Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 1 – 6 januari 2023

Beste mensen,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2023. Ook dit jaar informeren we u wekelijks over alles met betrekking tot de kerkdienst en activiteiten in de Eshof in die week. De collectedoos ‘kinderen voor kinderen’ heeft met ingang van deze week een nieuw doel.

Live en achteraf audio
en video 
  

8 januari: eerste zondag na Epifanie

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.

voorbedenVoorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038. 

Kinderdienst

De eerstvolgende kinderdienst is op 15 januari. De leiding zal dan in handen zijn van Anja Bouw en Emma van Dommele.

Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Collectes

De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en Verwarming gebouw. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom.

Doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’

Grace Home Jongensverblijfzvo

De komende periode willen we steun geven aan de bouw van het jongensverblijf van Grace Home.

Grace Home biedt onderdak aan 85 kinderen. Het gaat om 60 meisjes en 25 jongens. De meisjes en de jongens verblijven sinds de oprichting van Grace Home altijd op afzonderlijke locaties. Het is namelijk niet toegestaan om  jongens en meisjes in hetzelfde gebouw onderdak te bieden. Naar school gaan mag wel! Nu heeft Grace Home de kans gekregen om direct aansluitend aan hun grond een stuk grond te kopen en hier een jongens verblijf te realiseren. Hiermee gaat een langgewenste droom in vervulling; zowel de jongens als de meisjes op ‘dezelfde locatie’ dicht bij elkaar! De voordelen zijn dat er Grace Home Jongensverblijf geen vervoer van de kinderen meer nodig is, het vraagt minder afstemming en geregel, er is minder leiding nodig en alles bij elkaar scheelt het   veel kosten als alles op één locatie is. En de allergrootste winst is dat er stabiliteit en zekerheid komt in huisvesting van de jongens. In de   afgelopen jaren hebben ze diverse gehuurde locaties gehad en elke keer is het weer onzeker of en hoelang ze mogen blijven en is de huur   een  voortdurende kostenpost die betaald moet worden.Grace Home Jongensverblijf logo

 Al met al een mooie kans voor het team om verder te ‘bouwen’ aan Grace Home. Hierbij willen wij ook graag een ‘steentje’   bijdragen met de   ‘Kinderen voor Kinderen’ doos.

 We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30   RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, het Nijkerks Diaconaal Beraad, Verwarming gebouw of voor het Grace Home Jongensverblijf.

collectemuntenCollectemunten

Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten     à € 0,50, de gele muntengroene kerk kl

 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.

 

Kerkbalans 2023; Geef vandaag voor de kerk van morgen

(Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)

De actie ‘Kerkbalans’ staat weer voor de deur. Jaarlijks doen wij een beroep op u om het in stand houden van onze kerkgemeenschap financieel mogelijk te maken. Vanaf 16 januari zal de envelop overhandigd worden of vindt u deze in de brievenbus.

Voor velen zijn het financieel moeilijke tijden en dat geldt ook voor de Eshof. Er worden creatieve oplossingen bedacht om zuinig om te gaan met energie en daarmee kosten te drukken zonder dat de Eshof een ‘kille’ omgeving wordt.  U kunt daarbij helpen door ruimhartig maar naar draagkracht en op vrijwillige basis uw financiële toezegging te doen.

We zijn blij met elke toezegging, groot of klein.

 

musical kain groeps fotoMusical Kaïn

De voorstellingen zijn op

11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op

12 februari om 14.00 uur in de Eshof.

 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets

 Wij hebben er zin in!!

 

Wat zingen we?

U bent van harte uitgenodigd na de oecumenische kerkdienst van 22 januari om mee te doen met een zanguurtje. We zingen liederen die in de komende maanden in de Eshof en/of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als u niet (goed) kunt zingen, kom toch: wanneer de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden meer betekenis! Leiding: Annahes Odink en Rudi Coppoolse.

Agenda

ma. 9 januari, 19.30 uur: Repetitie Musical Kaïn, de Eshof

di. 10 januari, 9.30 uur: Pastoraal Team, Ridderspoor 12

wo. 11 januari, 9.30 uur: Wijkteam 5, spechtlaan 5

wo. 11 januari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof

do. 12 januari, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 13 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 12 januari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Berends

033 2987586