Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 41 – 13 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag zetten we na de dienst Annie Schuurman in het zonnetje. Hopelijk laat de temperatuurdaling nog even op zich wachten want de verwarming kan in de Eshof nog niet aan vanwege werkzaamheden aan de elektrische installatie. Wie vindt het leuk om zo af en toe te helpen bij het schoonmaken van de kerk? Het college van kerkrentmeesters is nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Op 22 oktober is Eliso, de directeur van Youth for Christ in de Eshof. Op 31 oktober is er een zangavond. Na volgende week is de Eshoftuin alleen nog op zaterdag te bezoeken. We vragen nogmaals uw aandacht voor maatjes voor statushouders. 
 
 
Afscheidsdienst Coralien Toom
Op zaterdag 7 oktober is Coralien overleden. Eerder deze week hebben we u met een extra nieuwsbrief de rouwkaart toegestuurd. De afscheidsdienst is vandaag om 10.30 uur in Ommen en is te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10642
 
15 oktober, vierde zondag van de herfst
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Aansluitend aan de dienst zetten we Annie Schuurman in het zonnetje omdat ze na 48 jaar afscheid neemt als beheerder van de Eshof. Ook nemen we afscheid van Marjan van Wageningen. Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat u niet op een droogje hoeft te zitten.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst zal zijn op 29 oktober (gedachtenisdienst) met Anne van Wilgenburg en Naomi du Crocq. 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Uitvoering diverse werkzaamheden aan de elektrische installatie
Om de in de laatste Rondom vermelde maatregelen voor verduurzaming mogelijk te maken, wordt als eerste stap op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober de bijna 50 jaar oude meterkast (met nog échte witte stoppen) vervangen door een nieuw exemplaar met aardlekschakelaars en uitgebreid met een aantal extra groepen voor o.a. de aansluiting van de airco units. Tijdens die werkzaamheden is er in het gebouw geen stroomvoorziening beschikbaar. Vanwege deze aanpassingen blijft de kachel in elk geval tot aan dat weekend nog uit.
 
Herhaalde oproepen
Schoonmaakhulpen (m/v)
In de Rondom van oktober heeft Hans van Eck een oproep gedaan voor schoonmaakmedewerkers. Het kan zijn dat de oproep in Rondom onvoldoende is opgevallen want er heeft zich helaas nog niemand bij Hans gemeld. 
Vandaar dat de oproep nog eens in deze nieuwsbrief wordt opgenomen. Hoe meer mensen deel uitmaken van het team, hoe minder vaak je aan de beurt bent. 
Ga nog eens na of je niet een paar uurtjes in de 4-6 weken over hebt om deel uit te maken van een gezellig team. En mocht de maandagmorgen problematisch zijn, dan zijn in overleg met Hans andere werktijden ook mogelijk. 
Wil je het team komen versterken, neem dan contact op Hans van Eck, e-mail: beheerder@pgdeeshof.nl 
 
Secretaris voor het college van kerkrentmeesters (m/v)
Ook voor de functie van secretaris van het college heeft zich helaas nog niemand gemeld. In de Rondom van oktober kun je lezen wat de functie inhoudt. 
Het college is een leuk en gezellig team met een veelzijdig takenpakket. Hier worden b.v. de verduurzamingsmaatregelen bedacht en uitgewerkt. Wat zou het mooi zijn als je hierover wilt meepraten en beslissen.
Voor meer informatie, neem contact op met Frits Harmsen, tel: 06-20162652 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl
 
diaconaal jongerenreis Diaconale jongerenreis
 Op startzondag 17 september is een informatiebijeenkomst geweest over het diaconale jongerenproject. We hebben inmiddels vijf aanmeldingen om mee op reis te gaan naar Georgië. 
 In de zomer van 2024 organiseren we een jongerenreis naar Georgië. Met een groep jongeren van 15 tot en met 21 jaar gaan we van 17 juli tot en met 3 augustus 2024 op avontuur. Met deze jongerenreis helpen we de kinderen en   jongeren in Georgië met het bouwen van een dagopvang. Het is een multi-functioneel-gebouw voor jeugd- en jongerenwerk. De ruwbouw is gereed, wij zorgen voor de afbouw en de inrichting. In de tweede week gaan we met 30 kids op   kamp in de mooie bergen van Georgië om allerlei leuke activiteiten doen. 
 
 
Bezoek Eliso aan de Eshof
Op 22 oktober is Eliso, de directeur van Youth for Christ en onze begeleider in Georgië van de jongerenreis, in Nederland vanwege een conferentie van Youth for Christ in Egmond aan zee. Dat is een mooie gelegenheid voor haar om bij ons op bezoek te komen. Ze is rond 11.30 uur in de Eshof en wie het leuk vindt kan haar even kort ontmoeten. Het wordt geen georganiseerde happening. 
 
Mee op reis?
Het is nog mogelijk voor jongeren om zich aan te melden tot 27 oktober 2023. Wie het leuk vindt om mee op reis te gaan, kan zich opgeven en/of meer informatie krijgen bij Annika, Demi en Gerwin. 
 
Annika van Oosterom, annikavanoosterom@live.nl
Demi Beitler, demibeitler@live.nl
Gerwin Duine, gerwin.esther@kpnmail.nl (06-57094319)
 
Avond rond diverse zangbundels op 31 oktober in de Eshof
(door Frits Harmsen namens BRIES)
briesSimon Drost en Rudi Coppoolse zijn druk bezig om deze avond voor te bereiden. Er heeft zich echter nog maar één belangstellende opgegeven. Dat is jammer want het belooft een boeiende avond te worden waarover Simon in de Rondoms van september en deze maand al het één en ander heeft geschreven onder de veelzeggende kop: ‘Zin in zingen…?’
In een ‘zangkerk’ als ‘de Eshof’  kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat er voor deze avond geen belangstelling bestaat, maar het is wel belangrijk dat u zich daarvoor opgeeft, dan weten we of de avond kan doorgaan en op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Dus, neem de moeite om even een mailtje te sturen naar Simon Drost (e-mail: drost.simon@gmail.com) of naar Frits Harmsen (e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl)  Bellen mag natuurlijk ook. Telefoon Simon 06-24804935; telefoon Frits 06-20162652. U kunt zondag ook even één van ons aanschieten. Uiteraard liefst zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 25 oktober. Spontaan binnenlopen op 31 oktober blijft natuurlijk altijd mogelijk.
We rekenen op veel belangstelling. De aanvang is 20.00 uur en de avond is gratis; bij de uitgang vragen we om een vrijwillige bijdrage.
 
De Eshoftuin  
De herfst is begonnen.
 We hebben een prachtige nazomer gehad. Tot deze week werden er bonen geplukt, bloeiden er bloemen en is er sla en andijvie. De wintergroenten (o.a. boerenkool) staan er al goed bij.
Wij zijn al begonnen met de tuin “winterklaar” te maken. Kortom: het einde van het tuinseizoen is nabij. We hebben daarom besloten om de woensdagochtend te schrappen.
 
 
De laatste woensdagochtend is 18 oktober. Vanaf 21 oktober bent u op zaterdag tussen 10.30 uur en 11.30 uur welkom
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
eshoftuin herfst 23a eshoftuin herfst 23
 
 
 Maatjes voor statushoudersmaatjes voor statushouders
De gemeente Nijkerk en Vluchtelingenwerk hebben gevraagd of het Nijkerks Diaconaal Beraad iets zou kunnen betekenen voor statushouders in de gemeente Nijkerk. Daarom zijn we als NDB nu op zoek naar vrijwilligers die als een soort maatje een statushouder willen helpen om goed in de samenleving te integreren. 
 
Kijk op https://ndbnijkerk.nl/nieuws/integratiemaatjes-gezocht/ voor een uitgebreidere omschrijving. Daar vind je ook een e-mailadres en een telefoonnummer om je aan te melden of om meer informatie te krijgen. We zien uit naar de reacties!
 
vluchtelingenwerk nederland
 
Agenda  
di. 17 oktober, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 18 oktober, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 18 oktober, 19.00 uur: Instructie basiscatechese, de Eshof
wo. 18 oktober, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 20 oktober. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586