Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 19 – 10 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een herinnering aan de avond ‘Meer dan een gebaar…’, verzorgd door Diana Kneppers-Doornekamp en een bericht over een leuke middag kanovaren voor 11-plussers. Tot slot schrijft Ellie kort iets over de brunchdienst met Pinksteren.
 
 
Zondag 12 mei – zevende van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst is op 19 mei onder leiding van Anne van Wilgenburg.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033-2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en voor Onderhoud van het gebouw.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in Actie/ZWO, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
 qr code 10 mei
bries  Ter herinnering …..
 
Op 13 mei om 20.00 uur verzorgt Diana Kneppers-Doornekamp een avond onder de titel:
 
Meer dan een gebaar…
 
Diana schrijft er het volgende over:
Kent u dat ook? Sta je in een hal of ruimte met iemand te praten, geroezemoes om je heen, je staat je vreselijk in te spannen om het gesprek te volgen. Zo vermoeiend. En dan versta je net zo’n belangrijk woord niet, waardoor je eigenlijk het verhaal niet goed volgt. Dus wat doe je? Vriendelijk glimlachen, hummend het gesprek vervolgen? Toch nog maar een keer om herhaling vragen? Of een volgende keer niet meer in die hal blijven staan om te praten? Wat zou dat jammer zijn. En wat zou het fijn zijn als je met een enkel gebaar het gesprek makkelijk had kunnen blijven volgen. 
 
En nu hoor ik u denken: “gebaren - gebarentaal? Wat moet ik daar mee? Dat is toch voor doven en slechthorenden?”
 
Is dat zo? Of maken we allemaal al veel meer gebaren dan we denken. Is je gesproken taal ondersteunen met gebaren niet waardevol voor veel meer mensen dan alleen doven en slechthorenden?
En hoe zit dat met die gebaren, zijn die over de hele wereld gelijk? Bestaat er ook zoiets als een dialect? Is het wel een echte taal? En vooral, is het niet lastig om gebaren te maken?
 
 
Op maandag 13 mei kunt u het gebaren zelf wat meer in de vingers krijgen. En stilzitten is er niet bij, want naast wat achtergrondinformatie wordt het een interactieve avond waarbij we vooral aan de slag gaan. Aan het eind van de avond weet u niet alleen veel meer over gebaren, maar bent u ook in staat om zélf nog meer gebaren te maken. En u zult zien, die blijft u na 13 mei gebruiken.
 
Hoe en waarom ik gebarentolk ben geworden, leest u in de Rondom van deze maand.
 
 
Ik hoop dat u mee komt wapperen. Er zijn u al diverse belangstellenden voorgegaan, maar er is ruimte genoeg voor nog meer. Opgeven is fijn, dan kunnen we voor de juiste hoeveelheid koffie en thee zorgen. Opgeven bij ellie.boot@hccnet.nl, tel. 06 33832849. Tot dan!
 
Datum: 13 mei
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Diana Kneppers ☺ Doornekamp
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
 
Brunchdienst op Pinksterzondag
Op zondag 19 mei zullen we de uitstorting van de heilige Geest vieren met een kerkdienst die uitloopt op een brunch voor iedereen. Kom ook, neem iets te eten mee en laten we het feest vol vuur vieren! In de Rondom van mei staat meer hierover te lezen.
 
 
Kanovaren in Leusden
 
kanovaren     PKN logo
 
Wij nodigen je uit voor een middag kanovaren in Leusden
Voor: Iedereen van 11 +
die van water houdt 
die van avontuur houdt
die een zwemdiploma heeft
 
Wanneer: Zondag 9 juni 
Vertrek: 13:00 uur vanaf de Eshof
Thuis: tussen 17:00 en 18:00 uur
 
Meld je aan vóór 26 mei bij Wilma Wensveen: via WhatsApp, tel. 06-18267558 of e-mail,   wilma662008@hotmail.com of via WhatsAppgroep De Eshof Kids.
De boot is een vervoermiddel dat vaak in de Bijbel wordt genoemd. Denk hierbij aan de Ark van Noach, de profeet Jona en aan Jezus die sliep in een boot, terwijl de meevarende discipelen in paniek raakten vanwege de storm. Varen in een boot is een symbool van het leven in deze wereld, met haar figuurlijke klippen en stormen. 
Ga daarom ook mee met het avontuur van kanovaren in Leusden waar samenwerken en plezier centraal staan. Een mooie route over het Valleikanaal. 
Meld je snel aan en neem behalve je goede humeur ook zonnebrand mee voor als de zon schijnt.
 
Namens de jeugdouderlingen Laura en Wilma
 
Agenda
ma. 13 mei, 20.00 uur: Meer dan een gebaar, avond over gebarentaal, de Eshof
wo. 15 mei, 20.00 uur: Cantorij repetitie, de Eshof
wo. 15 mei, 20.00 uur: Evaluatie basiscatechese, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748