Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 44 – 3 november 2023
 
Beste mensen, 
 
Er is dringend behoefte aan kinderdienstleiders, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. En het college van kerkrentmeesters meldt dat er een nieuwe secretaris is gevonden. Ellie gaat er nog een weekje tussenuit. Verder beleven we a.s. zondag weer een bijzondere dienst die in het teken staat van Ruth, een van de voormoeders van Jezus.
 
 
5 november, zevende zondag van de herfst 
Op deze 5e november zijn onze buren, de parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap in de Eshof te gast. We heten hen van harte welkom! 
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
En op deze zondag staat het verhaal van Ruth centraal.
 
muzikale vertelling ruth Muzikale vertelling Ruth
 Net als bij het verhaal van Rachab en dat van Tamar heeft Edwin Schimscheimer muziek geschreven bij het verhaal van Ruth. Alle drie zijn zij voormoeders van Jezus.
 In de stamboom komen vier vrouwen voor: Tamar, Rachab, Batseba en Ruth. Het verhaal van Rachab hoorden we in maart 2022. Dat van Tamar in het najaar van datzelfde jaar. Het derde verhaal, het verhaal van Ruth, zal deze   zondag klinken. We horen het in woord en lied. De liederen zullen worden gezongen door een ad hoc koor. Ook zal een aantal muzikanten hun medewerking verlenen. Voor alle namen  van de zangers en musici verwijs ik u naar   de liturgie.
 
 
 
 
Kinderdienst 
De eerstvolgende kinderdienst is op 3 december onder leiding van Anja en Lisa Bouw. 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033-2534988.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Nieuwe secretaris
Sipko van Gent wordt de nieuwe secretaris van het college van kerkrentmeesters. Met de komst van Sipko is het college weer volledig bezet en dat is een mooie ontwikkeling waar we heel erg blij mee zijn. 
 
Vakantie Ellie Boot 
Van 6 tot en met 12 november heeft Ellie vakantie. In die periode ben ik (Nel) contactpersoon. Zo nodig kan ik contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ik ben bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 06 25316748.
 
kinderdienstleiders gezocht Kinderdienstleiders gezocht
 
 “En dan mogen nu de kinderen naar voren komen…”
 
 Dit is iedere drie weken een actuele uitspraak van Ellie. 
 
 Hoe mooi is het als de strekking van een Bijbelverhaal beeldend wordt verteld voor kinderen.
 
 
Wie vindt het leuk  om in een team van 4 kinderdienstleiders 1x per 10 weken, dus 4 of 5 keer per jaar de leiding te nemen? Zo mogelijk bijgestaan door een (jeugd)lid.
 
Het gaat om kinderen  tussen 3 en 12 jaar die tijdens de schriftlezing en de verkondiging in een aparte ruimte  samenkomen. Op deze manier kun je bijdragen aan een stukje geloofsopvoeding.
Dat klinkt zwaar, maar het kan heel simpel in de vorm van bijvoorbeeld:
-  een open gesprek voortbordurend op het (dieren)verhaal van Ellie;
-  het maken van een knutselwerk over een bepaald onderwerp;
-  samen een spel spelen met een motto.
 
Wil je meer weten over deze rol, meld je even bij Laura Schep of Wilma Wensveen; we ondersteunen je waar mogelijk.
 
Er is veel voorbeeldmateriaal voorhanden op de PKN website, zodat voorbereiding van de kinderdienst maximaal 1 uur duurt. 
 
Agenda   
di. 7 november, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 8 november, 14.00 uur: Bestuur cantorij, de Eshof
wo. 8 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 8 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
wo. 8 november, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 9 november, 20.00 uur: Regio bijeenkomst commissies Vorming & Toerusting, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748