Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 52 – 30 december 2022
 
Beste mensen, 
 
Vanaf nu vindt u geen uitgebreide beschrijvingen meer van de collectebestemmingen in de wekelijkse nieuwsbrief. Uiteraard wel de collectebestemmingen zelf. In de Rondom kunt u alle informatie nalezen. 
 
Verder wijzen we u in deze nieuwsbrief nogmaals op de benefietavond in Grand Café LUST en de ticketverkoop van de musical Kaïn. En natuurlijk extra aandacht voor de nieuwjaarsbegroeting ! 
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
 
De vieringen oud-en-nieuw:
Zaterdag 31 december, 19.00 uur: oudejaarsavondviering
Zondag 1 januari, 10.00 uur: morgengebed op nieuwjaarsdag met aansluitend nieuwjaarsbegroeting.
 
De diensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de diensten verwijs ik u naar de liturgieën. 
 
Nieuwjaarsbegroeting
Een begroeting op 1 januari en op zondag: alle reden om erbij te willen zijn na al die jaren dat we iets dergelijks niet konden en mochten organiseren. Ja, digitaal misschien wat toch maar een surrogaat was van wat het zou horen te zijn: ontmoeten, aanraken, een handdruk, een schouderklop of een voorzichtige knuffel.
Na afloop van de kerkdienst zal er koffie zijn met roomsoesjes en daarna komt er iemand met wijn en sap langs en een klein borrelhapje. Voor de gezelligheid, maar vooral ook als bemoediging. Dat laatste hebben we allen hard nodig nu we in een tijd leven dat we vele crises hebben te overwinnen.
Blijf dus gerust wat langer dan u gewend was en neem  de tijd voor elkaar.
En weet je, het werkt. Je komt vast met een goed gevoel thuis.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.  
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 15 januari. De leiding zal dan in handen zijn van Anja Bouw.
 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren.
 
Collectes 31 december - Oudejaarsviering
De collectes zijn voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken en BRIES. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Collectes 1 januari - Nieuwjaarsdag
De collectes zijn voor het Leger des Heils en de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen met de doos ‘kinderen voor kinderen’ voor de Stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting Hulpdienst Hoevelaken, BRIES, Leger des Heils, Eredienst of stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten
 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
top2000 live benefietavondHelp vluchtelingen veilig onderweg – 
TOP2000 Live Benefietavond
Kom ook naar de TOP2000 avond op vrijdag 30 december in Grand Café LUST! De mooiste nummers aller tijden komen voorbij en er kan gedanst worden!
  
musical kain groeps foto
 
 
 
 
 Musical Kaïn 
 De voorstellingen zijn op 
 11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op 
 12 februari om 14.00 uur in de Eshof. 
 
 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets 
 
                   Wij hebben er zin in!! 
 
 
Agenda
vr. 30 december, 20.00 uur: Top2000 Avond, Grand Café LUST
wo. 4 januari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
do. 5 januari, 19.30 uur: Repetitie ‘Broeder Franciscus’, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 4 januari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Een  gezellige jaarwisseling gewenst en voor het jaar 2023 wensen we u voorspoed, vrede en vriendschap!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748