Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 9 – 1 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
Met ingang van deze week is het ook mogelijk om via QR codes geld te geven voor collectes. Er zijn 50 dozen gevuld met boodschappen voor de Voedselbank en komend weekend worden de boodschappen gekocht van de ontvangen bedragen en worden nog eens 50 dozen gevuld. De kinderen worden alvast uitgenodigd om op 24 maart een Palmpasenstok te komen maken. 
 
 
 
3 maart, derde van de veertigdagentijd
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 
 doorgang naar licht Nieuwsbrief nr. 9 1 maart 2024 website
 
voorbeden Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst zal zijn op 10 maart onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Digitale ondersteuning van collectes
(Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)
 
Met ingang van zondag 3  maart zullen voor online meevierenden twee QR codes in beeld verschijnen op het moment dat in de kerk de collectezakken rondgaan. Eén QR code is voor de diaconale collecte en de tweede QR code is bestemd voor de collecte voor de kerk. Er is voldoende tijd om via de QR codes bij te dragen aan de collectes. Hopelijk voelen de online bezoekers van de kerkdienst zich hierdoor nog meer betrokken.
 
Ook zullen de twee QR codes opgenomen worden in de nieuwsbrief waardoor het overmaken van de collectebijdragen nog makkelijker wordt.
 
Ten slotte zullen voor kerkgangers die geen contant geld bij zich hebben 2 standaarden met de QR codes op de hoge tafel in de hal geplaatst worden, zodat voor of na de dienst toch een collectebijdrage gedaan kan worden.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor Kerkinactie/ZWO en Onderhoud gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerkinactie/ZWO, Onderhoud gebouw of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken.
dubbel scancodes 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Dozenactie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken
Eshof en Paulus update 1 maart
voedselbankDe inzameling voor de Voedselbank in de Eshof heeft de afgelopen twee zondagen plaatsgevonden. Het resultaat is ongeveer 50 dozen vol met levensmiddelen en verzorgingsproducten. Een overweldigend resultaat!
 
We hebben nog een keer 50 dozen bijbesteld die met het ingezamelde geld worden gevuld. Met de Georgiëgroep gaan we dit weekend boodschappen doen en komende woensdag 6 maart gaan we met de kids van de basiscatechese de boodschappen inpakken in de dozen. Op 7 maart overhandigt de diaconie alle dozen aan Voedselbank Nijkerk-Hoevelaken. 
Een leuke en concrete actie die we met elkaar tot een mooi resultaat hebben gebracht.
Hartelijke groeten,
Leden ZWO, diaconie, jongerenproject Georgië en de Basiscatechese
 
dozenactie inlevering   dozenactie_inlevering_2.jpg
 
Sing-insign in 2024
Op zaterdagavond 9 maart (in de Rondom die volgende week verschijnt, staat per ongeluk als datum vrijdagavond 9 maart) wordt er weer een Sing-in gehouden in de Dorpskerk van Hoevelaken. Een avond waarop we met zang en muziek onze God groot mogen maken in aanbidding en lofprijzing. We hebben een mooi programma samengesteld met veel samenzang en enkele solo’s, met muzikale begeleiding van Salvation op piano, gitaar en fluiten.
De kinderen van het kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ zijn al hard aan het oefenen. Juf Anne: “We zingen mooie liederen, zoals bijvoorbeeld: “Een land om van te dromen”. Een opa zei pas na de repetitie, “wat een mooi lied”, zo zou het er in de wereld moeten uitzien, laten we er op hopen en voor bidden! 
Er is weer een aantal nieuwe kinderen bij het koor gekomen en dat is erg gezellig. Als jij ook graag mee wilt doen, dan kun je je aanmelden! Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen met De Grote Lofstem en Salvation mooie liederen met u en jou te zingen!
De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den Ham, zal ons ook op een creatieve en muzikale manier begeleiden! Het wordt dus een afwisselende avond. Ook u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om eens mee te repeteren op donderdagavond. 
We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
Van harte welkom!
 
Hartelijke groet, namens de Jonge Lofstem, de Grote Lofstem en Salvation;
Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn 
 
 
 
Palmpasen
palmpasen Hallo jongens en meisjes,
 
Op zondag 24 maart vieren we weer Palmpasen in de Eshof. 
Alle kinderen mogen een Palmpasenstok maken.
De dienst begint om 10 uur. Wij vinden het leuk als ook jij erbij bent!
De afbeelding hiernaast is ook als poster bij deze nieuwsbrief gevoegd.
 
 Groetjes,
 De leiding van de kinderdienst
 
 
Agenda
ma. 4 maart, 9.30 uur: Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
wo. 6 maart, 9.45 uur: Liturgisch werkoverleg, Boekweitveld 60
wo. 6 maart, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 6 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 7 maart, 20.00 uur: College van diakenen, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 8 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586