Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 5 - 3 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
Deze week staat Noach centraal in de nieuwsbrief en in de dienst. De vrouw van Noach in de musical herkent u zeker. Zondag gaat Gerard van Midden, tekstschrijver van de musical Kaïn, voor in de dienst. Het college van kerkrentmeesters en de ZWO danken u voor de toegezegde bedragen. Ook in de Eshof is de thermostaat omlaag gezet vanwege de hoge energiekosten.
 
5 februari: vijfde zondag na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Andere gastvoorganger op zondag 5 februari
(door Frits Harmsen)
 
gerard van midden Zoals in het dubbelnummer van Rondom is vermeld zou Erik Idema op 5 februari voorgaan. Door persoonlijke omstandigheden is Erik echter   verhinderd. Gelukkig heeft hij zelf voor een vervanger gezorgd. In zijn plaats zal voorgaan Gerard van Midden uit Baarn. En dat is bijzonder want   Gerard is de schrijver van de musical Kaïn die een week later in de Eshof zal worden opgevoerd.
 Gerard komt uit de onderwijswereld maar is sinds 2011 zelfstandig tekstschrijver. Voor de muzikale invulling werkt hij veel samen met Gerard van   Amstel zoals bij de liederen 783, 854 en 1006 in het liedboek en ook bij de musical Kaïn en diverse andere musicals.
 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 12 februari. De leiding zal dan in handen zijn van Richard van de Kamp.
 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
 
Collectes 
De collectes zijn voor de eigen diaconie en de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Zie voor uitgebreide informatie over dit nieuwe doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, de eigen diaconie, de Eredienst of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk kl
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
kain musical oefening Musical Kaïn 
 De voorstellingen zijn op musical kain scan tickets
 11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op 
 12 februari om 14.00 uur in de Eshof. 
 
 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets 
 of gebruik de QR code.
 Een deel van de musicalgroep zong in de dienst van 29 januari
 
Over de musical
(Ellie Boot)
 
In de komende nieuwsbrieven zal er telkens een inhoudelijk stukje over de musical worden geplaatst. Ik maak hiervoor dankbaar gebruik van de teksten diemuical kain groepsfoto Kirstin Siteur op de FB-site van musicalgroephoevelaken zet.
 
Kirstin schrijft: “De schepping gaat het schip in, voorspelt Noach. Hij bouwt een boot, waardoor hij zichzelf niet alleen belachelijk maakt, maar ook nog eens voor de rechter moet verschijnen. Toch gaan Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen aan boord van de ark. Samen met alle dieren, van elk een mannetje en vrouwtje. Én een verstekeling…
 
Waar Noach dingen ziet die anderen niet zien, is zijn vrouw van het nuchtere soort. Het is voor haar niet altijd gemakkelijk om met Noach samen te leven. Noach trekt zich alles zo aan. 
De klimaatcrisis, de gebeurtenissen in de wereld. Oorlogen. De ongelijkheid tussen mensen wereldwijd. De groeiende kloof tussen arm en rijk. Dat we afstevenen op de ondergang van de mensheid. Noach en zijn gezin in de musical Kaïn
Toch blijft Noachs vrouw hem trouw en steunt ze hem door dik en dun. 
 
Cham, Jafet en Sem; zij prijken naast Noach op het bord van het bouwbedrijf: Noach & zn & zn & zn. Maar of ze allemaal zo warm lopen voor de plannen van Noach om een boot te bouwen? 
 
Ook van de mensensoort gaan een mannetje én vrouwtje mee met de ark van Noach. Dit zijn de vrouwen van Cham, Jafet en Sem. De schoondochters van Noach geven ons een inkijkje in het leven aan boord en doen verslag van de verveling, irritaties, verwondering tijdens hun reis.”
In de musical Kaïn wordt het verhaal van Noach en zijn ark vrij uitvoerig uitgewerkt. Tot en met een rechtszaak waarin Noach en God worden aangeklaagd voor het beramen van moord. Waar ik nou zo benieuwd naar ben: hoe zal de schrijver van de musical, Gerard van Midden, komende zondag hierop ingaan?
  
Opbrengst kerkbalans en ZWO 
(door Frits Harmsen en Céline Vrijhoef-van den Heuvel)
 
De actie Kerkbalans 2023 voor de kerk en de ZWO ligt weer achter ons. Ook dit jaar heeft u weer ruimhartig bijgedragen.
 
kerkbalansNa ontvangst van ongeveer 70% van de enveloppen zijn de toezeggingen zelfs € 1.800 hoger dan vorig jaar. Tot nu heeft u € 115.900 toegezegd. Dit is een ongelooflijk resultaat dat ons tot grote dankbaarheid stemt. De ervaring leert ons dat de komende weken nog wel wat toezeggingen zullen worden ontvangen, dus dit is nog niet het eindresultaat.
 
 
We kunnen alleen maar zeggen: heel, heel hartelijk dank voor wat u met zijn allen heeft bijgedragen aan het in stand houden van ‘de Eshof’.
 
zvo De ZWO heeft iets meer dan de helft van de enveloppen teruggekregen met een mooie opbrengst van € 18.417,-. Dit bedrag is bijna gelijk aan het   bedrag van vorig jaar. Wij zijn verheugd en dankbaar dat u een financiële bijdrage heeft toegezegd voor de samenwerking met onder andere onze   partners in Grace Home in India, Queen of Peace in Uganda en Youth for Christ in Georgië en voor de medemens in nood.
 
 
Hartelijk dank voor alle toezeggingen waarmee we een verschil kunnen maken voor mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.
 
Temperatuur in de Eshof 
(door Frits Harmsen)
 
Niemand wil in de kou zitten. Dat geldt voor thuis maar ook voor de Eshof. Maar ook iedereen probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en vooral geen energie te gebruiken als dat niet nodig is. Over dat laatste aspect hebben we met een paar mensen nagedacht. We willen zo zuinig mogelijk omgaan met energie en alleen warmte leveren waar dat gevraagd wordt. Daartoe nemen we maatregelen die makkelijk zijn te realiseren, relevante besparingen opleveren en geen geld kosten. De aanpassingen in de temperatuurregeling komen op het volgende neer.
 
Als er geplande bijeenkomsten zijn in de Eshof (kerkdiensten, repetities van de cantorij en Free, vergaderingen, verhuur enzovoort) blijft de ingestelde temperatuur op het huidige niveau en dat is 18,5 graden. Zijn de ruimtes niet in gebruik,  dan wordt de temperatuur in de kerkzaal teruggebracht naar 15 graden. De zalen worden intensief gebruikt en daar wordt de temperatuur bij niet gebruik teruggebracht naar 16,5 graad zodat de opwarmtijd minder lang is.
 
Als u het gebouw binnenkomt, voelt het in de hal vaak warm aan. Dat is niet nodig. We zetten de verwarming in deze ruimte dan ook uit. Daartoe is het nodig dat de tochtdeur naar de kerkzaal en de deuren naar de consistorie dicht blijven als deze ruimtes niet worden gebruikt.
 
Daarnaast denken we uiteraard na over structurele maatregelen. Daar zijn investeringen mee gemoeid en die vragen om grondige voorbereiding en professioneel advies van een energiedeskundige. Via de nieuwsbrief en de Rondom houden we u op de hoogte.
 
Agenda
di. 7 februari, 10.00 uur: liturgische vormgroep, de Eshof
wo. 8 februari, 19.30 uur: repetitie musical Kaïn, de Eshof
vr. 10 februari, 19.00 uur: generale repetitie musical Kaïn, de Eshof
za. 11 februari, 14.00 uur: eerste voorstelling musical Kaïn, de Eshof
za. 11 februari, 19.30 uur: tweede voorstelling musical Kaïn, de Eshof
zo. 12 februari, 14.00 uur: derde voorstelling musical Kaïn, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 9 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586