Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 14 – 5 april 2024
  
Beste mensen,  
 
En weer mogen we melden dat er een mooi bedrag is binnengekomen voor de actie zonnepanelen. Verder herhalen we het project Rondom tafels en wijzen we nogmaals op de leuke jeugdactiviteit. Aanmelden kan nog tot en met dit komende weekend. En tot slot een prachtig verslag van de Georgiëgroep over hun 24-uurs actie. 
 
 
 
Zondag 7 april – tweede van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
voorbeden Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De eerstvolgende kinderdienst is op zondag 14 april onder leiding van Richard van de Kamp. 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in maart kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 06 54600057.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Straatpastoraat Amersfoort en voor de Eredienst.
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Straatpastoraat Amersfoort, Eredienst  of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024
 
qr codes straatpastoraat 
zonnepanelen Update actie zonnepanelengroene kerk
 Ook in de achterliggende week zijn er weer allerlei bijdragen ontvangen voor de actie zonnepanelen. De teller staat nu op bijna 8.400 EUR ! Alle gulle gevers van deze week hartelijk dank! Op de foto zijn alvast 17 panelen   zichtbaar. We zijn heel benieuwd of het lukt om in de resterende twee weken het scorebord helemaal vol te krijgen. We gaan het zien, iedere bijdrage groot of klein is welkom. Nog 7 panelen te gaan.
 
 Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer bij de Nieuwsbrief van 15 maart
 
 ( In antwoord op enkele vragen is het goed om te vermelden dat de Eshof een energiecontract heeft dat loopt tot 31 december 2026. Wij kunnen dus tot die tijd niet onverwachts te maken krijgen met de doorberekening van kosten door het energiebedrijf, omdat wij toevallig over een mooi aantal zonnepanelen beschikken..... Als de actie ook de komende drie weken goed doorloopt, hebben we de investering tegen het einde van deze contractperiode al ruimschoots terugverdiend. Super toch!)
  
Welkom ronde tafels Vrijdag 19 april vanaf 18.00 uur 
 Waar: Kerkzaal van de Eshof
 
  Ken jij vluchtelingen die het fijn vinden om mee te komen eten?
  Kan jij eten maken voor deze avond? (Voor recepten en ingrediënten wordt gezorgd.)
  Kan jij financieel bijdragen om deze avonden een succes te maken?
 
(Binnenkort een doos in de hal).
 Veel meer informatie in de Rondom van maart 2024 
 
Voor eten, meedoen, vluchtelingen meenemen en overige vragen kun je terecht bij de werkgroep:
Eunice van Zomeren: 06-45273050
Els Koudijs: 06-40473481
Harmen Lanser: 06-51457782
Lieske Duim: 06-44296945
Jantine Dijkstra: 06-38893453
 
Activiteit voor de jeugd: ESCAPE
Er zijn nu 9 aanmeldingen binnen en we hopen dat daar nog wat meer enthousiaste Escapers bijkomen! Ook ouders mogen zich nog opgeven.  
DUS..... Meld je aan, hoe meer mensen hoe groter de uitdaging!! Het kan nog tot en met 7 april.
 
 Voor wie: iedereen vanaf 11escape
  •  die van puzzellen houdt
  •  niet gevangen wil zitten
  •  mobiel is en een mobiel kan gebruiken
 Waar: Harderwijk
 Wanneer: zondag 21 april
 Vertrek:13.30 uur vanaf de Eshof
 Thuis: mits je ontsnapt om 17.00 uur 
 
 
De eeuwenoude Hanzestad Harderwijk kent een rijke geschiedenis. Duik met de Escape Tour Harderwijk in dit verleden en waan je in 1636, het jaar dat de pestepidemie uitbrak in de stad. De stadhouder sloot de poorten van de stad om verdere verspreiding van de pest te voorkomen, maar hoe ontkomen jullie nu aan deze vreselijke ziekte?!
 
Speel de Escape Tour Harderwijk en ontcijfer de aanwijzingen om de geheime uitgang van de stad te vinden. De uitgang is een goed bewaard geheim dus niet echt gemakkelijk te vinden, durven jullie de uitdaging aan?
 
Wij nodigen je uit om te ONTSNAPPEN aan de pestepidemie in Harderwijk. Neem al je slimmigheden en je mobiel mee. Het is een buitenactiviteit dus hou rekening met regen, wat wind en hopelijk veel zon!
 
Meld je aan voor 7 april bij Laura Schep, via WhatsApp of e-mail, tel 06-4433955, lauraschep66@gmail.com  of via WhatsApp Actieve jeugd Eshof. 
 
Highlights of 24 hours
Het was een mooie 24 uur die de Georgië groep afgelopen weekend heeft beleefd. Het wordt geen ‘live-verslag-legging’. Enkele hoogtepunten zijn de moeite waard! 
 
Sponsoractie
We hebben een fantastisch mooi resultaat behaald met onze sponsoractie! Meer dan € 4000,- is gedoneerd door familie, vrienden, Eshofleden en marktbezoekers. We zijn heel erg blij met dit geweldige resultaat en dankbaar voor het vertrouwen in ons team. We zullen het in Georgië goed besteden voor de bouw van het Day-Care-Centre in Aghaiani en voor het zomerkamp. We kunnen met deze mooie opbrengst onze plannen uitvoeren!
 
sponsoractie Teambuilding
 24 uur zijn zo om met alle activiteiten op het programma en het was een mooie manier om 24 uur aan ons team te ‘bouwen’. Dat hebben we gedaan met het rondbrengen van de sponsorkaart naar alle   Eshofleden.  Ook hebben we een Paaskaars voor Georgië gemaakt. En we hebben deelgenomen aan de kerkdiensten, ook hebben we een lipdub, wandelspeurtocht, een quiz en wat spellen gespeeld. In deze 24   uur hebben we hiermee elkaar een beetje beter leren kennen. Een mooie start van de ontdekkingstocht als groep, die de komende tijd en in Georgië verdergaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten&Eshof
We gaan vanuit de Eshof gemeente op pad naar de gemeente in Georgië. Symbolisch hebben we de Georgische Paaskaars aangestoken om het licht van God mee te nemen. Het drukt onze verbondenheid in geloof uit en is daarmee een uitnodiging om een helpende hand te bieden. Emma vertelde in de paasochtenddienst over het waarom van de 24 uur; aandacht vragen voor die jongeren voor wie eten geen gewoonte is net als een veilige slaapplaats. Wij willen het licht van Pasen meenemen naar Georgië. Sifra gaf een toelichting op de symboliek van de versiering op de Georgische Paaskaars. Op de kaars staat de Nederlandse en de Georgische vlag en de negen ‘poppetjes’ staan voor ons team. 
 
 happy_easter.jpg
Femke
We zijn als groep met negen deelnemers gestart, tijdens de 24 uur heeft Femke van de Kamp aangegeven niet met ons mee op reis te gaan. Vanwege haar huidige gezondheid is dit niet mogelijk. We vinden het erg jammer dat ze niet meegaat.
 
Groeten van projectteam Hoevelaken naar Georgië
 
 
Agenda
wo. 10 april, 13.30 uur: Inloop middag, de Eshof
wo. 10 april, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 10 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
wo. 10 april, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 11 april, 19.30 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 12 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748