Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 12 – 22 maart 2024

Beste mensen, 

We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. Verder leest u nieuws over de oecumenische vespers in de Stille Week, het koffieconcert met passiemuziek op 24 maart, de speciale collectebestemming tijdens de paaswake, een leuke activiteit voor jongeren vanaf 11 jaar en het projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’ praat ons bij over hun 24-uurs actie. Tot slot is er aanvullende informatie over het project ‘Welkom rondom tafels’ en geeft Rudi een update over de actie zonnepanelen.

Bericht van overlijden

Op zaterdag 16 maart is onverwacht Aaltje Pul-Veldman overleden. Ze is 80 jaar oud geworden. Haar afscheidsdienst zal komende maandag 25 maart om 11.00 uur plaatsvinden in uitvaartcentrum Weldam. Aansluitend zal ze worden begraven op de Algemene Begraafplaats. Komende zondag 24 maart zullen we haar gedenken in de viering van Palmzondag.

 24 maart, zesde van de veertigdagentijd - Palmzondag   

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.

doorgang naar het licht 4 123

Doorgang naar licht

Wij zoeken iemand

die ons de doorgang wijst

naar licht dat onze wereld

in een nieuw daglicht zet

                                               Alfred C. Bronswijk

     

Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

palmpasen

 

Kinderdienst

A.s. zondag is het Palmpasen en zal de gehele kinderdienstleiding aanwezig zijn om de kinderen te helpen bij het maken van de palmpaasstokken.

De volgende kinderdienst is op zondag 31 maart, eerste paasdag onder leiding van Anja Bouw.

 

Koffieconcert - Passie muziek van Johann Seb. Bach op Palmzondag – 11.15 uur

Na de dienst zal Rudi Coppoolse een koffieconcert verzorgen Van Passiemuziek rond Bach.

Rudi schrijft er zelf het volgende over:

Bij passiemuziek van Bach wordt vaak direct gedacht aan de bekende Mattheus Passion. Gelukkig heeft Bach ook nog veel andere passiemuziek geschreven, waarvoor niet een groot koor en orkest nodig is. We horen vanmorgen een bloemlezing van passiemuziek bewerkt voor orgel.

Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door koralen uit het Orgelbüchlein, waarin Bach op heel veel manieren laat horen hoe je een koraal voor orgel kunt bewerken. Het geheel van de koralen wordt omsloten door twee niet koraal gebonden stukken die uitdrukking geven aan de ingetogenheid van de stille week.

Programma koffieconcert

1. Fantasia in c moll BWV 537

2. Koraal bewerkingen

  • Herzliebster Jesu was hast du verbrochen BWV 1093
  • O Mensch bewein dein Sünde gross BWV 622
  • Erbarme dich mein, o Herre Gott BWV 721
  • O Lamm Gottes unschuldig BWV 618
  • O Haupt voll Blut und Wunden BWV 727
  • Wir danken dir Herr Jesu Christ, das du für uns gestorben bist BWV 623
 1. Largo in a moll uit triosonate V

        

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.

 

Collectes                                                                                               

De collectes zijn bestemd voor de stichting Moederzorg en voor de Kinderdienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.

De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.

U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: stichting Moederzorg, Kinderdienst of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024

 

Collectemunten

Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.

 

Collecte tijdens Paaswake

Het is gebruikelijk dat de collecte voor 'de Diaconie' in de Paas- en Kerstnachtdienst een 'actuele' bestemming krijgt.  Met andere woorden, bij het inroosteren van collectebestemmingen laten we deze data altijd oningevuld, maar besluit het College van Diakenen kort voor deze bijzondere diensten wat de bestemming zal zijn.

Dit keer wordt gekozen voor 'Steun aan inwoners en ontheemden in Oekraïne'. Hieronder vindt u meer informatie.

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

OekraineVerwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp mei of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/oekraine. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Oecumenische vespers in de Stille Week
Vanaf zondag 24 maart begint de Stille Week: de week waarin we het laatste stukje gaan van de weg naar Pasen.
Het thema van de vesperserie van de Stille Week van dit jaar zal zijn ‘verzet en overgave’. Waar verzet je je tegen en wat aanvaard je? Aanvaard je het gebruik van wapens tegen een agressor – of verzet je je ertegen? Verzet je je tegen plastic verpakkingen in de supermarkt – of aanvaard je die? Dagelijks moeten we heel wat keuzes maken.
De vespers vinden plaats in de kerkzaal van de Eshof op zondag 24 t/m woensdag 27 maart om 19.00 uur. Voorgangers zijn respectievelijk Arwin van Wilgenburg, Sienke Wolters, Lieske Duim en Cees Otte. De begeleiding is in handen van onze musici Simon Drost, Rudi Coppoolse, Edwin Schimscheimer en Dinie Jager.

U vindt het liturgieboekje van de vespers als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

Paaswake begint om 21.00 uur
Omdat de klok dit jaar tijdens de paasnacht een uur vooruit wordt gezet, hebben we besloten de Paaswake een uur eerder te beginnen: om 21.00 uur. Wie ook op Paasmorgen naar de kerk wil, kan nu in ieder geval een redelijke nacht maken.

Diaconaal projectDiaconaal Project Hoevelaken naar Georgië

In het paasweekend gaat het projectteam Hoevelaken naar Georgië een 24-uurs actie doen in en rond de Eshof. We gaan 24 uur niet eten en slapen uit solidariteit met jongeren elders in de wereld voor wie dit een dagelijkse realiteit is.

AghaianiDe 24-uurs actie maakt ons meer bewust van het feit dat er jongeren zijn die met tekorten moeten leven, armoede kennen en geen veilig thuis hebben. Op deze manier bereiden we ons ook voor op de situatie, zoals we die in de dorpjes in Georgië zullen aantreffen. Daarnaast doen we activiteiten om elkaar beter te leren kennen en als groep te groeien. We gaan meewerken aan de kerkdiensten in de Paasnacht en op Paasmorgen, we gaan ons voorbereiden op de reis naar Georgië door een programma te maken voor de bouwactiviteiten in Aghaiani en het Summercamp. Op zaterdagmiddag zullen we bij alle Eshof-leden in Hoevelaken vragen om een bijdrage voor onze actie. Hierover leest u volgende week meer.

Vriendelijke groeten,

Projectteam Hoevelaken naar Georgië

 

zonnepanelenUpdate actie zonnepanelen

Zoals u kunt zien is er ook in tweede week van de actie heel veel geld binnen gekomen. We zitten nu bijna op 7.000 EUR, dus zo goed als 14 panelen! Fantastisch!

De actie loopt nog tot 19 april. Iedere bijdrage hoe groot of klein ook is welkom. Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer bij de Nieuwsbrief van 15 maart

 

 Welkom_ronde_tafels.png

 

 

 

Vrijdag 19 april vanaf 18.00 uur

Waar: Kerkzaal van de Eshof

 • Ken jij vluchtelingen die het fijn vinden om mee te komen eten?
 • Kan jij eten maken voor deze avond? (Voor recepten en ingrediënten wordt gezorgd.)
 • Kan jij financieel bijdragen om deze avonden een succes te maken?

(Binnenkort een doos in de hal).

Veel meer informatie Rondom van maart 2024

Voor eten, meedoen, vluchtelingen meenemen en overige vragen kun je terecht bij de werkgroep:

 • Eunice van Zomeren: 06-45273050
 • Els Koudijs: 06-40473481
 • Harmen Lanser: 06-51457782
 • Lieske Duim: 06-44296945
 • Jantine Dijkstra: 06-38893453

  

Activiteit voor de jeugd: ESCAPE

 

escapeVoor wie: Iedereen vanaf 11 jaar

 • die van puzzelen houdt
 • niet gevangen wil zitten 
 • mobiel is en een mobiel kan gebruiken 

Waar: Harderwijk

Wanneer: Zondag 21 April

Vertrek: 13:30 uur vanaf de Eshof

Thuis: mits je ontsnapt om 17:00 uur

 De eeuwenoude Hanzestad Harderwijk kent een rijke geschiedenis. Duik met de Escape Tour Harderwijk in dit verleden en waan je in 1936, het jaar dat de pestepidemie uitbrak in de stad. De stadhouder sloot de poorten van de stad om verdere verspreiding van de pest te voorkomen, maar hoe ontkomen jullie nu aan deze vreselijke ziekte?!

Speel de Escape Tour Harderwijk en ontcijfer de aanwijzingen om de geheime uitgang van de stad te vinden. De uitgang is een goed bewaard geheim dus niet echt gemakkelijk te vinden, durven jullie de uitdaging aan?

Wij nodigen je uit om te ONTSNAPPEN aan de pestepidemie in Harderwijk. Neem al je slimmigheden en je mobiel mee. Het is een buitenactiviteit dus hou rekening met regen, wat wind en hopelijk veel zon!

Meld je aan voor 7 april bij Laura Schep, via WhatsApp of e-mail, tel 06-4433955, lauraschep66@gmail.com  of via WhatsApp Actieve jeugd Eshof.

 

Agenda

zo. 24 maart, plm. 11.15 uur: Koffieconcert door Rudi Coppoolse, de Eshof

wo. 27 maart, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof

wo. 27 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij

vr. 29 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof

za. 30 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 28 maart. Een dag eerder dan gebruikelijk vanwege de Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieringen. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor woensdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een mooie stille week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen

predikantsassistent

06 25316748