Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 13 – 28 maart 2024
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. In deze nieuwsbrief de informatie over de Paasactie voor Georgië. Ook geven we weer een update over de zonnepanelen en herhalen we de activiteit voor de jeugd en het project Rondom tafels.
 
28 maart 19.00 uur, Witte Donderdag in het Pauluscentrum
29 maart, 19.00 uur, Goede Vrijdag
30 maart, 21.00 uur, paaswake
31 maart, 10.00 uur, paasmorgen
 
Paaswake begint om 21.00 uur
Omdat de klok dit jaar tijdens de paasnacht een uur vooruit wordt gezet, hebben we besloten de Paaswake een uur eerder te beginnen: om 21.00 uur. Wie ook op Paasmorgen naar de kerk wil, kan nu in ieder geval een redelijke nacht maken.
 
De dienst van Witte Donderdag is niet online te volgen. De andere diensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
Schikking Goede Vrijdag
 
doorgang tot het licht 44
 
 Doorgang naar licht
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 
Schikking paaswake/paasmorgen
 
 schikking paaswake     doorkijk
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
Op zondag 31 maart, eerste paasdag is er kinderdienst onder leiding van Anja Bouw.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Collectes 
 
Goede Vrijdag
Stichting Hulpdienst Hoevelaken en voor de Beeld- en geluidsinstallatie. 
 
Paaswake
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne en voor de Cantorij
 
Paasmorgen
Stichting Moederzorg en voor Paas- en doopkaarsen 
 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: stichting Hulpdienst Hoevelaken, Beeld- en geluidsinstallatie, inwoners en ontheemden in Oekraïne, Cantorij, stichting Moederzorg, Paas- en doopkaarsen  of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024
 
qr codes 28 mrt
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
paasactie georgiePaasactie Hoevelaken naar Georgië
In het paasweekend gaat het projectteam Hoevelaken naar Georgië een 24 uursactie doen in en rond de Eshof. We gaan 24 uur niet eten en slapen uit solidariteit met jongeren elders in de wereld voor wie dit een dagelijkse realiteit is. 
De 24-uursactie maakt ons meer bewust van jongeren die met tekort leven, armoede kennen en geen veilig thuis hebben. Op deze manier bereiden we ons ook voor op de situatie, zoals we die in de dorpjes in Georgië zullen aantreffen. Daarnaast doen we activiteiten om elkaar beter te leren kennen en als groep te groeien. We gaan meedoen in de kerkdiensten in de Paasnacht en op Paasochtend en we gaan ons voorbereiden op de reis naar Georgië door een programma te maken voor de bouwactiviteiten in Aghaiani en het Summercamp. We gaan ook op pad in Hoevelaken zelf.
 
Actie in het dorp voor kinderen
Op zaterdagmiddag hebben we van 12.00 uur tot 15.30 uur een kraam op De Brink waar we eieren verkopen. Ook kunnen kinderen eieren verven en zoeken en met de Paashaas op de foto. Leuk als u erbij bent met uw (klein)kinderen of gewoon een kijkje komt nemen.
 
We komen langs!
Op zaterdagmiddag 30 maart komen we bij u (alle Eshof-leden in de kern van Hoevelaken) langs met een sponsorkaart voor onze actie. We vragen u een vrijwillige bijdrage om ons project te steunen en zo een steentje bij te dragen om de situatie van de jongeren in Aghaiani te verbeteren. De sponsorkaart met meer informatie over ons project en deze actie vindt u alvast in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Woont u in het buitengebied of bent u niet thuis, maar wilt u wel een bijdrage overmaken? Dan kunt u gebruikmaken van de QR-code op de sponsorkaart of uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL49 RABO 0302263977, ZWO de Eshof, ovv Paasactie Georgië. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Groeten Projectteam Hoevelaken naar Georgië
 
project team georgie 1
Paaskaars
Meer informatie over de nieuwe paaskaars vindt u in de Rondom die volgende week verschijnt.
 
zonnepanelen Update actie zonnepanelengroene kerk
 En ook in de achterliggende (korte) week zijn er weer een heleboel bedragen bijgekomen. We staan nu al op ruim 7.500 EUR, dus 15 panelen! Alle gulle gevers dank!  De actie loopt nog tot 19 april. Iedere bijdrage, hoe groot   of klein ook, is welkom. Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer bij de Nieuwsbrief van 15 maart
 (Naar aanleiding van vragen is het goed om te vermelden dat de Eshof een energie contract heeft wat loopt tot 31 december 2026. Wij kunnen dus tot die tijd niet onverwachts te maken krijgen met de doorberekening van   kosten door het energiebedrijf, omdat wij toevallig over een mooi aantal zonnepanelen beschikken..... Als de actie ook de komende drie weken goed doorloopt, hebben we de investering tegen het einde van deze   contractperiode al ruimschoots terugverdiend. Super toch!)
 
 
 
welkom rondom tafelsVrijdag 19 april vanaf 18.00 uur 
Waar: Kerkzaal van de Eshof
Ken jij vluchtelingen die het fijn vinden om mee te komen eten?
Kan jij eten maken voor deze avond? (Voor recepten en ingrediënten wordt gezorgd.)
Kan jij financieel bijdragen om deze avonden een succes te maken?
(Binnenkort een doos in de hal).
Veel meer informatie in de Rondom van maart 2024 
 
Voor eten, meedoen, vluchtelingen meenemen en overige vragen kun je terecht bij de werkgroep:
  • Els Koudijs: 06-40473481
  • Eunice van Zomeren: 06-45273050
  • Harmen Lanser: 06-51457782
  • Lieske Duim: 06-44296945
  • Jantine Dijkstra: 06-38893453
 
Activiteit voor de jeugd: ESCAPE
Er zijn nu 4 jeugd aanmeldingen binnen, natuurlijk komen daar nog veel meer enthousiaste Escapers bij. Zo horen wij dat er ook ouders zijn die dit erg leuk lijkt. Die willen we bij deze ook uitnodigen. 
DUS..... Meld je aan, hoe meer mensen hoe groter de uitdaging!!
 
voor wie: iedereen vanaf 11 jaar
  • die van puzzelen houdt
  • niet gevangen wil zitten
  • mobiel is en mobiel kan gebruiken
waar:Harderwijk
wanneer: zondag 21 april
vertrek: 13.30 uur vanaf de Eshof
thuis: mits je ontsnapt om 17.00 uur
 
escape
 
De eeuwenoude Hanzestad Harderwijk kent een rijke geschiedenis. Duik met de Escape Tour Harderwijk in dit verleden en waan je in 1636, het jaar dat de pestepidemie uitbrak in de stad. De stadhouder sloot de poorten van de stad om verdere verspreiding van de pest te voorkomen, maar hoe ontkomen jullie nu aan deze vreselijke ziekte?!
 
Speel de Escape Tour Harderwijk en ontcijfer de aanwijzingen om de geheime uitgang van de stad te vinden. De uitgang is een goed bewaard geheim dus niet echt gemakkelijk te vinden, durven jullie de uitdaging aan?
 
Wij nodigen je uit om te ONTSNAPPEN aan de pestepidemie in Harderwijk. Neem al je slimmigheden en je mobiel mee. Het is een buitenactiviteit dus hou rekening met regen, wat wind en hopelijk veel zon!
 
Meld je aan voor 7 april bij Laura Schep, via WhatsApp of e-mail, tel 06-4433955, lauraschep66@gmail.com  of via WhatsApp Actieve jeugd Eshof. 
 
Agenda
vr. 29 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
za. 30 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
wo. 3 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586