Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 10 – 8 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. 
Frits Harmsen vertelt u namens het college alles over de actie zonnepanelen.
Van harte welkom bij de Sing-in op 9 maart en op 10 maart verzorgt FREE! een concert in de Bibliotheek in Nijkerk. Verder in deze nieuwsbrief een aankondiging van een Informatieavond over Maatje achter de voordeur en de zondag Palmpasen op 24 maart. En ten slotte ziet u een mooie fotocollage van de Voedselbankactie.
 
Bericht van overlijden
Op donderdag 7 maart is na een heel kort ziekbed en zeer onverwacht Harry van der Klok overleden. Hij werd 69 jaar. Gegevens over zijn uitvaartdienst zijn op dit moment nog niet bij ons bekend. A.s. zondag zal Ellie daar meer over kunnen melden. 
 
10 maart, vierde van de veertigdagentijd
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 doorgang tot het licht 4 
Doorgang naar het licht
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw dachtlicht zet
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
A.s. zondag is er kinderdienst onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Digitale ondersteuning van collectes
(Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)
 
Met ingang van zondag 3 maart worden wekelijks voor online meevierenden twee QR codes opgenomen op het moment dat in de kerk de collectezakken rondgaan. Eén QR code is voor de diaconale collecte en de tweede QR code is bestemd voor de collecte voor de kerk. Er is voldoende tijd om via de QR codes bij te dragen aan de collectes. Hopelijk voelen de online bezoekers van de kerkdienst zich hierdoor nog meer betrokken.
 
Ook worden de twee QR codes elke week opgenomen in de nieuwsbrief waardoor het overmaken van de collectebijdragen nog makkelijker wordt.
 
Ten slotte staan er voor kerkgangers die geen contant geld bij zich hebben 2 standaarden met de QR codes op de hoge tafel in de hal, zodat voor of na de dienst toch een collectebijdrage gedaan kan worden.
 
qr code eigen diakonie aen day care
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en voor de Cantorij. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Cantorij of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken.
 
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Palmpasenpalmpasen
Hallo jongens en meisjes,
 
Op zondag 24 maart vieren we weer Palmpasen in de Eshof. 
Alle kinderen mogen een Palmpasenstok maken.
De dienst begint om 10 uur. Wij vinden het leuk als ook jij erbij bent!
De afbeelding hiernaast is ook als poster bij deze nieuwsbrief gevoegd.
 
Groetjes van de leiding van de kinderdienst
 
 
Sing-in
We wijzen u nogmaals op de Sing-in op zaterdag 9 maart. Voor meer informatie verwijs ik u naar de nieuwsbrief van vorige week. 
 
sign in 2024
 
 
free groeps foto FREE! zingt voor u
 
In ’t kader van zondagmiddagpodium is enthousiast en veelzijdig koor FREE! gevraagd om a.s. zondag (10 maart) een concert te komen geven in de Bibliotheek van Nijkerk.
 
Om 14.30 uur zal de start zijn en het programma (inclusief pauze) zal rond 16:15 uur afgelopen zijn.
FREE! heeft een veelzijdig repertoire. Pop, rock, klassiek, jazz en gospel. A.s. zondag zullen wij een mooie mix van deze stijlen laten horen. De toegang is gratis, dus kom vooral lekker luisteren. 
 
 
Studiehuis
Van 11 tot en met 15 maart zit Ellie samen met Lieske Duim in een huisje in Nunspeet, waar ze zich op de voorbereiding van de vespers en de paasvieringen storten. Ellie blijft bereikbaar voor bijzondere situaties.
 
 
Actie zonnepanelen…..Steek energie in de Eshof!groene kerk
(namens het college: Frits Harmsen)
 
 
Eén dezer dagen valt de Rondom in de bus of is online beschikbaar. En in die Rondom vind je een actie-flyer over de actie zonnepanelen. Je kunt er niet omheen. Ook als je de Eshof binnenkomt is het eerste wat opvalt een omvangrijk scorebord waarop we de stand zullen bijhouden. Die stand wordt iedere week geactualiseerd tot het einde van de actie. Zowel in de nieuwsbrief als op de website houden we je op de hoogte.
Die actie houden we om de extra zonnepanelen te financieren. De investering in de extra panelen is zowel financieel als uit milieu-oogpunt uitermate aantrekkelijk zoals je op de actie-flyer kunt lezen, maar bij het opmaken van de begroting hebben we er onvoldoende rekening mee kunnen houden. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus!
Denk niet dat we als college alles zelf doen. We worden geweldig geholpen door talentvolle mensen die in de Eshof rondlopen. Zo is de actie-flyer geredigeerd door Ben de Graaf en is het scorebord in no time vervaardigd door Ruud Stitselaar. En dat allemaal voor het goede doel. Geweldig om die belangeloze steun te ervaren.
De actie duurt tot 19 april. Op die dag maken we via de nieuwsbrief de opbrengst bekend. En alle gevers ontvangen als herinnering een uniek certificaat als teken dat je daadwerkelijk hebt bijgedragen aan onze ‘groene kerk’.
Doe je mee! Alle beetjes helpen.
 
maatje achter de voordeurInformatieavond Maatje achter de voordeur
Maatje achter de voordeur is een initiatief van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.
 
Maatje achter de Voordeur biedt steun aan mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Vrijwilligers zetten zich na een gedegen training in als ‘Maatje achter de Voordeur’. Zij doen dit onder begeleiding van Moviera en ondersteunen zo mensen in hun herstelproces. Zij bieden een luisterend oor, ondersteunen bij praktische vragen, toegang tot instanties en werk of ondernemen als maatje leuke dingen met mensen. 
U bent van harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten voor potentiële deelnemers, maatjes, verwijzers en andere geïnteresseerden: 
 
» Dinsdag 12 maart 2024 van 15:00-16:30 uur in het Raadhuis in Ede, Bergstraat 4, of 
» Donderdag 21 maart 2024 in Scherpenzeel, De Breehoek, Marktstaat 59, 19:30-21:00 uur 
 
Aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten kan door een mail te sturen naar Lisette Pouls (Moviera) via e-mailadres l.pouls@moviera.nl.
 
dozenactie nijkerkDozenactie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken
We zijn begonnen over de voedselbank in de nieuwsbrief en willen hier ook mee eindigen. In de Rondom heeft iedereen kunnen lezen over de succesvolle actie van de voedselbank. In deze editie nog een fotoverslag van de het inkopen doen van de boodschappen door het jongerenproject Georgië en het inpakken van de laatste dozen door de kids van de Basiscatechese, de jongeren van project Georgië en de Diaconie. Op woensdagavond 6 maart hebben we alles ingepakt en de diaconie heeft op 7 maart 96 dozen aan etenswaar en verzorgingsproducten meegegeven aan de voedselbank. De foto’s spreken voor zich!
 
Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze actie. 
Wordt vervolgd………..
 
 
 
Groeten van de leden van de Diaconie, ZWO, Jongerenproject Georgië en de Basiscatechese.
 
 inpakken allemaal voedselactie
 
Agenda
di. 12 maart, 20.00 uur: Wijkteam 6, Nassaulaan 20
wo. 13 maart, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 13 maart, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 13 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 14 maart, 14.30 uur: Wijkteam 1, Kastanjelaan 7
vr. 15 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 15 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748