Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 1 – 5 januari 2024
 
Beste mensen,
2024, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Ook dit jaar ontvangt u elke week een Eshof nieuwsbrief. De Kerststal en de drie koningen staan zondag nog in de kerk. We kijken nog even terug naar de top2000-dienst die oudejaarsdag werd gehouden. Van 8 t/m 11 januari is Ellie Boot afwezig.
 
7 januari, eerste na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de diensten kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zullen worden.
 
Nieuwjaarsbegroeting
U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst te blijven voor de nieuwjaarsbegroeting.
 
Kerststal
(door Ellie Boot)
Op 6 januari is het Driekoningen, ofwel het feest van Epifanie. Het is hét grote feest dat in de Oosters Orthodoxe Kerk wordt gevierd rond de geboorte van Jezus. In ‘het westen’ vieren we het op de eerste zondag na 1 januari – dit jaar dus op 7 januari.
Het oosterse christendom gedenkt op 6 januari de tekenen van Jezus’ goddelijkheid: de geboorte uit de maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de wijzen uit het oosten en de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Wij hebben de geboorte van Jezus op 24 en 25 december al gevierd. Voor ons staat de aanbidding door de wijzen nu centraal. Je zou kunnen zeggen dat dit het feest is van de bekendmaking van Christus aan de wereld.
Op 7 januari zien we daarom nog eenmaal de mooie kerststal, die ook op 24 en 25 december in de kerkzaal stond. Janny Doornekamp heeft die gemaakt. Ze deed dat in het begin van de coronatijd in maart en april 2020. Toen we van het ene op het andere moment van alles niet meer mochten, bedacht ze dat ze iets om handen wilde hebben. Dat werd het haken van deze kerstfiguren. Toen ze er eenmaal aan begonnen was, kon ze niet meer stoppen – zo gaat dat soms met hobby’s. In zes weken had ze alle figuren klaar. Daarna zocht ze er een stal bij en maakte daar lichtjes in. Het werd het prachtige geheel dat we komende zondag nog eenmaal kunnen zien.
 
kerststal
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 21 januari 2024 onder leiding van Marinka Diender.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Nijkerks Diaconaal Beraad, Eredienst of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Kloosterretraite
(door Ellie Boot)
Op maandag 8 januari mag ik weer als gast naar de Clarissen in Megen.
In juli 2023 deed ik dit voor het eerst, in m’n eentje een aantal dagen naar het klooster. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou bevallen: niets hoeven doen, alleen maar zijn. Wandelingen maken. Wat lezen en schrijven. En intussen langs laten komen wat er maar komt aan gedachten, emoties, ervaringen. Daarnaar kijken in eerlijkheid, zo mogelijk zonder te oordelen. En intussen me voegen naar de structuur die wordt geboden door de getijdegebeden. Ze herinneren me aan een Goddelijke aanwezigheid die ik me anders vaak niet bewust ben.
Mijn telefoon heb ik bij me, ik ben (beperkt) bereikbaar en kan zo nodig terugbellen. Vanaf donderdagavond 11 januari ben ik weer terug in Hoevelaken.
 
Terugblik op de top2000 diensttop2000 dienst 11
(door Gerwin Duine)
top2000 dienstDe Top2000 dienst op zondag 31 december was een mooi begin van de laatste dag van het jaar. Meegaan op de ‘flow’ van de Top2000 en als bijzonder uurtje de kerkdienst waarin bij enkele nummers aandacht werd gegeven voor de persoonlijke boodschap. Of het de boodschap van de songwriter was? Het was in ieder geval passend in de dienst die het teken stond van ‘verandering’. De selectie van Free, Ellie, Edwin en het Georgiëteam van de nummers werd vanuit eigen beleving toegelicht. De muzikale begeleiding en de zang van Free werden met zichtbaar plezier en van binnenuit gebracht. De muziek van de Top2000 drukt op een natuurlijke wijze de gevoelens van mensen uit.
De sfeer was hartverwarmend en er was ruimte voor ieders inbreng. Mooi om met elkaar verbonden te zijn met muziek in de ambiance van de stilte-dag. Heel erg fijn dat dit weer kon en dat gemeenteleden dit hebben georganiseerd. Een mooi moment in het jaar om naar uit te zien.
 
 
 
 
 
Agenda
wo. 10 januari, 19.00 uur: basiscatechese, de Eshof
wo. 10 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 12 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586