Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 16 – 21 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag na afloop van de kerkdienst kunt u meedoen aan een halfuurtje zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Volgende week wordt de huis-aan-huis collecte voor het Hospice Nijkerk gehouden. De jaarrekening van de diaconie en ZWO ligt ter inzage. U wordt uitgenodigd de inloopmiddag te bezoeken. De nieuwe jeugdouderlingen willen graag kennismaken met de jeugd en hun ouders. 
 
 
23 april – derde zondag van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt is er u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
Kinderdienst
Op zondag 23 april is er kinderdienst. De leiding is in handen van Richard van de Kamp.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Grace Home Jongensverblijf.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: de Eigen Diaconie, BRIES of het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Eerbetoon aan Huub Oosterhuis: zingen na de kerkdienst van 23 april
briesOp Eerste Paasdag dit jaar overleed theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Hij schreef meer dan zevenhonderd kerkliederen en gebeden. Bijna in elke kerkdienst zingen we wel een lied van hem. Hij was een onvermoeibare vernieuwer van de liturgie en ontwikkelde een geloofstaal die velen wist te raken.
Zondag, na de kerkdienst en de koffie, zullen we een aantal van zijn liederen zingen. We beginnen om ongeveer 11.15/11.30 uur. Annahes Odink en Rudi Coppoolse begeleiden de zang en Henk Boswijk zal de liederen inleiden en dirigeren. Ook onze buren van de Paulusgemeenschap zijn uitgenodigd; de liederen van Oosterhuis verbinden ons al decennia lang met elkaar. Rond 12.00 uur sluiten we dit oecumenische zanghalfuur af. De liederen die gezongen gaan worden, staan in de bijlage. Deze is apart te downloaden. 
Iedereen die het leuk vindt om te zingen, is van harte uitgenodigd!
 
Inloopmiddag 
(door Dora den Hartog-van Dijken)
 
Dames en heren op leeftijd gezocht.
Een paar weken geleden ben ik (met mijn breiwerk onder mijn arm) eens binnengelopen bij de Inloopmiddag. Geen idee wat ik kon verwachten. 
Ik wist dat er werd gebreid maar dat is niet het enige. Deze middag werd er ook Rummycub gespeeld. Maar er is een kast vol met allerlei spellen. 
Puzzelen wordt lastig want aan het eind van de middag moet alles weer worden opgeruimd.
Het was echt gezellig. Ik voelde mij heel welkom.  Bij binnenkomst kreeg ik een heerlijk kopje thee met een nog heerlijker bonbon. 
En omdat er iemand jarig was geweest, kwam er een fles advocaat op tafel, de glazen werden gevuld en ook nog voorzien van een flinke dot slagroom. 
Door het coronavirus is het aantal deelnemers geslonken en dat is jammer. Zegt het spreekwoord niet: hoe meer zielen des te meer vreugd! En dat is denk ik ook zo. Er is een flink overschot aan dames. Dus heren: u bent ook van harte welkom!
 
De middagen zijn 1 maal per 2 weken en altijd op woensdag. De eerstvolgende bijeenkomst is op 26 april.
De volgende data zijn: 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli en 19 juli.
Er wordt naar u uitgekeken!
 
Uitnodiging voor kennismaking met de jeugd(ouderlingen)
Op 30 april meteen na de kerkdienst zijn de jeugd t/m 18 jaar en hun ouders/begeleiders uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe jeugdouderlingen. Het is een informeel samenzijn waar spelletjes gespeeld kunnen worden, met uiteraard drinken en een versnapering. Het is vooral bedoeld om gezellig bij elkaar te komen en vragen te stellen, maar ook om actief met elkaar bezig te zijn. Wij zijn erg benieuwd wat er leeft en hopen dan ook echt op een grote opkomst.
Tot ziens, op zondag 30 april vanaf 11:00 uur  in de Eshof!
 
game start Kom je ook?
Mail even als je komt en met hoeveel personen je komt naar:
Dan zorgen wij voor wat lekkers.
 
Een vrolijke groet van, 
Laura en Wilma  Laura Schep  06-44339555
  Wilma Wensveen  06-18267558
 game start bord
 
 
 
 
 
 
 
Jaarrekening ZWO en diaconie 2022 
Zoals de regels voorschrijven kunt u gedurende twee weken kennis nemen van de conceptjaarrekening 2022. Als apart te downloaden documenten treft u de verkorte versie van de balans per 31 december 2022 en de resultatenrekening over 2022 alsmede een algemene toelichting aan. Voor meer informatie of inzage in de uitgebreide versie van de cijfers kunt u tot 5 mei a.s. contact opnemen met mij als penningmeester. Bij voorkeur via mijn mailadres: janwillemvanbree@live.nl 
Namens de ZWO en Diaconie, 
Jan Willem van Bree
Penningmeester 
 
Huis-aan-huis collecte Hospice Nijkerk
Van 24 t/m 29 april wordt in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Vele vrijwilligers brengen kaartjes rond met het verzoek een gift over te maken. Na de ingrijpende verbouwing van het Hospice is nu alle aandacht en zorg weer voor 100% gericht op de gasten. En ook al gebeurt er veel vrijwilligerswerk, professionele hulp staat voorop en is tegenwoordig niet goedkoop.
Het Hospice Nijkerk e.o. heeft door de jaren heen een goede naam opgebouwd. Ook veel plaatsgenoten zijn daar gastvrij ontvangen en hebben daar hun laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice is momenteel een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op en is als zodanig betrokken bij de hospice-unit in De Haven. Mooi dat die samenwerking er is.ideal_hospice_nijkerk.jpg
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet. Op 29 oktober vond de heropening plaats. Velen hebben van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt om een kijkje te komen nemen. Het monumentale pand Bethanië voldoet nu aan de huidige eisen op het gebied van verduurzaming en werkomgeving. Ook is er nog meer aandacht besteed aan de privacy van de gasten en hun familie. Zo is er een ruimte waar gasten met hun familie gezamenlijk kunnen eten. Maar ook een kamer waar familie kan overleggen met artsen, verpleging en coördinator. En voor de kleintjes is er een kinderkamertje gerealiseerd. Gelukkig kon het Hospice tijdens de verbouwing open blijven, maar duidelijk is dat dit veel van de organisatie heeft gevraagd.
Het is hartverwarmend dat ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar, met een maximale levensverwachting van drie maanden, hier een gastvrij onthaal kunnen krijgen in een huiselijke sfeer. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.
Kortom, deze collecte wordt hartelijk aanbevolen. Veel extra informatie is te vinden op de website: www.hospicenijkerk.nl
Een bijdrage kan overgemaakt worden op NL78 RABO 0337818320 t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. onder vermelding van collecteweek of via mobiel en de QR-IDEAL
 
Agenda 
zo. 23 april, + 11.15 uur: zang halfuurtje, de Eshof
wo. 26 april, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 26 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 28 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586