Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 17 – 28 april 2023                           

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief wijzen we nogmaals op de kennismakingsbijeenkomst met de jeugdouderlingen a.s. zondag en ook de inloopmiddagen willen we  nog een keer noemen. Kom vooral een keer langs om te ervaren hoe verbondenheid met elkaar kan voelen. 

30 april – vierde zondag van Pasen

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.

voorbedenVoorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 06 57348298.

Kinderdienst

De volgende kinderdienst is op 14 mei. De leiding zal dan in handen zijn van Vera en Sara Vizee.

Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.

Bedankje van ‘de Paulus’ 

Dag allen,
Hartelijk dank voor de felicitatie in verband met het 60-jarig bestaan van de Sint-Paulusgeloofsgemeenschap, kortweg de Paulus. 
We hebben zondagmiddag 16 april een bescheiden, aangenaam feestje gevierd, waar we met plezier op terugkijken. Onze pastoor Harrold Zemann stuurde een felicitatie, waarin hij ook uitgebreid de oecumenische samenwerking prees. Nogmaals hartelijk dank voor de felicitaties.
Met vriendelijke groet, mede namens de pastoraatsgroep en de locatieraad van de Paulus, Ben Baar

Collectes

De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Grace Home Jongensverblijf.

De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.

U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Nijkerks Diaconaal Beraad, de Eredienst of het Gracehome Jongensverblijf.

Collectemunten

collectemuntenMet het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.

Inloopmiddag
(door Dora den Hartog-van Dijken)

briesDames en heren op leeftijd gezocht.

Een paar weken geleden ben ik (met mijn breiwerk onder mijn arm) eens binnengelopen bij de Inloopmiddag. Geen idee wat ik kon verwachten. Ik wist dat er werd gebreid maar dat is niet het enige. Deze middag werd er ook Rummycub gespeeld. Maar er is een kast vol met allerlei spellen. Puzzelen wordt lastig want aan het eind van de middag moet alles weer worden opgeruimd.
 
Het was echt gezellig. Ik voelde mij heel welkom.  Bij binnenkomst kreeg ik een heerlijk kopje thee met een nog heerlijker bonbon. En omdat er iemand jarig was geweest, kwam er een fles advocaat op tafel, de glazen werden gevuld en ook nog voorzien van een flinke dot slagroom.
Door het coronavirus is het aantal deelnemers geslonken en dat is jammer. Zegt het spreekwoord niet: hoe meer zielen des te meer vreugd! En dat is denk ik ook zo. Er is een flink overschot aan dames. Dus heren: u bent ook van harte welkom!
De middagen zijn 1 maal per 2 weken en altijd op woensdag. De eerstvolgende bijeenkomst is op 10 mei.
 
De volgende data zijn: 24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli en 19 juli.
Er wordt naar u uitgekeken!

 Uitnodiging voor kennismaking met de jeugd(ouderlingen)

game start bordOp 30 april meteen na de kerkdienst zijn kinderen en jongeren t/m 18 jaar en hun ouders/begeleiders uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe jeugdouderlingen. Het is een informeel samenzijn waar spelletjes gespeeld kunnen worden, met uiteraard drinken en een versnapering. Het is vooral bedoeld om gezellig bij elkaar te komen en vragen te stellen, maar ook om actief met elkaar bezig te zijn. Wij zijn erg benieuwd wat er leeft en hopen dan ook echt op een grote opkomst.       

Tot ziens, op zondag 30 april vanaf 11:00 uur in de Eshof!
 
Kom je ook?
Mail even als je komt en met hoeveel personen je komt naar:
wilma662008@hotmail.com
Dan zorgen wij voor wat lekkers. 
 
Een vrolijke groet van                         
Laura en Wilma  
  
Laura Schep  06-44339555
Wilma Wensveen  06-18267558      
                                                        
Agenda
zo. 30 april, 11.00 uur: Kennismaken met de jeugd(ouderlingen), de Eshof
wo. 3 mei, 20.00 uur: afsluitende avond cantorij
wo. 3 mei, 20.00 uur: overleg kerkenraad & commissie duurzaam
do. 4 mei, 14.00 uur: BRIES, Lindenhof 18

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748