Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 45 – 10 november 2023
 
Beste mensen,
Zondag is er weer een Jeugd-Doe-Dienst. Volgende week wordt een avond georganiseerd met het thema: Bidden kan ook anders. Het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf is ook verkrijgbaar in de Eshof. We herhalen de oproep voor nieuwe leidsters van de kinderdienst.
 
12 november, achtste zondag van de herfst
 
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
jeugd doe dienst
 
Op zondag 12 november is er weer een
Jeugd-Doe-Dienst.
Alle kinderen van 0 tot 16 jaar zijn van harte welkom
 
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen omdat Ellie Boot nog vakantie heeft. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar: nel.stoffelsen@kpnmail.nl
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033-2534988.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en Verwarming van het gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, Verwarming gebouw of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
briesBidden kan ook anders: donderdagavond 16 november 20.00 uur
Hoe ‘moet’ het eigenlijk, bidden? En wanneer en waar? Val ik door de mand als ik het niet goed doe?
Bidden kan, behalve in de liturgie op vele manieren: contact met God; luisteren; inkeer; antwoord geven; dankbaar zijn; je leven naar God toe praten; zien wat werkelijk telt; schoon schip maken.
Misschien móet er wel helemaal niets en kan er heel veel. Ds. Roel Bosch is deze avond de gids. Hij geeft wat tips, inspiratie en voorbeelden. We kunnen ook elkaar wijzer maken. Neem gerust iets mee dat jou helpt bij bidden. Dat kan een tekst of lied, een icoon of beeldje, een gedachte of ritueel zijn.
We sluiten de avond af met een eenvoudig avondgebed, waarbij we wat mooie, vaak onbekende teksten, uit het Liedboek gebruiken. Van deze avond neem je vast ook wat mee naar huis, naar je eigen gebedspraktijk.
Roel Bosch is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Zeist (Noorderlicht-gemeente). Hij was lid van de redactie van Liedboek 2013 en betrokken bij de liedbundels van het Iona- klooster.
Opgeven kan via de mail naar: fritsharmsen@kpnmail.nl. Binnenlopen om 19.45 mag ook.
Navelknagertje en 100 andere verhalen
 
Op 17 oktober vond de boekpresentatie plaats van 'Navelknagertje en 100 andere verhalen'.
navel knagertjeEen boek waarin ons mede gemeentelid Ben de Graaf de columns die hij in de afgelopen 13 jaar schreef, heeft gebundeld. Een aantal ervan heeft zijn oorsprong in de Eshof, zoals 'Laantje van Hilhorst' en 'Stilte van de dag'. In de Rondom van november staat meer over het boek te lezen.
Wie het wil kopen, kan een exemplaar meenemen. Er ligt een stapeltje in de hal. In het boek zit een factuur, wie het meeneemt, kan thuis betalen
 
Vakantie Ellie Boot
Ellie heeft nog tot en met 12 november vakantie. In die periode is Nel Stoffelsen contactpersoon. Zo nodig kan ze contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ze is bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 06 25316748.
 
kinderdienstleiders gezochtKinderdienstleiders gezocht
“En dan mogen nu de kinderen naar voren komen…”
Dit is iedere drie weken een actuele uitspraak van Ellie.

Hoe mooi is het als de strekking van een Bijbelverhaal beeldend wordt verteld voor kinderen.
 
Wie vindt het leuk om in een team van 4 kinderdienstleiders 1x per 10 weken, dus 4 of 5 keer per jaar de leiding te nemen? Zo mogelijk bijgestaan door een (jeugd)lid.
Het gaat om kinderen tussen 3 en 12 jaar die tijdens de schriftlezing en de verkondiging in een aparte ruimte samenkomen. Op deze manier kun je bijdragen aan een stukje geloofsopvoeding.
Dat klinkt zwaar, maar het kan heel simpel in de vorm van bijvoorbeeld:
- een open gesprek voortbordurend op het (dieren)verhaal van Ellie;
- het maken van een knutselwerk over een bepaald onderwerp;
- samen een spel spelen met een motto.
Er is veel voorbeeldmateriaal voorhanden op de PKN website, zodat voorbereiding van de kinderdienst maximaal 1 uur duurt. Meer informatie is te vinden op:
https://protestantsekerk.nl/verdieping/het-kindermoment-tijdens-de-kerkdienst-hoe-doe-je-dat/
 
Wil je meer weten over deze rol,
meld je even bij Laura Schep of
Wilma Wensveen; we 
ondersteunen je waar mogelijk.
lauraschep66@gmail.com
of
wilma662008@hotmail.com
 
Agenda
di. 14 november, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
di. 14 november, 10.00 uur: BRIES cursus -kunst van Paul Klee- 5e ochtend, de Eshof
wo. 15 november, 9.00 uur: Liturgisch werkoverleg, Boekweitveld 60
wo. 15 november, 10.00 uur: Wijkteam 5, Kantenmarsweg 5
wo. 15 november, 13.30 uur: Inloopmiddag, de eshof
wo. 15 november, 14.00 uur: Overleg coördinatoren wijkteams, de Eshof
wo. 15 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 15 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 16 november, 14.30 uur: Wijkteam 8, Nassaulaan 54
do. 16 november, 20.00 uur: BRIES thema avond over bidden o.l.v. Ds. Roel Bosch
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een goede week toe.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Berends
033 2987586