Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 43 – 27 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag is het Allerheiligen. In deze dienst worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De zangavond op 31 oktober gaat door. Wilt u er warmpjes bij zitten in één van de zaaltjes van de Eshof, dan is het nodig dat de beheerder van uw komst op de hoogte is zodat hij de verwarming op tijd aan kan zetten. Stichting Vluchtelingenwerk Nijkerk is op zoek naar een kinderfietsje voor een meisje. We beginnen deze nieuwsbrief met een overlijdensbericht.
 
Overlijdensbericht
Op maandag 23 oktober is Marrie van der Sloot onverwachts overleden aan een hartstilstand. De uitvaart vindt vandaag om 10 uur plaats in het uitvaartcentrum van de EABN in Nijkerk. Ze zal zondag in de dienst worden herdacht. 
Het afscheid kan worden meebeleefd via de livestream die vermeld staat op de rouwkaart. Links naar de rouwkaart en de liturgie ontvangt u tegelijk met deze nieuwsbrief.
 
29 oktober, Allerheiligen; gedachtenis van de gestorvenen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Woorden bij de liturgische schikking
 
'Gebroken bestaan
liefdevol geheeld met goud
in verbinding met het Licht'
 
Kinderdienst 
Zondag is er kinderdienst (gedachtenisdienst) met Anne van Wilgenburg en Naomi du Crocq. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Hospice Nijkerk, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Wijziging emailadres scriba
In de nieuwsbrief van vorige week meldden we u dat wijzigingen in het kerkdienstrooster kunnen worden doorgegeven aan de nieuwe scriba, Harmen Lanser. Hierbij stond per ongeluk zijn privémailadres. Voor scribazaken heeft hij een apart mailadres en dat is: scriba.eshof@gmail.com. Vriendelijk verzoek van Harmen om voor scribazaken alleen dit mailadres te gebruiken. Voor andere zaken is hij wel te bereiken op zijn privémailadres. 
 
Verwarming in de zaaltjes
Om elkaar te kunnen ontmoeten bij een comfortabele temperatuur, moet je komst bekend zijn bij de beheerder.
In de eerste helft van volgende week worden de airco units in de zaaltjes geïnstalleerd. Vanaf dat moment is het niet langer meer zo dat wanneer er één zaaltje wegens gebruik is verwarmd, dat dan de overige zaaltjes ook zijn verwarmd. Vanaf dat moment wordt de verwarming van ieder zaaltje individueel geregeld. Om verwarming te regelen moet je gebruik dus bekend zijn.
- Als je met de groep waarvoor je een zaaltje wilt gebruiken géén vaste dag en tijdstip met de beheerder hebt afgesproken, meld je komst dan tijdig met datum en tijdsvenster via email: beheerder@pgdeeshof.nl 
- Als je met een groep altijd op een vast tijdstip en vaste dag een zaal gebruikt, geldt een geheel ander verzoek: meld het dan via hetzelfde mailadres als er om wat voor reden dan ook een bijeenkomst uitvalt. Het is zonde om dan onnodig die ruimte te verwarmen.
 
briesAvond rond diverse zangbundels op 31 oktober in de Eshof gaat door
Voor de Liederavond zijn nog voldoende plaatsen vrij. Aanmelden kan nog steeds maar zomaar binnenlopen rond 19.45 mag ook. We zingen 2 x 45 minuten met tussendoor een koffie/thee pauze. Uitgebreide (BRIES)- informatie staat in de Rondom en de vorige nieuwsbrieven.
We rekenen op veel belangstelling. De aanvang is 20.00 uur en de avond is gratis; bij de uitgang vragen we om een vrijwillige bijdrage. 
 
Stevig kinderfietsje gezocht
kinderfietsje
 
Het fietsje is voor een meisje (7 jaar) in een statushoudergezin. Indicatie: een 20 inch fietsje met goede remmen en banden  Er is bereidheid om er eventueel iets voor te betalen.
U kunt contact opnemen met Simon Drost (Vluchtelingenwerk Nijkerk) op 
tel +31 0624804935.
 
 
 
 
 
Agenda   
di. 31 oktober: uiterste datum inleveren kopij voor de Rondom
di. 31 oktober, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
di. 31 oktober, 10.00 uur: BRIES cursus -kunst van Paul Klee- door Ben Piepers, 4e ochtend, de Eshof
di. 31 oktober, 20.00 uur: BRIES avond rond diverse zangbundels, de Eshof
di. 31 oktober, 20.00 uur: Wijkteam 6, Hogebrinkerweg 5
wo. 1 november, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 1 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 1 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
wo. 1 november, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 2 november, 20.00 uur: College van diakenen, de Eshof
za. 4 november, 10.00 uur: repetitie Ruth, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586