Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 9 – 3 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag wordt het ‘verhaal uit de zaal’ gehouden. In deze nieuwsbrief een mooie brief van Marijke Zaalberg waarin ze de Eshof bedankt voor de aandacht aan haar project ‘Naar school in Haïti’. Sinds 1 maart zijn de regels voor het brengen van bloemen naar gemeenteleden veranderd. Opgeven voor de bezinningsavond van 20 maart kan nog. 
 
 
De Levensboom
(door de Liturgische Vormgroep)
 
De boom van ons leven en onze aarde.
Hij lijkt dood te zijn, maar er komt leven in.
Elke zondag zullen er verbeeldingen op te zien zijn.
Hoop en liefde zullen niet ontbreken.
De boom is niet dood, maar komt tot bloei.
De dood heeft nooit het laatste woord.
 
Gedurende de Veertigdagentijd is er een boom te zien in het liturgisch centrum;  deze symboliseert onze Levensboom.
Levensboom, symbool voor bescherming, kracht en groei.
 
Laten wij zo samen op weg gaan naar het Licht van Pasen!
 
 
40 dagen tijd 2 5 maart: tweede zondag van de 40-dagen
 De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
 In elke barst

is een opening

die licht doorlaat

en warmte geeft

troost brengt in

                                       donker en kou.

 
Verhaal uit de zaal
Komende zondag zal Edwin Schimscheimer het jaarlijkse 'verhaal uit de zaal' vertellen.
Dit 'verhaal uit de zaal' is onze Eshofversie van de 'preek van de leek', die ooit in Amsterdam is begonnen en inmiddels landelijk navolging heeft gekregen. We laten in de Eshof dit verhaal bij voorkeur verzorgen door mensen van dichtbij, uit de eigen kerk of de nabije omgeving. In 2019 beet Ben de Graaf het spits af. Daarna volgden Hans Dammingh en Matin Vaez Tehrani.
In de Rondom van februari schreef Edwin een persoonlijk verhaal over zichzelf. Komende zondag horen we hem vertellen over zijn persoonlijke geloof. Het thema van zijn verhaal zal zijn: 'de kleine en de grote mens'.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Herman v.d. Berg op tel. Tel.  2537030 of 0654600057.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 19 maart. De leiding zal dan in handen zijn van Anja en Lisa Bouw.
 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
 
Collectes 
De collectes zijn voor Kerk in Aktie: ZWO – Naar school in Haïti en het Jeugd en Jongerenwerk. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in Aktie: ZWO – Naar school in Haïti, het Jeugd en Jongerenwerk of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen tegroene kerk kl vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Dankbrief 
In het najaar van 2022 was de collectedoos bestemd voor ‘Naar school in Haïti’. Hieronder staat een mooie brief van Marijke Zaalberg waarin ze haar waardering uitspreekt voor de aandacht die de Eshof aan het project heeft besteed.
 
Goedemorgen lieve kinderen en ouders,
 
Ontzettend blij zijn wij, Stichting Naar School in Haïti, toen wij afgelopen 27 januari de prachtige gift van € 1.500,- ontvingen van de Eshof. dank brief 1
Wat een liefde, wat een medeleven met onze leerlingen in Haïti. Dank jullie wel. Echt fantastisch!
 
In de laatste maanden is het leven nog moeilijker geworden voor de Haïtianen. 
Daarom zijn wij ontzettend blij dat wij de deuren van onze school open houden en er elke dag 277 leerlingen naar school komen.
Elke dag krijgen zij een warme maaltijd. Meerdere gezinnen krijgen een schoolbeurs. 
Dat wil zeggen dat zij maar de helft hoeven te betalen om naar school te kunnen gaan. Meerdere kinderen krijgen elke 4 weken een voedselpakket, kleding of schoenen.
Ook hebben alle leerlingen en de onderwijzers een pil gekregen die er voor zorgt dat als zij wormen in hun buik hebben, dat die wormen dood gaan. Deze wormen kunnen net zo lang worden als een liniaal van 30 cm. Brrrrrr ... soms kruipt een worm uit je neus naar buiten of je poept hem uit! 
De wormen zijn wit en een beetje roze van kleur. Als zo'n worm in jouw buik leeft, dan eet hij al het eten op dat hij vindt. Je snapt dat er dan niets overblijft voor jou om van te groeien en te leven. Jij houdt honger en pijn in jouw buik. Dat is echt niet leuk.
Onze leerlingen zijn heel blij om naar school te gaan, vooral de knutsellessen, computerlessen en spelen op het schoolplein vinden zij erg leuk. Zij leren Haïtiaans Creool, Frans, Engels en als je ouder bent ook Spaans. Rekenen vinden veel leerlingen erg moeilijk.
Veel Haïtiaanse kinderen lezen alleen een boek op school, in hun huis kan je schoolboeken en de Bijbel vinden. Boeken om te lezen kunnen de ouders niet kopen, daar hebben zij geen geld voor.
Heel veel ouders kunnen niet lezen en schrijven. Dit komt omdat onze school de eerste school is in deze bergen. De regering van Haïti bouwt bijna geen scholen.
 
Binnenkort krijgen alle ouders van onze leerlingen weer een voedselpakket met een zakje zaden. Dit kunnen wij geven door jullie collectes en donaties van andere lieve mensen.
Het is hartverwarmend dat jullie aan de Haïtiaanse kinderen denken en voor hen bidden.
Alle ouders en leerlingen van onze school bidden voor jullie, zij sturen jullie heel veel liefde. 
Dank jullie wel! Mesi anpil! Merci beaucoup! 
 
Marijke Zaalberg
 bloemenfonds_1.jpg
Bloemenfonds
Sinds 1 maart is er het één en ander veranderd wat betreft het brengen van bloemen naar gemeenteleden. In de Rondom worden alleen nog de bestemmingen vermeld van de bloemen die we in de dienst kunnen bewonderen. Wel worden de namen vermeld van de jarigen, maar die zullen dus niet meer altijd bloemen krijgen. Wat zijn de nieuwe regels?
Bloemen bij 70, 75, 80 en 85 jaar. Een kaart in de tussenliggende jaren en vanaf 85 jaar wel elk jaar een gezellig bloemetje.
Bij 12,5, 25, 40, 50, 55, 60 en 65-jarig huwelijk/partnerschap (voor zover bekend) zullen er ook bloemen zijn. 
 
 
 
 
 
 
briesBezinningsavond met Felicia Dekkers op 20 maart
Titel: Van omkeren komt opstaan…
(door Frits Harmsen)
 
Iedereen maakt voortdurend keuzes: op internet en sociale media klikken we ja of nee aan, accepteren of weigeren, een duim omhoog of omlaag. Keuzes maken is zo een klikhandeling geworden in plaats van een uitnodiging om ergens over na te denken, om een andere weg te kiezen en niet het al uitgesleten pad.
In het Oude en Nieuwe Testament vind je veel omkeringsverhalen. Iemand gaat op weg. Er gebeurt iets en hij of zij verandert van richting, letterlijk en figuurlijk. Deze mens maakt een andere keuze uit vrije wil of iemand spreekt hem of haar daarop aan: God, een engel, de storm, een vrouw of Jezus. Ook Jezus zelf wordt aangesproken op een keuze die hij maakt. Waarom staan die Bijbelteksten vol keuzes? Ook de verhalen op weg naar Pasen?
Omkeren in deze tijd, wat houdt dat in? Waarom en wanneer maken mensen, maken wij andere keuzes?’
 
Datum: 20 maart
Locatie: de Eshof, De Veenslag 16, 3871 NG Hoevelaken.
Aanvang: 20.00 uur
Leiding: Felicia Dekkers
Opgeven bij: Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl of tel.: 06-20162652
Kosten: €7,50 per persoon
Minimum aantal opgaven: 10
 
Op dit moment zijn nog niet genoeg opgaven ontvangen om de avond door te laten gaan. Dus, indien u belangstelling heeft, laat het z.s.m. weten.
 
Agenda
ma. 6 maart, 19.00 uur: Overleg over het liturgisch centrum met musici, FREE, musicalgroep
wo. 8 maart, 19.30 uur: ‘De smaak van stilte’, leeskring – tweede groep – Meidoornlaan 1
wo. 8 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 9 maart, 19.30 uur: Diaconie, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 9 maart 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586