Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 46 – 17 november 2023
 
Beste mensen,
In de komende week, op 22 november, mogen we onze stem uitbrengen. Laten we hier vooral gebruik van maken.
In deze nieuwsbrief wordt een bijzondere inloopmiddag onder uw aandacht gebracht. Ook wordt er dringend een kamer gevraagd in het kader van het project ‘Kamers met aandacht’ en het is zover: de projectie van de liturgie via de beamer gaat nu echt beginnen.
We herhalen de aankondiging van het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf. En zoals ons is gevraagd besteden we aandacht aan de nieuwsbrieven van onze classicale predikant Wilbert van Iperen.
 
19 november, negende zondag van de herfst
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De volgende kinderdienst zal zijn op 3 december met Anja en Lisa Bouw.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033-2534988.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Stichting Moederzorg en voor het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Moederzorg, Jeugd- en jongerenwerk of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Gebruik beamer tijdens de dienst
We hebben, zoals u weet, sinds kort een beamer. Er is al eens mee gewerkt bij bijzondere gelegenheden. Het is de bedoeling dat we vanaf 3 december (de eerste adventszondag) wekelijks de liturgie via de beamer op de muur zullen projecteren. Er zal dan op zondagochtend geen papieren liturgie meer in de kerk liggen. Wel krijgt u op de vrijdag, samen met de nieuwsbrief, de liturgie in uw mailbox. Mocht u op zondag graag een papieren liturgie willen gebruiken, dan kunt u deze dus altijd zelf printen.
 
Inloopmiddag-plus
 
Woensdagmiddag 29 november a.s. vindt er weer een Inloopmiddag-plus plaats!inloopmiddag
 Aan de hand van een aantal oude en nieuwe foto's van ons dorpshart zal Jan Beitler ons laten zien hoe het winkelbestand in de Westerdorpsstraat de afgelopen 50 jaar is veranderd.
 Koffie en thee staan klaar vanaf 13.30 uur.
 
 U bent welkom!
 
 
 
 
 
 
 
Kamer met Aandacht gezocht
De stichting Kamers met Aandacht regelt huisvesting bij mensen in huis voor jongeren tussen 18 en 23 jaar die er alleen voor staan. Ze is nu op zoek naar een kamer voor een jongere in Hoevelaken. Het gaat om een jongen van 19 die vanaf zijn vijftiende mantelzorger is geweest voor zijn zieke moeder. Zij gaat echter verhuizen naar een andere regio om bij haar moeder te wonen. Deze jongen werkt in Hoevelaken en heeft hier al zijn contacten. Hij heeft zich gemeld voor een Kamer met Aandacht. Hij hoopt op een fijne plek waar iemand zich nog een beetje over hem ontfermt. Hij kookt graag, is handig met klussen, is een doener, opgewekt en heel zelfstandig.
Wie zou voor enige tijd hem een plekje in haar/zijn huis willen geven?
Mail of bel met Hannah van Nordennen: hannah@kamersmetaandacht.nl, tel. 06 2276 5349.
 
Navelknagertje en 100 andere verhalen
Op 17 oktober vond de boekpresentatie plaats van 'Navelknagertje en 100 andere verhalen'. Een boek waarin ons medegemeentelid Ben de Graaf de columns die hij in de afgelopen 13 jaar schreef, heeft gebundeld. Een aantal ervan heeft zijn oorsprong in de Eshof, zoals 'Laantje van Hilhorst' en 'Stilte van de dag'. In de Rondom van november staat meer over het boek te lezen.
Wie het wil kopen, kan een exemplaar meenemen. Er ligt een stapeltje in de hal van de Eshof. In het boek zit een factuur; wie het boek meeneemt, kan thuis betalen.
 
Ontmoeten op de Veluwe
wibert van iperen
Zoals ons wordt gevraagd vanuit de Classicale vergadering Veluwe vestigen wij de aandacht op de nieuwsbrieven, die regelmatig worden gepubliceerd door de classispredikant Wilbert van Iperen. Hij schrijft naast bezinnende artikelen ook over de onderwerpen van de classicale vergaderingen zoals ‘grijs en groen’, één van de speerpunten voor de komende tijd over generaties in de kerk. En in de nieuwsbrieven vertellen de consulenten van Kerk in Actie over hun werk en wordt u een blik gegund op de generale synode. Zomaar een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt op de website gepubliceerd en daar staan ook de nieuwsbrieven die in de loop van de tijd verschenen zijn: pknclassisveluwe.nl/nieuwsbrief_1. Een uitgebreider artikel over deze nieuwsbrief kunt u lezen in de komende Rondom.
 
 
 
 
Agenda
di. 21 november, 9.30 uur: Pastoraal team, Julianalaan 55
di. 21 november, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
di. 21 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij + Pauluskoor, Pauluscentrum
di. 21 november, 20.30 uur: overleg leiding kinderdienst, de Eshof
wo. 22 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 22 november, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 23 november, 19.30 uur: Grote kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 24 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748