Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 11 – 17 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
De activiteit van BRIES, de bezinningsavond van 20 maart gaat niet door vanwege te weinig belangstelling. De filmavond op 22 maart in de Kopperhof gaat wel door. Op 22 maart is er ook een extra inloopmiddag met als thema de jaren 50 en 60. Op 25 maart is er een verhaalconcert in de Eshof: ‘Franciscus, troubadour van God’. Nieuwe leden en andere belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor de kennismakingsavond op 27 maart. 
 
19 maart: vierde zondag van de 40-dagen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
40 dagen tijd 4 

Kijk met je hart

open je ogen

en voel hoe een herder

met zachte handen

de schapen beschermt

 voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Herman v.d. Berg op tel. 033 2537030 of 06 54600057.
 
Kinderdienst
Zondag 19 maart is er kinderdienst. De leiding is in handen van Anja en Lisa Bouw.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de eigen diaconie en onderhoud orgel. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: de eigen diaconie, onderhoud orgel of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk kl
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Bezinningsavond met Felicia Dekkers op 20 maart
Titel: Van omkeren komt opstaan…
(door Frits Harmsen)
briesDeze bezinningsavond gaat helaas niet door. Dit besluit was onvermijdelijk vanwege onvoldoende belangstelling.
 
 
 
Filmvoorstelling in de Kopperhof op 22 maart van de film: Un Triomphe.triomphe
(door Frits Harmsen)
bries In samenwerking met de bibliotheek Nijkerk presenteert BRIES de film Un Triomphe. 
Een humoristische film die 105 minuten duurt en gaat over een met problemen kampende acteur. Hij accepteert een baan om een theaterworkshop in de gevangenis te runnen om zo de eindjes aan elkaar te knopen. Verrast door de acteerprestaties van de gevangenen besluit hij met hen een toneelstuk op te voeren op het podium van een echt theater. Dit is het begin van een bijzonder avontuur. Geïnspireerd op een waargebeurd verhaal.
 
De kaarten kosten €7,50 en zijn te bestellen op de website van de Bibliotheek Gemeente Nijkerk (www.bibliotheeknijkerk.nl), bij de bibliotheek Hoevelaken of contant op de avond van de film bij de zaal.
 
Datum: 22 maart
Locatie: de Kopperhof
Aanvang: 19.30 uur; inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten: €7,50 
Coördinatie: Frans Hanse (e-mail: franshanse@planet.nl
 
Verhaalconcert ‘Franciscus, troubadour van God’ op 25 maartfrancicus broeder
(door Ellie Boot)
briesSinds oktober van het afgelopen jaar studeert een groep van zeventien mensen elke twee weken in de Eshof op de liederen van de musical ‘Franciscus, troubadour van God’ – een muziektheaterstuk over het leven van Franciscus van Assisi. De leiding is in handen van Edwin Schimscheimer, die de musical schreef en in 2006 voor het eerst opvoerde. 
Franciscusjpg Edwin bewerkte de musical tot een verhaalconcert. In de week van 4 oktober, de naamdag van   Franciscus, staan enkele uitvoeringen hiervan gepland. Als ‘tussenstop’ zal op zaterdag 25   maart om 20.00 uur een try-out plaatsvinden in de Eshof. De entree is gratis, een vrijwillige   bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging voor kennismaking met de Eshof en andere (nieuwe) Eshofleden
(door Lieske Duim, Nel van Rietschoten en Ellie Boot)
 
 Woensdagmiddag 22 maart – extra INLOOPMIDDAGachteruit
(13.30 uur in de Eshof)

Op deze middag gaan we terug naar de 50-er en 60-er jaren.

Wat speelde er toen in het dorp? En hoe zag Hoevelaken er toen eigenlijk uit ?

Welke herinneringen hebben we daaraan?

Ondersteund door foto’s wil Jan Beitler zijn jeugdherinneringen met u delen en u meenemen naar ACHTERUUT.
 
Iedereen van harte welkom!
 
 
Op maandagavond 27 maart (19.30 - 21.30 uur) is er in de Eshof een avond voor nieuw ingekomen gemeenteleden.
 
Het wordt een gezellige avond van ontmoeting met de Eshof en elkaar. Ook wie (nog) geen lid is en belangstelling heeft, of wie wel lid is en gewoon nieuwsgierig, is van harte uitgenodigd. Uiterste opgavedatum: 20 maart bij Nel van Rietschoten, nelvanrietschoten@gmail.com.
we kijken uit naar jullie komst!
 
eshoftuin voorbereiding Eshoftuineshoftuin voorbereiding 1
 (Door Janny Dammingh)
 
 Maart in de Eshoftuin: voorbereiding!
 Afgelopen zaterdag, een prachtige dag in de sneeuw, is er in de tuin hard gewerkt. We konden niet verder met   het spitten. Om straks de   peulen en de kapucijners mooi te laten groeien, is een mooi bouwwerk gemaakt. Het   gaas moet er nog omheen. Een eigen huis voor de   peulvruchten. Er was hulp van de maatschappelijke   stagiaires, zij hebben diepe kuilen gegraven waar de grote palen in konden worden   geplaatst. Top jongens!! 
 
Elke zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
Agenda 
ma. 20 maart, 19.30 uur: overleg jeugdwerk, de Eshof
wo. 22 maart, 13.30 uur: extra Inloopmiddag, de Eshof
wo. 22 maart: 19.30 uur: BRIES film Un Triomphe, de Kopperhof
wo. 22 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 23 maart, 19.30 uur: Repetitie Franciscus, de Eshof
za. 25 maart, 16.00 uur: Generale repetitie Franciscus, de Eshof
za. 25 maart, 20.00 uur: BRIES verhaalconcert ‘Franciscus, troubadour van God’, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 24 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 23 maart 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Berends, 033 2987586