Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 5 – 2 februari 2024

Beste mensen,
Zondag houdt Norman Kempen het ‘verhaal uit de zaal’. Na de dienst liggen er kaarten die u mee kunt nemen om Paasgroeten te doen aan gedetineerden. Ellie Boot heeft volgende week een paar dagen studieverlof. Op 11 februari is er weer een Jeugd-Doe-Dienst.
 
4 februari, vijfde na Epifanie en het ‘verhaal uit de zaal’
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
voorbeden Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De volgende kinderdienst zal zijn op 10 maart onder leiding van Anne van Wilgenburg.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de eigen diaconie en het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectenmuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
norman kempen‘Verhaal uit de zaal’ – zondag 4 februari
 Komende zondag zal Norman Kempen het jaarlijkse ‘verhaal uit de zaal’ houden. Hij maakte een reis te voet van bijna honderd dagen. Over die voetreis, waar zijn verhaal over zal gaan, schrijft hij:
 “Daar sta je dan, je arbeidzame leven is voltooid en pensioen is daar. Wat doe je dan met jezelf? Zoveel meegemaakt als werknemer, zowel positief als negatief. En nu? De verandering op zich is al een uitdaging en misschien heb je een   stevige extra uitdaging nodig om je nieuwe leven op de rails te krijgen. Zowel fysiek als mentaal moet je een draai maken. Op zoek naar je nieuwe ik ook op het terrein van geloof, niet alleen geloof in God maar evenzeer het geloof in eigen   spirit.”
 
 
Paasgroetenactie 2024
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.paasgroeten 2024
De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde mevrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.
 
Ook de Eshof doet mee aan deze Paasgroetenactie.
In het kort organiseren we die als volgt:
-na de dienst van 4 februari kunt u een dubbele kaart meenemen (beperkte oplage)
-u schrijft uw naam op deel één (let op: alleen uw naam)
-u schrijft ook een bemoedigende tekst voor de gedetineerde
-u frankeert deel 2 (geen postzegel in huis? – dan frankeert Diaconie deze)
-u neemt de dubbele kaart weer mee op zondag 11 februari
-niet in de gelegenheid? dan svp voor 11 februari naar Nassaulaan 54
De diaconie verzorgt het verzenden van ingezamelde kaarten naar centraal punt. Vanaf daar worden de kaarten verdeeld door pastorale medewerkers in de diverse gevangenissen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
 
Jeugd-Doe-Dienst op 11 februari
desert journey
De vastentijd voor Pasen breekt aan. Veertig dagen om een stapje terug te doen, niet klagen, alleen nemen wat je nodig hebt. Waaraan heb jij genoeg?
We maken deze Doe Dienst een reis door de woestijn.
Ga je mee om de route samen af te leggen? We maken ons eigen voedsel. Maar hoe weten we wanneer het precies genoeg is? We gaan creatief met voedsel om op onze tocht maar krijg je dan geen dorst?
Kom jij naar deze Doe Dienst? Wij hebben al ingepakt voor een tocht door de woestijn.
Ilse en Laura
 
 
Gratis boodschappen: kom langs voor de potjescheck. Nu ook in Hoevelaken!samen erop vooruit
‘Samen erop Vooruit’: nu ook een inlooppunt in Hoevelaken
Het project ‘Samen erop Vooruit’ is op 18 januari gestart met een inlooppunt in Hoevelaken. Daar kan de zgn. potjescheck worden gedaan om vast te stellen voor welke regelingen men in aanmerking komt. Iedereen die de potjescheck doet, ontvangt een bon voor boodschappen. Na de potjescheck biedt Sigma i.s.m. ‘Samen erop Vooruit’ de verdere hulp om daadwerkelijk de regelingen e.d. aan te vragen.
Het inlooppunt in Hoevelaken is bij Thuiszorgorganisatie De GeZusters, Westerdorpsstraat 38, Hoevelaken.
Elke dag kun je terecht van 9 tot 17 uur, voor de potjescheck en een kopje koffie.
Als deze situatie niet voor u geldt, maar u kent mensen in uw omgeving die wel met hun financiële situatie worstelen, wijst u ze dan alstublieft op de mogelijkheden van ‘Samen erop Vooruit’!
 
Studieverlof Ellie Boot
Van 7 t/m 9 februari heeft Ellie studieverlof. Samen met collega’s haalt ze in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther vaardigheden op die belangrijk zijn voor geestelijke begeleiding. In die periode is Nel Stoffelsen contactpersoon. Zo nodig kan ze contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ze is bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 06 25316748.
 
Agenda
ma. 5 februari, 14.00 uur: commissie BRIES, Lindenhof 18
wo. 7 februari, 18.10 uur: Basiscatechese, excursie naar de El Fath Moskee
wo. 7 februari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
wo. 7 februari, 20.00 uur: Afscheid André Lekkerkerker met alle kosters
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een goede week toe.
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586