Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 11 – 15 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief informeren we u alvast over de vespers in de Stille Week en het vroeger dan gebruikelijke tijdstip van de Paaswake. We herhalen de informatie over Palmpasen en de actie van de zonnepanelen. De update laat een flitsende start van de actie zien. De Eshoftuingroep is op zoek naar bakken om de zaden te planten. 
 
 
17 maart, vijfde van de veertigdagentijd
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 doorgang tot het licht 20 
 
 Doorgang naar licht
 Wij zoeken iemand die ons de doorgang wijst
 naar het licht dat onze wereld in een nieuw daglicht zet
 
voorbeden Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De eerstvolgende kinderdienst is op 24 maart 2024.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Collectes
De collectes zijn bestemd voor het Leger des Heils en voor het onderhoud van orgel en piano. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Leger des Heils, onderhoud orgel en piano of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024
 
leger des heil en orgel
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
palmpasenPalmpasen
Hallo jongens en meisjes,
 
Op zondag 24 maart vieren we weer Palmpasen in de Eshof. 
Alle kinderen mogen een Palmpasenstok maken.
De dienst begint om 10 uur. Wij vinden het leuk als ook jij erbij bent!
 
Groetjes van de leiding van de kinderdienst
 
 
Oecumenische vespers in de Stille Week
 
Vanaf zondag 24 maart begint de Stille Week: de week waarin we het laatste stukje gaan van de weg naar Pasen. 
Het thema van de vesperserie van de Stille Week van dit jaar zal zijn ‘verzet en overgave’. Waar verzet je je tegen en wat aanvaard je? Aanvaard je het gebruik van wapens tegen een agressor – of verzet je je ertegen? Verzet je je tegen plastic verpakkingen in de supermarkt – of aanvaard je die? Dagelijks moeten we heel wat keuzes maken.
De vespers vinden plaats in de kerkzaal van de Eshof op zondag 24 t/m woensdag 27 maart om 19.00 uur. Voorgangers zijn respectievelijk Arwin van Wilgenburg, Sienke Wolters, Lieske Duim en Cees Otte. De begeleiding is in handen van onze musici Simon Drost, Rudi Coppoolse, Edwin Schimscheimer en Dinie Jager.
 
Paaswake begint om 21.00 uur
Omdat de klok dit jaar tijdens de paasnacht een uur vooruit wordt gezet, hebben we besloten de Paaswake een uur eerder te beginnen: om 21.00 uur. Wie ook op Paasmorgen naar de kerk wil, kan nu in ieder geval een redelijke nacht maken.
 
groene kerkActie zonnepanelen…..Steek energie in de Eshof! 
(namens het college: Frits Harmsen)

In de Rondom van maart zat een actie-flyer over de actie zonnepanelen. Je kunt er niet omheen. Ook als je de Eshof binnenkomt is het eerste wat opvalt een omvangrijk scorebord waarop we de stand zullen bijhouden. Die stand wordt iedere week geactualiseerd tot het einde van de actie. Zowel in de nieuwsbrief als op de website houden we je op de hoogte.
Die actie houden we om de extra zonnepanelen te financieren. De investering in de extra panelen is zowel financieel als uit milieu-oogpunt uitermate aantrekkelijk zoals je op de actie-flyer kunt lezen, maar bij het opmaken van de begroting hebben we er onvoldoende rekening mee kunnen houden. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus!
Denk niet dat we als college alles zelf doen. We worden geweldig geholpen door talentvolle mensen die in de Eshof rondlopen. Zo is de actie-flyer geredigeerd door Ben de Graaf en is het scorebord in no time vervaardigd door Ruud Stitselaar. En dat allemaal voor het goede doel. Geweldig om die belangeloze steun te ervaren.
De actie duurt tot 19 april. Op die dag maken we via de nieuwsbrief de opbrengst bekend. En alle gevers ontvangen als herinnering een uniek certificaat als teken dat je daadwerkelijk hebt bijgedragen aan onze ‘groene kerk’.
Doe je mee! Alle beetjes helpen.
 
 
update zonnepanelen Update actie zonnepanelen
 De actie zonnepanelen heeft in de eerste week een flitsende start gemaakt! Met dank aan de gulle gevers en geefsters is er ruim 3.600 EUR binnen gekomen, voldoende voor 7 panelen!  Voor diegene die graag wil meedoen maar  de actie flyer kwijt is….:  er is er één als bijlage aan de nieuwsbrief toegevoegd. De actie loopt nog tot 19 april.
 
 
 
 
eshoftuin voorbereiding De Eshoftuin: voorbereiden en zaaien
Het is nog nat en koud, toch zijn de voorbereidingen in volle gang. De eerste zaden zijn gezaaid in de bakken en zelfs al in de koude grond. We hebben ook al de bloemkoolplantjes in de mooie en met mest verrijkte grond gepland. 
 
Het spitten schiet al aardig op maar op sommige plekken is het nog te nat. We kunnen nog steeds hulp gebruiken bij het spitten.
 
Voor het voorzaaien hebben we dringend bakken nodig (zie foto).
Wie heeft thuis nog bakken liggen en gebruikt ze niet meer? We ontvangen ze graag en hopen dat u ze naar de tuin kunt brengen. 
 
Wij beginnen zowel op woensdag als zaterdag om 09.00 uur Een inkijkje in de woonkamer van Jan.  
en werken door tot 11.30 uur. Het toekomstige lekkere voedsel!
Al onze bakken zijn in gebruik, we hebben dringend bakken nodig! 
 
Agenda
wo. 20 maart, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 20 maart, 19.00 uur: Repetitie Goede Vrijdagkoor, de Eshof
wo. 20 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 21 maart, 14.30 uur: Wijkteam 8, Van Dedemlaan 9
vr. 22 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 22 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een goede week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586