Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 10 – 10 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vraagt BRIES uw aandacht voor twee bijeenkomsten. En er is een extra inloopmiddag over Hoevelaken in de jaren vijftig-zestig. Allemaal zeer de moeite waard lijkt mij. Voor nieuw ingekomenen is er binnenkort een gezellige kennismakingsavond. Lees er meer over in deze brief.
 
 
De Levensboom
(door de Liturgische Vormgroep)
 
De boom van ons leven en onze aarde.
Hij lijkt dood te zijn, maar er komt leven in.
Elke zondag zullen er verbeeldingen op te zien zijn.
Hoop en liefde zullen niet ontbreken.
De boom is niet dood, maar komt tot bloei.
De dood heeft nooit het laatste woord.
 
Gedurende de Veertigdagentijd is er een boom te zien in het liturgisch centrum;  deze symboliseert onze 
Levensboom, symbool voor bescherming, kracht en groei.
 
Laten wij zo samen op weg gaan naar het Licht van Pasen!
 
levensboom 3 12 maart: derde zondag van de 40-dagen
 De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. 
 Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
 
 Ongeleste dorst

 onbegrensde liefde

 onuitputtelijke bron

 van levend water

voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Herman v.d. Berg op tel. Tel.  033 2537030 of 06 54600057.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 19 maart. De leiding zal dan in handen zijn van Anja en Lisa Bouw.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Kerkinactie/Jeugd- en jongerenwerk en de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerkinactie/Jeugd- en jongerenwerk en de Eredienst of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemunten groene kerk kl
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Bezinningsavond met Felicia Dekkers op 20 maart
Titel: Van omkeren komt opstaan…
(door Frits Harmsen)
 
bries Iedereen maakt voortdurend keuzes: op internet en sociale media klikken we ja of nee aan, accepteren of weigeren, een duim omhoog of   omlaag. Keuzes maken is zo een klikhandeling geworden in plaats van een uitnodiging om ergens over na te denken, om een andere weg te   kiezen en niet het al uitgesleten pad.
 In het Oude en Nieuwe Testament vind je veel omkeringsverhalen. Iemand gaat op weg. Er gebeurt iets en hij of zij verandert van richting, letterlijk en figuurlijk. Deze mens maakt een andere keuze uit vrije wil of iemand spreekt hem of haar daarop aan: God, een engel, de storm, een vrouw of Jezus. Ook Jezus zelf wordt aangesproken op een keuze die hij maakt. Waarom staan die Bijbelteksten vol keuzes? Ook de verhalen op weg naar Pasen?
Omkeren in deze tijd, wat houdt dat in? Waarom en wanneer maken mensen, maken wij andere keuzes?’
 
Datum: 20 maart
Locatie: de Eshof, De Veenslag 16, 3871 NG Hoevelaken.
Aanvang: 20.00 uur
Leiding: Felicia Dekkers
Opgeven bij: Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl of tel.: 06-20162652
Kosten: €7,50 per persoon
Minimum aantal opgaven: 10
Op dit moment zijn nog niet genoeg opgaven ontvangen om de avond door te laten gaan. Dus, indien u belangstelling heeft, laat het z.s.m. weten.
 
Filmvoorstelling in de Kopperhof op 22 maart van de film: Un Triomphe.
(door Frits Harmsen)
bries In samenwerking met de bibliotheek Nijkerk presenteert BRIES de film Un Triomphe.
 Een humoristische film die 105 minuten duurt en gaat over een met problemen kampende acteur. Hij accepteert een baan om een   theaterworkshop in de gevangenis te runnen om zo de eindjes aan elkaar te knopen. Verrast door de acteerprestaties van de gevangenen   besluit hij met hen een toneelstuk op te voeren op het podium van een echt theater. Dit is het begin van een bijzonder avontuur. Geïnspireerd op een waargebeurd verhaal.
 
De kaarten kosten €7,50 en zijn te bestellen op de website van de Bibliotheek Gemeente Nijkerk (www.bibliotheeknijkerk.nl), bij de bibliotheek Hoevelaken of contant op de avond van de film bij de zaal.
 
Datum: 22 maart
Locatie: de Kopperhof
Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Kosten: €7,50 
Coördinatie: Frans Hanse (e-mail: franshanse@planet.nl
  

Woensdagmiddag 22 maart – extra INLOOPMIDDAG  achteruit klimrek

(13.30 uur in de Eshof)

Op deze middag gaan we terug naar de 50-er en 60-er jaren.

Wat speelde er toen in het dorp? En hoe zag Hoevelaken er toen eigenlijk uit ?

Welke herinneringen hebben we daaraan?achteruit

Ondersteund door foto’s wil Jan Beitler zijn jeugdherinneringen met u delen en u meenemen naar ACHTERUUT.

Iedereen van harte welkom!

 
 
 
 
 
 
 
  
Uitnodiging voor kennismaking met de Eshof en andere (nieuwe) Eshofleden
(door Lieske Duim, Nel van Rietschoten en Ellie Boot)
 
Op maandagavond 27 maart (19.30 - 21.30 uur) is er in de Eshof een avond voor nieuw ingekomen gemeenteleden. Het wordt een gezellige avond van ontmoeting met de Eshof en elkaar. Ook wie (nog) geen lid is en belangstelling heeft, of wie wel lid is en gewoon nieuwsgierig, is van harte uitgenodigd. Uiterste opgavedatum: 20 maart bij Nel van Rietschoten, nelvanrietschoten@gmail.com.
We kijken uit naar jullie komst!
 
Agenda
ma. 13 maart, 20.00 uur: Slotavond musical Kaïn, de Eshof
di. 14 maart, 19.30 uur: ‘de smaak van stilte’, leeskring; Monshouwerlaan 28
di. 14 maart, 20.00 uur: Wijkteam 6, Hogebrinkerweg 5 
wo. 15 maart, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 15 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 16 maart, 19.30 uur: Repetitie ‘Broeder Franciscus’, de Eshof
do. 16 maart, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 16 maart 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748