer,
 
Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook dit jaar weer topkwaliteit oliebollen van de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld. 
De opbrengst van deze actie gaat volledig naar Grace Care in India. Eén van de wensen van Grace Home is het aanschaffen van een ‘silent generator’. Dit is een verplichting voor Grace Home. Een reguliere dieselgenerator is niet meer toegestaan. Met de oliebollenactie willen we bijdragen aan een nieuwe generator, zo laten we de kinderen in Grace Home niet in de kou zitten.
 
U kunt de oliebollen bestellen door te klikken op deze link: 
Mocht dit niet lukken dan kunt u de oliebollen ook bestellen door te mailen naar info@gracecarenederland.nl 
 
Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens kunt u aangeven op welke dag u de oliebollen komt ophalen. De oliebollen kosten € 12,50 per zak van 8 oliebollen.
De bestelde oliebollen kunt u afhalen in De Eshof, Veenslag 16, te Hoevelaken op:
Vrijdag 30 december tussen 19.00 – 20.30 uur
Zaterdag 31 december tussen 10.00 – 12.00 uur
 
U kunt de oliebollen betalen door het geld over te maken naar: NL93 RABO 0152 2425 97 t.n.v. Stichting Grace Care Nederland onder vermelding van uw telefoonnummer. Ook kunt u het geld gepast en contant betalen bij het ophalen.
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023!
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Grace Care Nederland
 
stichting grace careInformatieavond Stichting Grace Care Nederland
Woensdag 28 december 2022, 20.00 uur, de Eshof, Veenslag 16 te Hoevelaken
Begin december zijn Gerwin Duine (oud bestuurslid Grace Care Nederland), zijn zoon en Ruud Stitselaar in India geweest. Wij zijn blij dat zij ook een bezoek hebben gebracht aan Grace Home. 
Ze vertellen u graag hoe deze reis voor hen was en hoe het er in Grace Home op dit moment aan toe gaat. 
Ook het bestuur van Stichting Grace Care Nederland is aanwezig.  
Van harte welkom! 
 
 
 
Musical Kaïn. 
De voorstellingen zijn op 11 en 12 februari 2023 in de Eshof. Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets  
 
 musical kain tickets
 
Agenda
wo. 28 december, 20.00 uur: Informatieavond Stichting Grace Care Nederland, de Eshof
 
Kerstwens
(door Ellie Boot)
Met dank aan Els Baar, die het opdiepte, deel ik graag dit gedicht van Ida Gerhardt met ieder die het lezen wil. De toon is verstild en bijna schuchter. Achter de woorden klinken vragen die niet uitgesproken worden. Ze zijn er, maar houden even hun mond; aan het woord is nu enkel het verlangen.
 
Kerstnacht
 
Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
 
Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
 
Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 30 december. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 29 december 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allen goede Kerstdagen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586