Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 12 april 2024
  
Beste mensen,  
 
Wie kan er voor volgende week vrijdag, 19 april een quiche bakken voor de gasten die in de Eshof rondom tafels aanschuiven? U helpt de organisatie er enorm mee. Er zijn inmiddels 19 gesponsord, nog een week te gaan tot de eindstand. Tot slot informeren we u over de BRIES activiteit op 25 april.
 
 
 
Zondag 14 april – derde van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
voorbeden Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
Zondag is er kinderdienst onder leiding van Richard van de Kamp. 
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 06 54600057.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024
 
qr code 12 4 04
 
welkom rondom tafelsBakken maar….
Volgende week vrijdag 19 april verwelkomen we meer dan 40 vluchtelingen om samen te eten in de Eshof. Wat fantastisch! Veel mensen doen mee. Maar we hebben nog 3 bakkers nodig. Wil jij één hartige taart bakken? Voor een recept en geld wordt gezorgd. Bel Els: 06 40473481
Meer informatie en telefoonnummers in de Rondom van maart 2024
 
 
briesOp 25 april vindt er een avond van BRIES plaats onder de veelzeggende titel:
 
Ik ben OK, jij bent OK, God is OK.
 
Jantine Dijkstra schrijft er het volgende over:
‘Psychologie gaat over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen, over zingeving en over hun relaties. Geloof gaat ook over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen en ook over zingeving en relaties’. 
Jantine zegt: ‘Hoe langer ik als psychosociaal therapeut werk, hoe meer verbanden ik ontdek. Wij hebben vooral geleerd er eerst voor de ander te zijn; je kunt dat echter alleen goed als je er ook voor jezelf kunt zijn. Daar wringt het voor sommige mensen, terwijl het ook in de bijbel zo klaar als een klontje is: heb uw naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Dat laatste dus eerst! Wat een geweldige permissie vanuit God én vanuit het gedachtegoed waarmee ik werk in mijn praktijk: De Transactionele Analyse: Ik ben OK, jij bent OK.
Maar het is niet makkelijk als je een erge hekel aan een ander hebt. Hoe helpt deze theorie en waar zit verbinding of wrijving met het christelijk geloof?’
 
Jantine legt die avond graag uit wat Transactionele Analyse is en wat je daaraan hebt in je eigen leven. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. 
Het belooft een boeiende avond te worden.
Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op bij Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl of tel: 06-20162652. Mocht je je niet hebben opgegeven, dan ben je natuurlijk ook hartelijk welkom, maar we weten graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
 
Datum: 25 april
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Jantine Dijkstra
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
 
zonnepanelenUpdate actie zonnepanelen
 
 Ook deze week zijn we weer verrast met veel bijdragen voor de zonnepanelen. De teller staat nu op ruim € 9.500, dus 19 panelen! Alle gulle gevers enorm bedankt! Het is wel heel duidelijk dat heel veel mensen “Energie steken   in de Eshof”. We zijn heel benieuwd met welke slotstand de actie volgende week eindigt. Zouden we zelfs de laatste vijf panelen ook nog op die manier bij elkaar krijgen ..…?
 
Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer bij de Nieuwsbrief van 15 maart
 
 
Agenda
ma. 15 april, 20.30 uur: Welkom rondom tafels, de Eshof
wo. 17 april, 18.30 uur: Bestuur cantorij, de Eshof
wo. 17 april, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 17 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 18 april, 20.00 uur: College van diakenen, de Eshof
vr. 19 april, 18.00 uur: Welkom rondom tafels, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586