Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 8 – 23 februari 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een update over de succesvolle (en nog steeds lopende) actie voor de Voedselbank. 
En de beheerder van de Eshof heeft een mededeling voor iedereen die hem de komende weken nodig heeft!
 
 
25 februari, tweede van de veertigdagentijd
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 
 
 
doorgang_naar_licht.jpg
 
        
Doorgang tot het licht
 
wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 
Alfred C. Bronswijk
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst zal zijn op 10 maart onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor Kerkinactie/ZWO en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerkinactie/ZWO en BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
collectenmuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
LAATSTE ZONDAG!
Dozenactie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken – Eshof en Paulus voedselbank inzameling
update 23 februari
 
voedselbankDe Dozenactie is een groot succes!
Onze actie heeft zelfs de regionale pers gehaald;  zie de publicatie in de Stad Nijkerk van afgelopen woensdag: https://app.stadnijkerk.nl/lees/1007831
 
De 25 bestelde dozen zijn afgelopen zondag allemaal gevuld en voor aanstaande zondag hebben we er nog 25 bijbesteld.
Daarnaast is er door middel van de QR code en overboekingen al ruim  € 1.250,- (!!!) binnengekomen; goed voor nog eens zeker 25 volle dozen!
 
 
 
  Aanstaande zondag 25 februari is de laatste dag van de actie;qr code bijdrage
  alle gulle gaven worden enorm op prijs gesteld!
 
 
 
 
 
 
Basisbehoeften:
Zonnebloemolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, Brinta, muesli, cornflakes, suiker, vis in blik, koffie of thee, limonadesiroop, shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta, 
maandverband, deodorant.                                                                                                        QR code voor uw bijdrage
 
Van de beheerder
Het eerste half jaar als beheerder zit er alweer op. Naast de gewone werkzaamheden, is het vooral heel druk geweest met alle werkzaamheden in het kader van verduurzaming en groot onderhoud.
En er staat voor het komende half jaar nog meer op stapel. Maar eerst hopen Wilma en ik te gaan genieten van ruim 4 weken vakantie in Portugal. Dat betekent echter niet, dat ik alle werk thuis in Hoevelaken achter laat. 
Blijf alle gebruikelijke vragen omtrent gebruik van een ruimte, verwarming, …. gewoon bij me neerleggen. Ik hoop iedere avond mijn mail en app-berichten te lezen en de benodigde actie te ondernemen. Sommige dingen, zoals de planning, doe ik op afstand gewoon zelf. En ik heb een aantal mensen bereid gevonden om wat praktische taken voor me uit te voeren. Waarvoor dank alvast!
Hartelijke groet, Hans van Eck
 
Inleverdatum kopij Rondom de Eshof
De inleverdatum voor de kopij voor het kerkblad van maart is dinsdag 27 februari. We zien uw bijdragen graag tegemoet op e-mailadres rondomdeeshof@gmail.com.
 
 
Agenda
wo. 28 februari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 28 februari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 28 februari, 20.00 uur: Repetitie cantorij
do. 29 februari, 20.00 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 1 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748