Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 52 – 29 december 2023
 
Beste mensen, 
 
Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar, met daarin de aankondiging van de laatste twee diensten van 2023 die zullen worden gehouden in het decor van de Stiltedag. Ook leest u het resultaat van de Glühwein-actie na de kerstnachtdienst van afgelopen zondag.
 
 
31 december 10.00 uur, Top2000-dienst
Zie de informatie verderop in deze nieuwsbrief.
 
31 december 19.00 uur, Oudejaarsavond
Op de laatste dag van 2023 staan we in de avond stil bij wat achter ons ligt en kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Het wordt een avondgebed waarin we verstilling zoeken en mooie liederen zingen.
Net als de Top2000-dienst vindt deze viering plaats in de entourage van de stiltedag. Wie nog eens wil genieten van alles wat er in de Eshof te zien is, kan dat op deze avond doen.
 
Alle diensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de diensten kunt u lezen op de bijgaande liturgieën, die ook via de beamer geprojecteerd zullen worden. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De eerstvolgende kinderdienst is op 21 januari 2024 onder leiding van Marinka Diender.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
kinderdienst 2024 3  kinderdienst 2024 2  kinderdienst 2023 1
                              
Wat was het een feest op Kerstmorgen! Twintig kinderen in de Eshof, die allemaal kwamen kijken bij de kerststal. En die aan het werk gingen in de ontmoetingsruimte om engelen te maken. De engelen hangen inmiddels in de kerkzaal en zijn daar te zien op de stiltedag, 30 december. Op sommige staat een naam van iemand die is als een engel.
Samen in één ruimte blijven tijdens de viering is voor herhaling vatbaar. Veel mensen reageerden positief. En het afstemmen van de inhoud van de dienst op kinderen is ook niet verkeerd. Iemand schreef: “ik merk als grootvader hoe kinderen het waarderen als ze overal bij mogen zijn, niet 'weg worden gestuurd', maar alles op hun niveau krijgen uitgelegd.”
kinderdienst 2023 5
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact opnemen met Henry Westein, tel. 06 54360892. 
 
Collectes Top2000-dienst
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en voor Muziek en Liturgie.
 
Collectes Oudejaarsavond
De collectes zijn bestemd voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en voor BRIES.
 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani. 
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Muziek en Liturgie, Nijkerks Diaconaal Beraad, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemunten.jpgCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
top2000Top2000-dienst 31 december 10.00 uur
De ochtendviering van zondag 31 december is een bijzondere dienst: een Top2000-dienst. Dat wil zeggen dat we losgaan met moderne muziek die je in eerste instantie misschien niet met een kerkdienst zou associëren. Wanneer je popteksten echter goed bekijkt, zit er vaak veel inhoud in. Onder leiding van Lodewijk de Vries zal FREE onder andere Blackbird en Let it be van de Beatles en Times are a-changing van Bob Dylan zingen. Edwin Schimscheimer zingt een eigen lied dat hij nog niet eerder in het openbaar heeft uitgevoerd: ‘Vlak voor de drempel’. Hij begeleidt de nummers op piano, bijgestaan door Gerard van Amstel op percussie. Ook de jongeren van het diaconale jongerenproject werken aan de viering mee. 
Verandering is het thema. Voor de jongeren die meegaan naar Georgië zal de tijd die ze daar doorbrengen een verandering betekenen. Voor de kinderen in Aghaiani ook. Niet alleen omdat er gebouwd wordt aan een centrum waar ze na schooltijd opgevangen worden en warmte vinden. Ook en misschien wel vooral omdat een groepje jonge mensen uit Nederland de moeite neemt om naar hen toe te komen, hen te leren kennen en met hen te spelen.
Voor ons allemaal is er de verandering van 2023 naar 2024. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Wat zal er in de wereld gaan veranderen? Wat willen we zelf veranderen?
 beatels
Schilderij gemaakt door Jan Beitler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kerstnachtdiest 2Kerstnachtdienst 24 december 2023
(door Celine Vrijhoef)
 
Afgelopen zondag was het kerstavond en hebben we na de kerstnachtdienst weer het Glühweinfestijn georganiseerd. Het was weer een leuke activiteit. De voorbereidingen waren in goede handen bij Laura en Celine. Dit ging anders dan anders en was even wennen! De kerk heeft nu meer ‘groene voorzieningen’ en zo ook een inductiekookplaat. Dit zorgde ervoor dat de grote pan met glühwein niet in de kerk opgewarmd kon worden. Maar ook dit hebben wij weer opgelost, zodat er voor iedereen een glaasje glühwein was. Tijdens de kerstnachtdienst hebben de jongeren van de Georgiëgroep de chocolademelk en knakworstenkerstnachtdiest 1 opgewarmd. Na de kerstnachtdienst stonden zij de glühwein, chocolademelk en broodjes knakworst uit te delen. Deze actie heeft een mooi bedrag van €330,- opgeleverd om de reis deze zomer mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiltedag 2023 ‘Hartverwarmend’
 
Stiltedag 2023 poster 
 
Agenda
za. 30 december, 10.30 uur tot 17.00 uur: Stiltedag, de Eshof
wo. 3 januari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 3 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een gezellige jaarwisseling toe en een voorspoedig 2024!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748