Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 20 – 17 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
Zondag wordt er een brunchdienst gehouden. Iedereen is uitgenodigd iets te eten mee te nemen maar dit is zeker niet verplicht. De jeugd kan zich nog opgeven voor het kano varen. Er is een rectificatie op een artikel in de Rondom over data waarop de kerkzaal wel en niet gebruikt kan worden voor de diensten. De scriba heeft een oproep aan alle vrijwilligers die meewerken aan de diensten. Wie komt er helpen klussen in de kerkzaal op zaterdagochtend 8 juni?
 
 
 
Zondag 19 mei – Pinksteren
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
Symbolische schikking
 
 
 symbolische kaars
 
 
 
Brunchdienst op Pinksterzondag
Op zondag 19 mei zullen we de uitstorting van de heilige Geest vieren met een kerkdienst die uitloopt op een brunch voor iedereen. Kom ook, neem iets te eten mee en laten we het feest vol vuur vieren! 
 
Samen eten verbindt. Ook over Jezus worden veel momenten verteld waarop hij at met anderen. 
De eerste christengemeenten kwamen bijeen rond de tafel. Ieder bracht mee wat hij of zij missen kon. Samen etend vallen verschillen weg. Samen eten is een manier om iedereen mee te laten tellen. Aan de tafel ontwikkelden zich de eerste elementen van de christelijke liturgie. Gebeden; verhalen over Jezus; sociale ontwikkelingen die men wilde delen met elkaar. Maar de kern was het samen delen van het meegebrachte voedsel.
 
Net als toen leggen we ook nu alle beetjes bij elkaar. Het mag eenvoudig zijn. Iets waarvoor geen bord of bestek nodig is. Om wat suggesties te noemen: brood
 • enkele belegde boterhammen
 • een paar krentenbollen
 • een tros bananensnoeptomaatjes
 • enkele plakken kruidkoek
 • wraprolletjes met een prikkertje 
 • enkele broodjes kaas o.i.d.
 
Ook wie geen kans ziet (of vergeet) iets mee te brengen, is vanzelfsprekend van harte uitgenodigd mee te eten.
Voor wie meer over deze viering lezen wil: kijk in de Rondom van mei.
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
Zondag is er kinderdienst onder leiding van Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033-2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en Muziek en liturgie.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Hospice Nijkerk, Muziek en liturgie of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
 qr code 17 mei
Vakantie Ellie Boot
Van 25 mei tot en met 9 juni heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode contactpersoon voor situaties waarin pastorale zorg nodig is. De predikanten van de Emauüskerk in Barneveld zijn bereid in te springen in geval van nood. 
 
Rectificatie 
(door Frits Harmsen)
 
In het verhaal over ‘Verduurzaming van de Eshof en de aanpassingen van de kerkzaal’ in de Rondom van deze maand is een fout geslopen. 
Er staat dat we op 30 juni en 7 juli voor de zondagse diensten gebruik zullen maken van het Pauluscentrum. Dat is onjuist. Op 23 en 30 juni wordt de dienst in het Pauluscentrum gehouden. Op 23 juni is er een oecumenische dienst die traditiegetrouw in het Pauluscentrum plaatsvindt en op 30 juni zijn we te gast in het Pauluscentrum.
Op 7 juli kunnen we weer in de Eshof terecht, zij het in een geïmproviseerde kerkzaal. In de Rondom van juni daarover meer.
 
Rooster van vrijwilligers
(door Harmen Lanser)
 
Aan onze erediensten verlenen wekelijks veel vrijwilligers hun medewerking. Zonder deze vrijwilligers zou onze gemeente niet kunnen functioneren. Of het nu gaat om ouderlingen, diakenen of mensen voor welkom, beeld en geluid of kosters en mensen voor de koffiedienst.
Wij zijn heel blij met deze inzet en vermelden de namen daarom ook graag op de liturgie en de welkomstdia tijdens de dienst.
Om al die vrijwilligers goed te informeren en juist op de liturgie en dia te krijgen houdt de scriba een rooster bij. Dit rooster is nogal dynamisch omdat mensen van dienst ruilen. Dat is uiteraard prima. Het is echter wel belangrijk dat dit bij de scriba gemeld wordt, zodat het rooster tijdig bijgewerkt wordt. Dit gebeurt vaak wel, maar helaas ook geregeld niet.
Vandaar deze oproep aan alle vrijwilligers dat als er geruild wordt t.o.v. de planning in het rooster dit te melden aan de scriba via de mail: scriba.eshof@gmail.com.
 
Renovatie kerkzaal
Klussers gevraagd op zaterdagmorgen 8 juni van 10 – 12 uur! 
Om niet alles op het laatste moment te laten aankomen, willen we een aantal werkzaamheden uitvoeren op 8 juni. Wat gaan we dan doen?
 • Verwijderen vloerbedekking rond het orgel
 • Demonteren van de gele banken
 • Diverse kleine andere klussen
 • Uiteraard moeten de klussers voorzien worden van koffie/thee en koek. Daar zijn ook vrijwilligers voor nodig.
Als er gereedschap nodig is voor een bepaalde klus zorgen we dat dat er is. (Mocht je zelf goed gereedschap hebben, neem dat voor de zekerheid mee).  Speciale vaardigheden zijn niet vereist. Meld je aan bij Hans van Eck  beheerder.eshof@gmail.nl. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we proberen kleine teams te vormen die een onderdeel voor hun rekening nemen.  En ook hier geldt: vele handen maken licht werk.
Hans van Eck en Rudi Coppoolse
 
Kanovaren in Leusden
kanovaren
Wij nodigen je uit voor een middag kanovaren in Leusden
Voor: Iedereen van 11 +
 • die van water houdt 
 • die van avontuur houdt
 • die een zwemdiploma heeft
Wanneer: Zondag 9 juni 
Vertrek: 13:00 uur vanaf de Eshof
Thuis: tussen 17:00 en 18:00 uur
 
Meld je aan vóór 26 mei bij Wilma Wensveen: via WhatsApp, tel. 06-18267558 of e-mail,   wilma662008@hotmail.com of via WhatsAppgroep De Eshof Kids.
De boot is een vervoermiddel dat vaak in de Bijbel wordt genoemd. Denk hierbij aan de Ark van Noach, de profeet Jona en aan Jezus die sliep in een boot, terwijl de meevarende discipelen in paniek raakten vanwege de storm. Varen in een boot is een symbool van het leven in deze wereld, met haar figuurlijke klippen en stormen. 
Ga daarom ook mee met het avontuur van kanovaren in Leusden waar samenwerken en plezier centraal staan. Een mooie route over het Valleikanaal. 
Meld je snel aan en neem behalve je goede humeur ook zonnebrand mee voor als de zon schijnt.
 
De jeugdouderlingen Laura en Wilma
 
Agenda
wo. 22 mei, 13.30 uur: inloopmiddag, de Eshof
wo. 22 mei, 20.00 uur: Cantorij repetitie, de Eshof
do. 23 mei, 14.30 uur: Wijkteam 8, Boekweitveld 90
do. 23 mei, 19.30 uur: Grote kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 24 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586