Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 40 – 6 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
We gaan een bijzondere dienst beleven a.s. zondag. Zie de beschrijving hieronder. Verder in deze nieuwsbrief nogmaals uw aandacht voor de sing-in van vanavond en de mededeling dat de escape-tocht is uitgesteld. Ook leest u dat het Nijkerks Diaconaal Beraad en Vluchtelingenwerk dringend op zoek zijn naar ‘maatjes voor statushouders’.   
 
 
 
8 oktober, derde zondag van de herfst
De dienst zal in het teken staan van Franciscus van Assisi. Op 4 oktober was zijn naamdag en in de viering zullen we in woord en muziek stilstaan bij zijn levensverhaal. 
 
via nova De muziek is geschreven door Edwin Schimscheimer en zal onder zijn leiding en begeleiding worden vertolkt door het ensemble Via Nova. Vanaf 9.50 uur zal Edwin met ons een paar liederen instuderen. 
 
 De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
 Het ensemble Via Nova
 franciscus van Assisi
                                      Sint Franciscusbeeld van Frederick Franck (Megen)
 
Kinderdienst 
A.s. zondag is er kinderdienst. De leiding is in handen van Anja Bouw en Emma van Dommele.
De volgende kinderdienst zal zijn op 29 oktober (gedachtenisdienst) met Anne van Wilgenburg en Naomi du Crocq. 
 
 Nieuwsbrief nr. 40 6 oktober 2023 def website
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en voor Onderhoud van het gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Onderhoud van het gebouw of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. oktober 35 van 2 september 2022.
 
maatjes voor statushouders Maatjes voor statushouders
 De gemeente Nijkerk en Vluchtelingenwerk hebben gevraagd of het Nijkerks Diaconaal Beraad iets zou kunnen betekenen voor statushouders in de gemeente Nijkerk. Daarom zijn we als NDB nu op zoek naar vrijwilligers die als een  soort maatje een statushouder willen helpen om goed in de samenleving te integreren. vluchtelingenwerk_nederland.jpg
 
Kijk op https://ndbnijkerk.nl/nieuws/integratiemaatjes-gezocht/ voor een uitgebreidere omschrijving. Daar vind je ook een e-mailadres en een telefoonnummer om je aan te melden of om meer informatie te krijgen. We zien uit naar de reacties!
 
Escape tocht in Harderwijk voor 11+ jeugd 
Wanneer: Zondag 8 oktober 
Vertrek: 13:30 uur vanaf de Eshof
Thuis: mits je ontsnapt om 17:00 uur
Voor: Iedereen van 11 +
die van puzzelen houd 
niet gevangen wil zitten  
mobiel is en een mobiel kan gebruiken  
 
pyramide  We nodigen je uit om te ONTSNAPPEN net als het volk uit Egypte.
 Neem al je slimmigheden en je mobiele telefoon mee.
 Het is een buiten activiteit dus hou rekening met regen, wat wind en hopelijk zon!
 Meld je aan bij Laura Schep, via Whats app of Email. Tel 06-4433955, lauraschep66@gmail.com
 
 
 
 
 
Sing-in, bent u/ben jij er ook bij?!singis 6 oktober
Op vrijdagavond 6 oktober wordt er weer een Sing-in gehouden in de Dorpskerk van Hoevelaken. Een avond waarop we met zang en muziek onze God groot mogen maken in aanbidding en lofprijzing.
We hebben een mooi programma samengesteld met veel samenzang en enkele solo’s, met muzikale begeleiding van Salvation op piano, gitaar en fluiten.
De kinderen van het kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ zijn al hard aan het oefenen. Juf Anne: “We zingen mooie liederen, zoals: ‘Diep, diep, diep als de zee’ en ‘Liefdevol en genadig is de Heer’, naar psalm 103. Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen bij het koor gekomen en dat is erg gezellig.  Als jij ook graag mee wilt doen, dan kun je je aanmelden!” Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen met De Grote Lofstem en Salvation mooie liederen met
u en jou te zingen.
De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den Ham, zal ons begeleiden bij wisselzang en canon. Het wordt dus een afwisselende avond.
We beginnen om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.30 uur geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
Iedereen is van harte welkom!
 
Agenda  
ma. 9 oktober, 19.30 uur: Team Beeld en Geluid, de Eshof
di. 10 oktober, 10.00 uur: Cursus ‘Kunst van Paul Klee’, de Eshof
wo. 11 oktober, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 11 oktober, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 6 oktober. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent 
06 25316748