Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 4 – 26 januari 2024

Beste mensen,
 
Ten eerste heten we onze buren van de Sint Paulusgemeenschap hartelijk welkom in de oecumenische dienst van a.s. zondag. Verder wijzen we u nogmaals op de zangbijeenkomst ‘Wat zingen we’ aansluitend aan de dienst en herhalen we de informatie over het ‘Verhaal uit de zaal’ op 4 februari. En heeft u nog een fiets staan die u niet gebruikt: statushouders zullen u dankbaar zijn. In het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw heeft Rudi Coppoolse u iets te zeggen en tot slot nog een berichtje van het project ‘Samen erop Vooruit’.
28 januari, vierde na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Op 28 januari zullen de kinderen van de basiscatechese in de oecumenische dienst zijn en eraan meewerken. Ze zijn in deze weken bezig met het thema 'oecumene' en onderzoeken wat verschillende kerken met elkaar verbindt. Andere kinderen worden van harte uitgenodigd ook naar de kerkdienst te komen! Tijdens de overweging zullen ze op eigen manier aan de slag gaan.
De volgende kinderdienst zal zijn op 10 maart onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en voor de Cantorij. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, Cantorij of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Wat zingen we? - 28 januariwat zingen we
Iedereen is van harte uitgenodigd na de oecumenische kerkdienst & koffie op 28 januari, om ongeveer 11.30 uur, weer in de kerkzaal plaats te nemen en mee te doen met een zanguurtje. We zingen liederen die in de komende maanden in de Eshof of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als je niet (goed) kunt zingen, kom toch: wanneer de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden meer betekenis! Drie van onze eigen musici zullen de zang leiden en begeleiden: Dinie Jager-Raven, Henk Boswijk en Rudi Coppoolse.
Het document met de te zingen liederen is apart te downloaden, zodat u ook thuis de liederen kunt meezingen.
 
norman kempen‘Verhaal uit de zaal’ – zondag 4 februari
Op zondag 4 februari zal Norman Kempen het jaarlijkse ‘verhaal uit de zaal’ houden. Hij maakte een reis te voet van bijna honderd dagen. Over die voetreis, waar zijn verhaal over zal gaan, schrijft hij:
“Daar sta je dan, je arbeidzame leven is voltooid en pensioen is daar. Wat doe je dan met jezelf? Zoveel meegemaakt als werknemer, zowel positief als negatief. En nu? De verandering op zich is al een uitdaging en misschien heb je een stevige extra uitdaging nodig om je nieuwe leven op de rails te krijgen. Zowel fysiek als mentaal moet je een draai maken. Op zoek naar je nieuwe ik ook op het terrein van geloof, niet alleen geloof in God maar evenzeer het geloof in eigen spirit.”
 
Twee drukke weken met verduurzamingsmaatregelen … en voor Hans, onze beheerder…
(door Rudi Coppoolse)
Ellie sprak er afgelopen zondag al over. Soms kan de planning bij leveranciers onverwachts ook voor versnelling zorgen. Daarom nu twee heel drukke weken:
Maandag 29 januari wordt de hybride warmtepomp op het dak geplaatst. Deze zware jongen wordt als eerste verantwoordelijk voor het leveren van warmte voor de kerkzaal. Eén van de huidige twee gasketels blijft als hulp standby bij extreme kou. De tweede gasketel wordt verwijderd.
Op donderdag 1 februari worden 24 extra zonnepanelen geplaatst. 12 op het hoge kerkdak en 12 aan de zijkant op het lage dak aan de kant van de consistorie.
Op donderdag 8 februari wordt het bestaande glas van de hoge ramen in de kerkzaal vervangen door HR++ glas.
In de Rondom van februari volgt een uitgebreide toelichting, ook over de plannen voor de kerkzaal. Maar als u in de komende twee weken grote activiteit op het dak ziet, weet u tenminste waar we mee bezig zijn.
 
Fietsen gevraagd
Voor enkele statushouders in een gezin te Hoevelaken ben ik op zoek naar fietsen. Dames of herenfietsen,
bij voorkeur niet een te hoog model, omdat sommige gezinsleden het nog (beter) moeten leren. U mag een vergoeding vragen. Graag contact opnemen met Simon Drost op tel. 0624804935.
 
Gratis boodschappen: kom langs voor de potjescheck. Nu ook in Hoevelaken!samen erop vooruit
‘Samen erop Vooruit’: nu ook een inlooppunt in Hoevelaken
Het project ‘Samen erop Vooruit’ is op 18 januari gestart met een inlooppunt in Hoevelaken. Daar kan de zgn. potjescheck worden gedaan om vast te stellen voor welke regelingen men in aanmerking komt. Iedereen die de potjescheck doet, ontvangt een bon voor boodschappen. Na de potjescheck biedt Sigma i.s.m. ‘Samen erop Vooruit’ de verdere hulp om daadwerkelijk de regelingen e.d. aan te vragen.
Het inlooppunt in Hoevelaken is bij Thuiszorgorganisatie De GeZusters, Westerdorpsstraat 38, Hoevelaken.
Elke dag kun je terecht van 9 tot 17 uur, voor de potjescheck en een kopje koffie.
Als deze situatie niet voor u geldt, maar u kent mensen in uw omgeving die wel met hun financiële situatie worstelen, wijst u ze dan alstublieft op de mogelijkheden van ‘Samen erop Vooruit’!
 
Geloof en dementie
Op donderdag 15 februari 2024 om 19.30 uur is er in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk een tweede avond over geloof en dementie. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van 19 januari en in de Rondom van februari, die binnenkort uitkomt.
 
Agenda
wo. 31 januari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 31 januari, 18.30 uur: Bestuur cantorij, de Eshof
wo. 31 januari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 31 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
 
predikantsassistent
06 25316748