Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 4 – 27 januari 2023
 
Beste mensen, 
 
Deze week staan Kaïn en Abel centraal. Ellie schrijft erover in deze nieuwsbrief en ze komen ook langs in de kerkdienst. De musicalgroep zingt tijdens de dienst drie liederen uit de musical Kaïn en na afloop van de dienst kunnen er toegangskaarten voor de musical worden besteld. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
29 januari: vierde zondag na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.  
 
Kinderdienst
Komende zondag is er kinderdienst. De leiding is in handen van Vera en Sara Vizee. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Voedselbank en het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Zie voor uitgebreide informatie over dit nieuwe doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, de Voedselbank, het Pastoraat of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten
 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Bevestiging ambtsdragers
(Dora den Hartog-van Dijken, scriba)
 
De kerkenraad van PG 'de Eshof' is voornemens om Rudi Coppoolse als ouderling kerkrentmeester en Laura Schep en Wilma Wensveen als jeugdouderling te benoemen.
Wettige bezwaren hiertegen kunnen tot eind januari a.s. schriftelijk worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.
Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van Rudi, Laura en Wilma en van Jan Beitler die al eerder als diaken is benoemd, plaatsvinden in de dienst van 19 februari 2023.
 
musical kain impressie Musical Kaïn musical kain scan tickets
 De voorstellingen zijn op 
 11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op 
 12 februari om 14.00 uur in de Eshof. 
 
 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets 
 of gebruik de QR code.
 Bestellen na de kerkdienst van zondag 29 januari kan ook. 
 
Het musicalkoor zal in deze dienst drie liederen zingen
Tweede oefenzaterdag 21 januari
 
Over de musical
(Ellie Boot)
 
In de komende nieuwsbrieven zal er telkens een inhoudelijk stukje over de musical worden geplaatst. Ik maak hiervoor dankbaar gebruik van de teksten die Kirstin Siteur op de FB-site van musicalgroephoevelaken zet.
 
Kirstin schrijft: “We zien Adam en Eva een paar keer voorbij komen in een flashback. Het leven is als een paradijs; het begint met een harmonieus plaatje vanabel en kain musical kain impressie een stel dat in verwachting is, ‘van toen alles nog goed was’, maar al snel worden ook hier de puinhopen zichtbaar. De intrigant kan zich heerlijk uitleven op de kwetsbare, zwangere Eva. Zinspeelt ze al op een broeierig toekomstbeeld, van twee broers waarmee het faliekant mis zal gaan, zoals we later in de musical zullen zien? En wat doet Adam? Kan hij het anker zijn dat op zijn plaats blijft, wanneer iedereen gaat zwerven?”
Abel en Kaïn in de musical Kaïn 
In Genesis 4 gaat het over Kaïn en Abel. Er staat iets in wat voor ons moeilijk te verteren is: “De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog.” Dit klinkt niet erg eerlijk. Was Kaïn bij voorbaat al afgeschreven door God? Dat bestaat toch eigenlijk niet. Zo is God toch niet?
Feitelijk staat er iets anders dan onze bijbel vertaalt. Er staat niet dat hij ‘geen oog had’ voor het offer van Kaïn. Er staat dat God kijkt naar Abel en zijn offer, en dat hij niet kijkt naar Kaïn en zijn offer. Alsof God daar rondwandelt, zoals hij dat deed in de Hof van Eden, en net als mensen geen ogen in zijn rug heeft – en dus maar één kant op kan kijken. Naar wie kijkt hij dan? Naar de jongste. Zo gaat het steeds in de verhalen van Israël. God draait voortdurend de rollen om.
Zou Kaïn daar niet tegen hebben gekund? Was hij jaloers? Is hij daarom op de vuist gegaan met zijn broer? Dit is wat de musical suggereert.
Op de vechtpartij volgt de dood van Abel. Een heel verdrietige afloop. En Kaïn? Hij moet zelf de verantwoordelijkheid van zijn daad dragen. Er is geen wegkruipen meer mogelijk onder de beschermende armen van zijn vader en moeder, er is geen paradijs waar je als kind in verkeert zolang je geen besef hebt van goed en kwaad. Kaïn moet volwassen worden.
 
Andere gastvoorganger op zondag 5 februari
(door Frits Harmsen)
 
gerard van midden Zoals in het dubbelnummer van Rondom is vermeld zou Erik Idema op 5 februari voorgaan. Door persoonlijke omstandigheden is Erik echter   verhinderd. Gelukkig heeft hij zelf voor een vervanger gezorgd. In zijn plaats zal voorgaan Gerard van Midden uit Baarn.
 En dat is bijzonder want   Gerard is de schrijver van de musical Kaïn die een week later in de Eshof zal worden opgevoerd.
 Gerard komt uit de onderwijswereld maar is sinds 2011 zelfstandig tekstschrijver.
 Voor de muzikale invulling werkt hij veel samen met Gerard van  Amstel zoals bij de liederen 783, 854 en 1006 in het liedboek en ook bij de musical   Kaïn en diverse andere musicals.
 
 
Agenda
ma. 30 januari, 19.30 uur: wijkteam 4, Ibislaan 18
ma. 30 januari, 20.00 uur: repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 31 januari: inleverdatum voor de kopij voor het februarinummer van de Rondom
wo. 1 februari, 13.30 uur: inloopmiddag, de Eshof
wo. 1 februari, 20.00 uur: repetitie cantorij, de Eshof
do. 2 februari, 19.30  uur: repetitie Broeder Franciscus, de Eshof
za. 4 februari, 9.30 uur: oefenzaterdag musical Kaïn, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 2 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586