Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 2 – 12 januari 2024

Beste mensen,
We kennen een uitdrukking: ‘Geen nieuws is goed nieuws’. Laten we aannemen dat dat ook nu opgaat. Een zeer korte nieuwsbrief dus deze week. Alleen het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor de actie Kerkbalans, maar dat kan eigenlijk geen ‘nieuws’ voor u zijn; wel heel belangrijk!
 
 
14 januari, tweede na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 21 januari 2024 onder leiding van Marinka Diender.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor Stichting Moederzorg en voor verwarming van het gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Moederzorg, verwarming gebouw of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectemuntenCollectemuntengroene_kerk.jpg
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
aktie kerkbalansKerkbalans 2024; Geef vandaag voor de kerk van morgen
(Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)
 
 De actie ‘kerkbalans’ is weer gestart. Vanaf maandag 15 januari zullen de wijkcontactpersonen de envelop overhandigen of bij u in de bus doen. Woont u buiten Hoevelaken dan ontvangt u de enveloppe per post.
 U kunt uw wijkcontactpersoon geweldig helpen door ervoor te zorgen dat de envelop met uw hopelijk ingevulde toezegging op de afgesproken datum klaarligt.
 Wij hopen dat u naar draagkracht wilt bijdragen aan de ‘Eshof’ en zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar.
 
Agenda
ma. 15 januari, 19.30 uur: Wijkteam 4, Wilhelminalaan 3
wo. 17 januari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 17 januari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 17 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 18 januari, 14.30 uur: Wijkteam 8, van Dedemlaan 9
do. 18 januari, 19.30 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748