Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 51 – 22 december 2023
 
Beste mensen, kerst 2023
Kerst 2023. In deze nieuwsbrief zetten we de diensten van de komende dagen voor u op een rij. Ook kijken we vast vooruit naar de diensten van 31 december, de Top2000-dienst en de oudejaarsavonddienst. Op 30 december wordt in de Eshof de Stiltedag gehouden. We plaatsen op verzoek van de Vormgroep nogmaals de mooie poster met informatie die voor deze dag is gemaakt. Morgen, zaterdag 23 december kunt u kerstliederen mee zingen op De Brink. De beeldmakers zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken. Het is nog mogelijk om oliebollen te bestellen.
 
 
24 december 10.00 uur, Morgengebed
Zondag is er een morgengebed. Voorganger is Lieske Duim, organist/pianist is Simon Drost. Het thema is ‘uit het duister’. De wereld ziet er donker uit. En elk jaar lijkt het of het nooit donkerder is geweest dan nu. Hoe kun je dan vasthouden aan een uitkomst uit het duister en blijven geloven in het licht?Door stilte en muziek, woord en gebed openen we ons voor God en zoeken we naar de weg die hij wijst. 
 
24 december 22.00 uur, Kerstnachtdienst
Op zondagavond 24 december vieren we om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Het koor FREE zal aan deze viering meewerken. We beginnen even vóór tien uur met het zingen van liederen. Vind je het leuk die mee te maken, dan kun je het beste tien minuten van tevoren al aanwezig zijn.
FREE zingt een aantal mooie liederen en andere zullen we met het koor in beurtzang zingen. Na afloop verzorgt de Georgiëgroep Glühwein, chocolademelk en broodjes met worst. De opbrengst zal bestemd zijn voor het diaconale jongerenproject in Aghaiani. Een kerstnachtviering als vanouds!
 
25 december 10.00 uur, Eerste Kerstdag, een kerstviering voor jong en oud
Een viering voor alle kinderen, (groot)ouders en iedereen die Kerstmis mee wil vieren. De Cantorij zal aan deze viering meewerken.
 
Alle diensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de diensten kunt u lezen op de bijgaande liturgieën, die ook via de beamer geprojecteerd zullen worden. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De kinderen zijn van harte welkom op 25 december.
De eerstvolgende kinderdienst is op 21 januari 2024 onder leiding van Marinka Diender.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact opnemen met Henry Westein, tel. 06 54360892. 
 
Collectes morgengebed
De collectes zijn bestemd voor de Kerk in Actie/ZWO en het Pastoraat
 
Collectes Kerstnachtdienst
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en de Eredienst
 
Collectes eerste Kerstdag
De collectes zijn bestemd voor de St. Hulpdienst Hoevelaken en de Cantorij.
 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, Cantorij of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
kerst in hoevelaken Kerst in het centrum van Hoevelaken
 Op zaterdag 23 december zingt zangroep The Victorians tussen 10.00 en 14.00 uur in het centrum van Hoevelaken. Ze zingen bekende en minder bekende Christmas Carols
 in de traditionele kleding uit de tijd van Charles Dickens.  
 
kerstliederen zingen
 
 
hartverwarmend Stiltedag 2023 ‘Hartverwarmend’ 
 Hartverwarmende kaarten gevraagd
 De werkgroep Stiltedag is al volop bezig met de voorbereiding. Dat zie je bijvoorbeeld aan de doos die al enkele weken in de hal van de Eshof staat. Het is een doos om kaarten in te doen: 
 Heb jij hartverwarmende kaarten die je ooit hebt ontvangen en nu weg wilt geven? Doe ze in de doos. De kaarten worden verwerkt in een object. Hoe? Dat kan je zien op 30 december. 
 
Namens de werkgroep Stiltedag hartelijk dank, 
Bea de Rijke, Ans Baas, Dicky van der Veer, Lies Lekkerkerker, Hedy Barreveld, Joke Vriend, Feije Duim, Els Koudijs
 
 Stiltedag 2023 poster
Top2000-dienst 31 december 10.00 uurbeatles
Zondag 31 december is een bijzondere dienst: een Top2000-dienst. Dat wil zeggen dat we losgaan met moderne muziek die je in eerste instantie misschien niet met een kerkdienst zou associëren. Wanneer je popteksten echter goed bekijkt, zit er vaak veel inhoud in. Onder leiding van Lodewijk de Vries zal FREE onder andere Blackbird en Let it be van de Beatles en Times are a changing van Bob Dylan zingen. Edwin Schimscheimer zingt een eigen lied dat hij nog niet eerder in het openbaar heeft uitgevoerd: ‘Vlak voor de drempel’. Hij begeleidt de nummers op piano, bijgestaan door Gerard van Amstel op percussie. Ook de jongeren van het diaconale jongerenproject werken aan de viering mee.
Verandering is het thema van deze viering. Voor de jongeren die meegaan naar Georgië zal de tijd die ze daar doorbrengen een verandering betekenen. Voor de kinderen in Aghaiani ook. Niet alleen omdat er gebouwd wordt aan een centrum waar ze na schooltijd opgevangen worden en warmte vinden. Ook en misschien wel vooral omdat een groepje jonge mensen uit Nederland de moeite neemt om naar hen toe te komen, hen te leren kennen en met hen te spelen.
Voor ons allemaal is er de verandering van 2023 naar 2024. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Wat zal er in de wereld gaan veranderen? Wat willen we zelf veranderen? Schilderij gemaakt door Jan Beitler
 
Oudejaarsavond 31 december 19.00 uur
Op de laatste dag van 2023 staan we in de avond stil bij wat achter ons ligt en kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Het wordt een avondgebed waarin we verstilling zoeken en mooie liederen zingen.Net als de Top2000-dienst vindt deze viering plaats in de entourage van de stiltedag. Wie nog eens wil genieten van alles wat er in de Eshof te zien is, kan dat op deze avond doen.
 
Beeldmakers gezocht
Elke zondag verzorgen wij, de beeldmakers, met een enthousiast team de video-uitzending voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen en toch graag mee willen vieren.
Dezelfde groep, ondersteund door de geluidsmensen, verzorgt nu ook de beelden voor de beamer. We doen dat graag en zijn blij dat de eerste keren zo positief ontvangen zijn. We merken dat hierdoor onze werkdruk best toeneemt.
Dus zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen door eens in de zoveel weken de video en/of de beamer te bedienen. Je krijgt van ons eerst een goede inwerkperiode om het te leren, dus je hoeft niet bang te zijn dat je in het diepe wordt gegooid.
Stuur even een mailtje naar Joke van der Klok joclock@hetnet.nl of Lieske Duim Lieskeduim@kpnmail.nl als je geïnteresseerd bent en een keer wilt meekijken om te zien of het wat voor je is, of schiet een van ons even aan in de kerk.
 
oliebollenactie Oliebollenactie “Stichting Grace Care Nederland” & “Jongerenproject Hoevelaken-Georgië”
 Stichting Grace Care Nederland verkoopt dit jaar voor de 10e keer topkwaliteit oliebollen van de Echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld. Dit jaar doen wij deze actie in samenwerking met Jongerenproject Hoevelaken-   Georgië van de Eshof. 
 De opbrengst zal worden verdeeld over beide projecten.
 
 
Het deel van de opbrengst dat voor Stichting Grace Care Nederland is, gaat volledig naar Grace Care in India. Zij zetten zich in om straatkinderen in India een toekomst te geven. Het geld zal een bijdrage zijn in de algemene behoefte voor eten, kleding en onderwijs voor de kinderen.
Het deel van de opbrengst dat voor Jongerenproject Hoevelaken-Georgië is, gaat naar de bouw van het Day Care Centre in Aghaiani. Ook gaan de jongeren een kampweek organiseren voor kinderen uit Aghaiani die normaal in de zomervakantie drie maanden thuis zitten.
U kunt de oliebollen bestellen door te klikken op deze link: 
Mocht dit niet lukken dan kunt u de oliebollen ook bestellen door te mailen naar info@gracecarenederland.nl 
Ook staan we op zondag 24 december na het morgengebed in de hal van de Eshof met intekenlijsten voor de oliebollen.
 
Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens kunt u aangeven op welke dag u de oliebollen wilt komen ophalen.De oliebollen kosten €12,50 per zak van 8 oliebollen.
 
De bestelde oliebollen kunt u afhalen in het Pauluscentrum, De Veenslag 1, te Hoevelaken op:
 
 
Vrijdag 29 december tussen 19.00 – 20.30 uur
Zaterdag 30 december tussen 10.00 – 12.00 uur
U kunt de oliebollen betalen door het geld over te maken naar: NL93 RABO 0152 2425 97 t.n.v. Stichting Grace Care Nederland onder vermelding van uw telefoonnummer. Ook kunt u het geld gepast en contant betalen bij het ophalen.
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2024!
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Grace Care Nederland & 
Jongeren van Jongerenproject Hoevelaken-Georgië
 
Hulpkerstboom
(door Ellie Boot – met dank aan Alke Liebich)
 verlichte kerstboom
We hebben het Sinterklaasfeest weer achter de rug. Feest van hulpsinterklazen en gevarieerde Pieten.
Al op 1 november is het centrum van Hoevelaken vol mooie feestverlichting gehangen. En inmiddels zie je overal een steeds vaker voorkomend fenomeen: de hulpkerstboom. Lichtjes gegroepeerd in kegelvorm.
 
Ah, wat is ie mooi en hoog! Dat denk je eerst. Maar nee, de boom zit er niet in. Er zit lucht in. En toch, wat je ziet is een boom. De suggestie van de boom is voldoende om de kerstsfeer te ervaren waar je naar verlangt, de sfeer van warmte en verbondenheid.
Geloven we nog in hulpsinterklazen? Nou, dat misschien niet. Geloven we in hulpkerstbomen? Jaaa! De leegte in het midden van de kegel nemen we op de koop toe. We weten heus wel dat er geen echte kerstboom onder die lichtjes verstopt zit. Maar het omhulsel van licht geeft een gevoel van ruimte en veiligheid. Leegte geeft ruimte. Geeft een plek om in te wonen.
 
Er zijn weinig feesten die zoveel traditionele gebruiken kennen als het kerstfeest. Je zou kunnen denken: daar verandert nooit iets aan. Alles blijft bij het oude. 
Maar niets is minder waar. De tradities zijn de lichtslingers waartussen het goed toeven is. Ze beschermen de ruimte waarin iets bijzonders kan gebeuren. Iets heiligs, iets teers, iets nieuws. Daar binnenin wil je zijn, daar kan iets geboren worden. Ergens midden onder ons is de ruimte waar iets nieuws ontstaat, waar God gebeurt.
De hulpkerstboom: wat is die daar een prachtig teken van.
Je moet er wel een beetje gelovig voor zijn.
 
Een gelovig kerstfeest gewenst!
 
 
Agenda
za. 30 december, 10.30 – 17.00 uur, Stiltedag, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 29 december. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen goede Kerstdagen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586