Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 6 - 10 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
Musicalweekend in de Eshof! Na 11 maanden repeteren voert de Musicalgroep Hoevelaken de musical Kaïn op. De afgelopen dagen heeft de kerkzaal een metormafose ondergaan naar een prachtige theaterzaal. Het liturgisch centrum staat zondag in de dienst te midden van het decor van de musical. De diaconie dankt u voor het massaal schenken van de Energietoeslag. In de dienst van 19 februari zal een collecte worden gehouden voor noodhulp aan Turkije en Syrië.
 
 
12 februari: zesde zondag na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Kinderdienst
Op 12 februari is er kinderdienst. De leiding is in handen van Richard van de Kamp.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Hulpdienst Hoevelaken en Muziek en Liturgie. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Zie voor uitgebreide informatie over dit nieuwe doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, de Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
noodhulp turkije en Syrie Noodhulp aan Turkije en Syrië.
 Bij rampen van deze omvang kunnen we als diaconie en ZWO niet anders dan ons collecterooster aanpassen en kijken of   we middelen kunnen vrijmaken om hulpacties te ondersteunen. De 1e collecte van zondag 19 februari zal bestemd zijn   voor noodhulp in Syrië en Turkije. Of we de opbrengst via giro 555  beschikbaar stellen of via Kerk in Actie is feitelijk om   het even. Alle slachtoffers kunnen wij niet bereiken maar de organisaties die achter giro 555 staan de mogelijkheid geven   de hulp te bieden waartoe zij in staat zijn, dat kunnen we wel.
 Volgende week volgt meer informatie via deze nieuwbrief.
 
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
musical kain overzichtMusical Kaïn musical kain scan tickets
De voorstellingen zijn op 
11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op 
12 februari om 14.00 uur in de Eshof.
 
De voorstelling van zondagmiddag is uitverkocht. Zaterdagavond is bijna uitverkocht.
Voor zaterdagmiddag zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Tickets voor de voorstellingen zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets 
of gebruik de QR code.
 
Kaarten contant aan de zaal betalen is niet mogelijk, alleen digitaal en als het echt niet anders kan gepast betalen. 
Maar vol = vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen en gegarandeerd te zijn van een plek, raden wij u echt aan om kaarten online te bestellen of iemand te vragen die dit voor u wil doen. 
 
Over de musical
(Ellie Boot)
 
In de 3 vorige nieuwsbrieven heb ik telkens een inhoudelijk stukje over de musical geplaatst. Ik maakte hiervoor dankbaar gebruik van de teksten die Kirstin Siteur op de FB-site van musicalgroephoevelaken zette. Deze week de laatste bijdrage. 
 
Kirstin schrijft: “De musical opent met een eenzame man die naar beste weten even schuldig of onschuldig is als ieder ander, met goede en kwade eigenschappen. Kaïn kan zichzelf maar moeilijk in de spiegel zien. Het is de kleine Kaïn, “zijn verleden, heden en toekomst”, die hem als kwetsbaar kind uitdaagt op zoek te gaan naar wie hij is, in gesprek met zichzelf en de mensen om hem heen.”
 
musical kain frames In de musical wordt de spiegel verbeeld door een heel grote, rode lijst. En wie zondag in de Eshof komt, wordt   verrast door nog veel en veel meer lijsten. Het idee van de lijsten komt van Feije Duim. Hij gebruikt in zijn kunst   vaak rode lijsten.
 Lijsten zijn ‘frames’. Frames zijn labels die we op mensen plakken. In plaats van open te staan voor wie iemand   is, vormen we ons een vast en duidelijk beeld van de ander. Feitelijk maak je daarmee iemand onschadelijk: je   hoeft je niks van hem of haar aan te trekken. Je kent de ander immers en begrijpt hoe die in elkaar zit.
 Leven zonder frames, leven met onzekerheid, leven in openheid zowel naar jezelf toe (want ook van onszelf   maken we frames) als naar de ander, is een uitdaging. Iets waar we ons hele leven mee bezig kunnen zijn.
 Wanneer het lukt, gaan we anders leven. Dan leven we meer vanuit verwondering. Vanuit aanvaarding van wat   is. Ik geloof dat we dan dichter bij God leven. 
 
Energietoeslag voor Voedselbank Nijkerk
In het najaar van 2022 is door de Diaconie de suggestie gedaan aan de Eshofleden om de energietoeslag, indien niet zelf nodig, over te maken naar de rekening van de Diaconie ten behoeve van de Voedselbank.
Hieraan is massaal gehoor gegeven, en in totaal is t/m 31 december 2022 is € 2.620 ontvangen. 
Een geweldig bedrag, waarmee de Voedselbank de toegenomen behoefte aan hulp verder kan bekostigen.
Aan alle gulle gevers hartelijk dank namens de Voedselbank!
 
Agenda
di. 14 februari, 10.00 uur: liturgische vormgroep, de Eshof
di. 14 februari, 14.00 uur: wijkteam coördinatoren overleg, de Eshof
wo. 15 februari, 10.00 uur: wijkteam 5, Julianalaan 74 
wo. 15 februari, 13.30 uur: inloopmiddag, de Eshof
wo. 15 februari, 19.30 uur: ‘de smaak van stilte’ – tweede groep, Meidoornlaan 1
wo. 15 februari, 20.00 uur: repetitie cantorij, de Eshof
do. 16 februari, 19.30 uur: repetitie Broeder Franciscus, de Eshof
vr. 17 februari, 15.30 uur: liturgisch werkoverleg, Boekweitveld 60
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 16 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe en ik wens iedereen die naar de musical komt kijken een mooie voorstelling en iedereen die meewerkt, zowel voor als achter de schermen, een fantastisch weekend toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586