Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 19 12 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
De cantorij laat ons weten dat het contract van de tijdelijke cantor niet wordt verlengd. We gaan weer op zoek  naar een nieuwe cantor. Een paar dagen geleden ontving de redactie van de nieuwsbrief een mooi gedicht. Wij zijn van mening dat gedichten thuishoren in de Rondom maar als u het leest, begrijpt u dat het toch echt alleen maar in deze maand geplaatst kan worden. Nu we wat ruimte over hebben, delen we het graag met u.
 
14 mei – zesde zondag van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Kinderdienst
Op zondag 14 mei is er kinderdienst. De leiding is in handen van Vera en Sara Vizee.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor Muziek en liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Grace Home Jongensverblijf.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Muziek en liturgie of het Gracehome Jongensverblijf.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk kl
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Cantor
(door Evert Veldhuizen, voorzitter Cantorij)
 
Na het vertrek van Arjan Verrips was Jean-Pierre Gendrault in januari bereid om tijdelijk in te springen als cantor, en hij heeft dit met enthousiasme en bevlogenheid gedaan. We hebben overwogen of Jean-Pierre mogelijk na de zomerperiode door zou kunnen gaan als cantor. Inmiddels is duidelijk dat het profiel van de gewenste cantor en de werkwijze en ervaring van Jean-Pierre niet overeenkomen en daarom wordt de tijdelijke benoeming niet verlengd. 
 
De benoemingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe cantor. We waarderen het zeer dat Jean-Pierre ons door de vacaturetijd heen heeft geholpen en danken hem daar hartelijk voor!
 
Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei
(Namens de voorbereidingsgroep: Lies Traa, Anny Smink, Jan Vogel, Ellie Boot)
 
Wie gaat er op Hemelvaartsdag mee dauwtrappen…?We vertrekken om 8.15 uur vanaf het Pauluscentrum en wandelen een klein rondje. Ook wie minder snel is, heeft dan misschien gelegenheid om mee te gaan. Rond 9.30 uur zijn we weer terug in het Pauluscentrum, waar we koffie drinken met wat lekkers. Ook wie niet mee kan of wil wandelen is van harte bij de koffie uitgenodigd.
Om 10 uur zullen we in een kring in de kerkzaal plaatsnemen voor een morgengebed. We zingen enkele mooie liederen. En we denken na over het thema ‘verlangen’. Tegen 11 uur besluiten we de viering.
Van harte welkom!
 
Vakantie Ellie Boot
Van 29 mei t/m 18 juni heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is dan contactpersoon. Ze kan contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ze is  bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 06 25316748. 
 
Mei 
 
Wanneer ik u een goede raad mag geven:
de vlier bloeit, het is mei, vooruit pluk vlier!
Het is niet zo vaak mei meer in uw leven.
misschien nog dertig keer, misschien nog vier.
 
U kunt uw vrije tijd ook nuttig maken
door het lezen van de kranten uiteraard
er is nog heel wat te lezen in die bladen
maar is dat nieuws nu echt de moeite waard.
 
Want als u strakjes binnen wordt gelaten
daarginder op die ster, in het portiek
dan zult u ergens over moeten praten
en niet zo heel veel over politiek.
 
Als u de Europese Unie gaat bespreken
dan luisteren ze weliswaar beleefd
maar ’t zijn daar op die ster volslagen leken
ze weten echt niet waar u ’t over heeft.
 
Vertel hun dus maar niets van filmjournalen
zeg überhaupt maar niets van polygoon
Begin maar liever over nachtegalen,
die kennen ze. Vertel hun maar gewoon
 
hoe lief de merels zijn op deze aarde
in mei. En hoe ’t met de seringen staat.
Dan strijken ze daar zachtjes langs hun baarden
en zeggen: ja, zo was ’t inderdaad.
 
En daarom moet u voor die tijd wel weten
hoe pruimenbloesem ritselt als het waait.
En hoe de vlier bloeit. U moet niet vergeten:
de meien zijn betrekk’lijk dun gezaaid.
 
Annie M.G. Schmidt
  
Agenda 
ma. 15 mei, 19.30 uur: Wijkteam 4, Ridderspoor 12
wo. 17 mei, 20.00 uur: Grote kerkenraad, de Eshof
wo. 17 mei 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends 
033 2987586