Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 18 – 5 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze korte nieuwsbrief uiteraard alle informatie rondom de kerkdienst en een uitnodiging van een bruidspaar.
 
 
7 mei – vijfde zondag van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Kinderdienst
De volgende kinderdienst is op 14 mei. De leiding zal dan in handen zijn van Vera en Sara Vizee.
 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Kerk in Actie ZWO en voor onderhoud gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Grace Home Jongensverblijf.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in Actie ZWO, onderhoud gebouw of het Gracehome Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk kl
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Uitnodiging van Judith van Hoeijen en Lodewijk de Vries
uitnodiging judith en Lodewijk Wij gaan op vrijdag 12 mei aanstaande trouwen.
 We hebben elkaar 9 jaar geleden na de musical Ruth in De Eshof leren kennen. Judith is daar opgegroeid en Lodewijk is muzikaal leider bij   verschillende musicals en dirigent bij Free! 
 De Eshof is een belangrijke plek voor ons geweest.
 Via deze weg willen we, wie dat wil, graag uitnodigen voor de kerkelijke inzegening van ons huwelijk.
 Deze vindt plaats in de Brinkstraatkerk in Bennekom (Brinkstraat 41, Bennekom).
 De dienst begint om 19.00 uur.
 Van harte welkom!
 
Agenda 
di. 9 mei, 9.30 uur: Pastoraal team, Ridderspoor 12
wo. 10 mei, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 12 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586