Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 3 – 19 januari 2024

Beste mensen,
Op zondag 28 januari is er een oecumenische dienst en na de koffie kan wie dat wil blijven om een uurtje te zingen. Zondag 4 februari wordt het ‘verhaal uit de zaal’ gehouden. In februari vindt in Nijkerk de tweede avond over geloof en dementie plaats. Er is nu ook in Hoevelaken een inlooppunt ‘Samen erop vooruit’. Wie heeft er nog fietsen in de schuur staan die niet worden gebruikt?
 
21 januari, derde na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Zondag 21 januari is er een kinderdienst onder leiding van Marinka Diender.
Op 28 januari zullen de kinderen van de basiscatechese in de oecumenische dienst zijn en eraan meewerken. Ze zijn in deze weken bezig met het thema 'oecumene' en onderzoeken wat verschillende kerken met elkaar verbindt. Andere kinderen worden van harte uitgenodigd ook naar de kerkdienst te komen! Tijdens de overweging zullen ze op eigen manier aan de slag gaan.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en voor het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Hospice Nijkerk, jeugd- en jongerenwerk of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Wat zingen we? - 28 januariwat zingen we
Iedereen is van harte uitgenodigd na de oecumenische kerkdienst & koffie op 28 januari, om ongeveer 11.30 uur, weer in de kerkzaal plaats te nemen en mee te doen met een zanguurtje. We zingen liederen die in de komende maanden in de Eshof of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als je niet (goed) kunt zingen, kom toch: wanneer de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden meer betekenis! Drie van onze eigen musici zullen de zang leiden en begeleiden: Dinie Jager, Henk Boswijk en Rudi Coppoolse.
 
norman kempen‘Verhaal uit de zaal’ – zondag 4 februari
 Op zondag 4 februari zal Norman Kempen het jaarlijkse ‘verhaal uit de zaal’ houden. Hij maakte een reis te voet van bijna honderd dagen. Over die voetreis, waar zijn verhaal over zal gaan, schrijft hij:
 “Daar sta je dan, je arbeidzame leven is voltooid en pensioen is daar. Wat doe je dan met jezelf? Zoveel meegemaakt als werknemer, zowel positief als negatief. En nu? De verandering op zich is al een uitdaging en misschien heb je een   stevige extra uitdaging nodig om je nieuwe leven op de rails te krijgen. Zowel fysiek als mentaal moet je een draai maken. Op zoek naar je nieuwe ik ook op het terrein van geloof, niet alleen geloof in God maar evenzeer het geloof in eigen   spirit.”
 
 
Fietsen gevraagd
Voor enkele statushouders in een gezin te Hoevelaken ben ik op zoek naar fietsen. Dames of herenfietsen,
bij voorkeur niet een te hoog model, omdat sommige gezinsleden het nog (beter) moeten leren. U mag een vergoeding vragen.
Graag contact opnemen met Simon Drost op tel. 0624804935.
 
Geloof en dementie
Na de door de werkgroep ‘Geloof en dementie’ georganiseerde avond op 19 september 2023 komt er een tweede bijeenkomst. Het is de bedoeling om dan met elkaar verder te praten over dit onderwerp en te horen wat u belangrijk vindt, welke mogelijkheden u ziet en hoe we die zouden kunnen invullen. Op basis hiervan wil de werkgroep vervolgens verder aan de slag.
We hopen deze avond te houden op donderdag 15 februari 2024 om 19.30 uur in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk. Vanwege de organisatie en reservering van die avond willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Dus als u hoopt te komen, laat dat dan laten weten aan Nelly Smits-Wisgerhof via nellywisgerhof@gmail.com of tel. 06 23623205.
Als u de avond in september gemist hebt, kunt u de toen door mevrouw Rita Buijs gehouden lezing nog aanvragen. Meer informatie hierover in de Rondom van februari.

 Samen erop vooruitsamen erop vooruitDeze week trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk van 17 januari een flyer aan met de titel ‘Samen erop vooruit’.
 ‘Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee?’ horen wij u mompelen.
 De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg tussen diverse maatschappelijke organisaties* en de diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als stuwende kracht   genoemd worden. In navolging van de opgestarte actie (afgelopen najaar) in Nijkerk, haakt nu ook de kern Hoevelaken aan bij dit project.
 
 
Het probleem
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen! Dat geeft stress. Mensen schamen zich ervoor en daarom vragen ze niet om hulp. Zo lopen ze hulp én geld (lees toeslagen) mis. Dat willen wij veranderen.
De feiten
Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen in geldnood geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is. Het kan vijf tot zeven jaar duren voordat men voor hulp durft aan te kloppen.
Zo’n 70% van de huishoudens met schuld- en betaalproblemen zijn niet in beeld bij officiële instanties.
Dit kunnen we doen
Voor mensen, verkerend in genoemde omstandigheden, zijn er overal in het land inlooppunten waar mensen aanwezig zijn die kunnen helpen bij het vinden van regelingen, die voor hen van toepassing kunnen zijn.
Deze vrijwilligers met kennis van financiële zaken en bestaande toeslagenregelingen kunnen betrokkenen de juiste weg wijzen naar de juiste hulp.
Heb je hulp nodig?
Dan kun je het inlooppunt in Hoevelaken bezoeken en jouw geldzorgen al-dan-niet bespreekbaar maken.
Het inlooppunt is ingericht bij het kantoor van Thuiszorgorganisatie de GeZusters en is dagelijks van 9.00 – 17.00 uur geopend. Hier kan je in alle vertrouwelijkheid langs gaan. Zij zijn gevestigd op Westerdorpsstraat 38 (het voormalige pand van Sunreflex) en telefonisch bereikbaar op nummer 033 20 35 123. De website is: www.thuiszorgdegezusters.nl en het mailadres: info@thuiszorgdegezusters.nl
*Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Buurtzorg, de GeZusters, Vrouwen van Nu, RK Paulus Gemeenschap, Lions Hoevelaken en de Zonnebloem.
 
Agenda
wo. 24 januari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 24 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 25 januari, 20.00 uur: College van diakenen, de Eshof
za. 27 januari, 10.00 uur: Inname toezeggingen Kerkbalans, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586