Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 42 – 20 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Het wereldnieuws houdt ons de afgelopen week nogal bezig; ik neem tenminste maar zo aan dat u er ook niet vrolijk van wordt. Ellie schrijft erover in deze nieuwsbrief. 
 
A.s. zondag 22 oktober kunt u kennis maken met Eliso, de directeur van Youth for Christ en begeleider van de jongerenreis naar Georgië. Zij zal om 11.30 in de Eshof aanwezig zijn. Ook herhalen we nog een keer de oproep aan jongeren om zich op te geven voor die reis. Dit kan nog tot 27 oktober. En op verzoek nogmaals de oproep voor schoonmakers en secretaris voor het college. Ook de avond rond diverse zangbundels op 31 oktober noemen we nog even voor het geval dit aan uw aandacht was ontsnapt. 
 
 
22 oktober, vijfde zondag van de herfst
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst zal zijn op 29 oktober (gedachtenisdienst) met Anne van Wilgenburg en Naomi du Crocq. 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Leger des Heils en voor Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Leger des Heils, Muziek en Liturgie of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Het Israël/Palestina conflict – gebed om vrede
(door Ellie Boot)
 
De oorlog in het Midden-Oosten houdt velen van ons bezig. En er waren al andere oorlogen die ons niet koud lieten – zoals de oorlog in Oekraïne.
In het Midden-Oosten is de situatie bijzonder gecompliceerd. Al sinds de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 laaien conflicten af en aan op en lijken onoplosbaar. Makkelijke antwoorden zijn er niet. Oordelen past ons niet, ver verwijderd als wij zijn van het gebied en van de culturen waar alles zich afspeelt. Maar wat zouden we graag willen dat er wel een oplossing kwam. Dat er een einde zou komen aan alle verdrietige ontwikkelingen.
Wat we kunnen doen, is bidden voor de slachtoffers en hun naasten. Voor de mensen die leven zonder uitzicht en in angst. Als we in deze donkere dagen een kaars aansteken, laten we het dan doen met hen in onze gedachten. En God vragen om liefde en mededogen, ook daar waar bitterheid en woede de overhand lijken te hebben.
 
Gezocht: Schoonmaakhulpen (m/v)
In de Rondom van oktober heeft Hans van Eck een oproep gedaan voor schoonmaakmedewerkers. Een aantal mensen heeft zich gemeld bij Hans, maar zoals eerder gezegd: hoe meer mensen in de poel zitten hoe minder vaak je aan de beurt bent. Vandaar dat de oproep nog een keer in deze nieuwsbrief wordt opgenomen. 
Ga nog eens na of je niet een paar uurtjes in de 4-6 weken over hebt om deel uit te maken van een gezellig team. En mocht de maandagmorgen problematisch zijn, dan zijn in overleg met Hans andere werktijden ook mogelijk. 
Wil je het team komen versterken, neem dan contact op Hans van Eck, e-mail: beheerder@pgdeeshof.nl 
 
Gezocht: Secretaris voor het college van kerkrentmeesters (m/v)
Voor de functie van secretaris van het college heeft zich na de vorige oproep helaas nog niemand gemeld. In de Rondom van oktober kun je lezen wat de functie inhoudt. 
Het college is een leuk en gezellig team met een veelzijdig takenpakket. Hier worden b.v. de verduurzamingsmaatregelen bedacht en uitgewerkt. Wat zou het mooi zijn als je hierover wilt meepraten en -beslissen.
Voor meer informatie, neem contact op met Frits Harmsen, tel: 06-20162652 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl
 
Diaconale jongerenreisdiaconaal jongerenreis
Op startzondag 17 september is een informatiebijeenkomst geweest over het diaconale jongerenproject. We hebben inmiddels vijf aanmeldingen om mee op reis te gaan naar Georgië. 
In de zomer van 2024 organiseren we een jongerenreis naar Georgië. Met een groep jongeren van 15 tot en met 21 jaar gaan we van 17 juli tot en met 3 augustus 2024 op avontuur. Met deze jongerenreis helpen we de kinderen en jongeren in Georgië met het bouwen van een dagopvang. Het is een multi-functioneel-gebouw voor jeugd- en jongerenwerk. De ruwbouw is gereed, wij zorgen voor de afbouw en de inrichting. In de tweede week gaan we met 30 kids op kamp in de mooie bergen van Georgië om allerlei leuke activiteiten doen. 
 
Bezoek Eliso aan de Eshof
A.s. zondag, 22 oktober is Eliso, de directeur van Youth for Christ en onze begeleider in Georgië van de jongerenreis, in Nederland vanwege een conferentie van Youth for Christ in Egmond aan zee. Dat is een mooie gelegenheid voor haar om bij ons op bezoek te komen. Ze is rond 11.30 uur in de Eshof en wie het leuk vindt kan haar even kort ontmoeten. Het wordt geen georganiseerde happening. 
Mee op reis?
Het is nog mogelijk voor jongeren om zich aan te melden tot 27 oktober 2023. Wie het leuk vindt om mee op reis te gaan, kan zich opgeven en/of meer informatie krijgen bij Annika, Demi en Gerwin. 
 
Annika van Oosterom, annikavanoosterom@live.nl
Demi Beitler, demibeitler@live.nl
Gerwin Duine, gerwin.esther@kpnmail.nl (06-57094319)
 
 
Avond rond diverse zangbundels op 31 oktober in de Eshof
(door Frits Harmsen namens BRIES)
bries Simon Drost en Rudi Coppoolse zijn druk bezig om deze avond voor te bereiden. Er heeft zich echter nog maar één belangstellende opgegeven. Dat is jammer want het belooft een boeiende avond te worden waarover Simon in de   Rondoms van september en deze maand al het één en ander heeft geschreven onder de veelzeggende kop: ‘Zin in zingen…?’
 In een ‘zangkerk’ als ‘de Eshof’  kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat er voor deze avond geen belangstelling bestaat, maar het is wel belangrijk dat u zich daarvoor opgeeft, dan weten we of de avond kan doorgaan en op hoeveel   mensen we kunnen rekenen. 
Dus, neem de moeite om even een mailtje te sturen naar Simon Drost (e-mail: drost.simon@gmail.com) of naar Frits Harmsen (e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl)  Bellen mag natuurlijk ook. Telefoon Simon 06-24804935; telefoon Frits 06-20162652. U kunt zondag ook even één van ons aanschieten. Uiteraard liefst zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 25 oktober. Spontaan binnenlopen op 31 oktober blijft natuurlijk altijd mogelijk.
We rekenen op veel belangstelling. De aanvang is 20.00 uur en de avond is gratis; bij de uitgang vragen we om een vrijwillige bijdrage.
 
Wijzigingen in het kerkdienstrooster
Aan iedereen die meewerkt aan de zondagse diensten wil ik vragen om vanaf nu wijzigingen door te geven aan Harmen Lanser, harmen.lanser@gmail.com, tel. 06 51457782. Hij heeft als nieuwe scriba het maken en bijhouden van dit rooster vanaf nu op zich genomen. 
 
Agenda  
ma. 23 oktober, 19.30 uur: voorbereiding gedachtenisdienst met nabestaanden, de Eshof
di. 24 oktober, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 25 oktober, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 25 oktober, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 26 oktober, 19.00 uur: Repetitie Ruth, de Eshof
do. 26 oktober, 19.30 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 27 oktober. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748