Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 6 – 9 februari 2024

Beste mensen,
De diaconie vraagt onze aandacht voor de speciale ‘Dozenactie Voedselbank’ en dankt iedereen voor de mooie gift die zij mochten ontvangen.
 
11 februari, zesde na Epifanie – Jeugd-doe-dienst
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
Jeugd-doe-dienst op 11 februaridesert journey
(door Ilse en Laura)
De vastentijd voor Pasen breekt aan. Veertig dagen om een stapje terug te doen; niet klagen, alleen nemen wat je nodig hebt. Waaraan heb jij genoeg?
We maken tijdens deze doe-dienst een reis door de woestijn.
Ga je mee om de route samen af te leggen? We maken ons eigen voedsel. Maar hoe weten we wanneer het precies genoeg is? We gaan creatief met voedsel om op onze tocht, maar krijg je dan geen dorst?
Kom jij ook naar deze doe-dienst?
Wij hebben al ingepakt voor een tocht door de woestijn.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De volgende kinderdienst zal zijn op 10 maart onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Bloemen
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Mocht u een goede bestemming weten, dan kunt u dat melden bij een van de ambtsdragers.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de stichting Hulpdienst Hoevelaken en voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Eredienst of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectenmuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
voedselbankDozenactie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken
In heel Nederland is het aantal mensen dat hulp nodig heeft van de Voedselbank gestegen, terwijl het aanbod van noodzakelijke producten steeds minder wordt. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ willen kerkelijke gemeenten in heel Nederland aandacht vragen voor armoede in Nederland.
Ook wij als Eshofgemeente willen graag ons steentje bijdragen en de ZWO, Diaconie, jongerenproject Georgië en de Basiscatechese hebben samen een plan gemaakt:
Op de zondagen 18 en 25 februari staan in de hal van de Eshof 25 dozen, die gevuld gaan worden met levensmiddelen en verzorgingsproducten. Zie hieronder een opsomming van zaken waar de meeste behoefte aan is, maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom!
Verzoek aan u als Eshofleden is om aanstaande week uw boodschappenkar aan te vullen met zaken voor de dozen, en de voorraadkasten door te lopen.
dozenactie voedselbank
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf de producten te kopen, dan kunt u ook een bijdrage storten op de rekening van Diaconie Eshof NL93RABO0302214976 o.v.v. ‘Actie Dozen Voedselbank’, of u kunt
onderstaande QR code gebruiken. De projectgroep zal dan met uw giften de aankoop verzorgen.
Na afloop van de actie worden de dozen overgedragen aan de Voedselbank Nijkerk/Hoevelaken.
 
Wij stellen elke bijdrage om de dozen vol te krijgen op 18 en 25 februari erg op prijs!
Basisbehoeften:
Zonnebloemolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, brinta, muesli, cornflakes, suiker, vis in blik, koffie of thee, limonadesiroop, shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta, maandverband, deodorant.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Rondom van februari 2024.
QR code voor bijdrage:
 
qr code bijdrage 
 
 
Gift BAK aan de Diaconie
De diaconie heeft in januari 2024 een fantastische gift ontvangen van de BAK (oud papier project) ad. € 900,00.
Wat een verrassing om zo’n prachtig bedrag te mogen ontvangen. Zeker nu er steeds meer een beroep wordt gedaan op de diaconie van de Eshof, zoals bijvoorbeeld voor de Dozenactie van de Voedselbank van deze maand!
Heel veel dank aan alle vrijwilligers die iedere zaterdagochtend paraat staan bij de papiercontainer!
 
Agenda
wo. 14 februari, 9.45 uur: Liturgisch Werkoverleg, Boekweitveld 60
wo. 14 februari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 14 februari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 14 februari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 16 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748