Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 21 – 24 mei 2024
  
Beste mensen,
 
Op 10 juni wordt er een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuwe leden en belangstellenden. We herhalen de oproep voor klussers die willen helpen bij het leeghalen van de kerkzaal op 8 juni. In de Eshoftuin wordt alles opgegeten door de slakken maar hopelijk kan er over een paar weken toch worden geoogst. We horen het graag als er jongeren zijn geslaagd voor hun examen.
 
Zondag 26 mei – Trinitatis
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst is op 2 juni onder leiding van Marinka Diender.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033-2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
 
collectenmuntenCollectemunten 
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Nijkerks Diaconaal Beraad, Jeugd- en jongerenwerk of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
 qr code 17 mei
Vakantie Ellie Boot
Van 25 mei tot en met 9 juni heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode contactpersoon voor situaties waarin pastorale zorg nodig is. De predikanten van de Emauüskerk in Barneveld zijn bereid in te springen in geval van nood. Nel is te bereiken op tel. 06 25316748 of mail nel.stoffelsen@kpnmail.nl
 
Avond van kennismaking: maandag 10 juni
Bijeenkomst met nieuw ingekomen leden

kennismaking1Op maandag 10 juni van 20.00 – 22.00 uur is er in de Eshof een avond voor ieder die nieuw is in de gemeente. Ook wie nieuwsgierig is naar de Eshofgemeente, of enkele andere nieuwsgierigen wil treffen, is van harte welkom.
Het doel is elkaar (en wie weet onszelf) een beetje wegwijs te maken. En vooral ontmoeting. Als je je aan wilt sluiten bij een bestaande (kerkelijke) groep, kan dat moeite kosten. We willen het je graag makkelijker maken. Dat kan, denken we, door kennismaking3ervoor te zorgen dat je weet wie er nog meer ‘nieuw’ zijn. Door ervaringen en verlangens met elkaar te delen. En door ‘oude’ en ‘nieuwe’ Eshoffers met elkaar kennis te laten maken.
 
 
Ben je al langer bij de Eshof en heb je ook zin om te komen? Welkom!
 
Je kunt je voor de avond opgeven bij Nel van Rietschoten (e-mail: nelvanrietschoten@gmail.com of op tel. 06 12170131).
 
Graag tot ziens op maandagavond 10 juni in de Eshof! Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.
Namens het Pastorale Team,
Ellie Boot
 
Examens 2024
We proberen elk jaar te achterhalen welke jongeren examen doen voor hun middelbare school. We willen deze leerlingen graag een kaart sturen om hen te feliciteren. Weet u een jongere die examen doet, laat het ons weten. Al weten we op dit moment natuurlijk nog niet of hij/zij zal slagen….
Stuur een mail naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
De Eshoftuin
Een nat voorjaar en veel slakken.
Eshoftuin 24 05 24 2Eshoftuin 24 05 24 1Hoewel de zon af en toe schijnt en de temperaturen goed zijn, is er nog veel wateroverlast in de tuin. Er is gezaaid en groenten/bloemen zijn uitgepoot. De slakken vinden het ontspruitende groen ook erg lekker, veel is er niet meer van over. We blijven moed houden en hopen op minder wateroverlast, dan blijven de slakken ook weg. Gelukkig zien we hier en daar wel wat boven de grond komen, dahlia’s, aardappels en bonen. Op dit moment is er nog geen oogst maar als het weer een beetje meewerkt, verwachten we over enkele weken te oogsten. We houden u op de hoogte.
Wij zijn er zowel op woensdag als zaterdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.
 
 
 
Renovatie kerkzaal
Klussers gevraagd op zaterdagmorgen 8 juni van 10 – 12 uur! 
Om niet alles op het laatste moment te laten aankomen, willen we een aantal werkzaamheden uitvoeren op 8 juni. Wat gaan we dan doen?
- Verwijderen vloerbedekking rond het orgel
- Demonteren van de gele banken
- Diverse kleine andere klussen
- Uiteraard moeten de klussers voorzien worden van koffie/thee en koek. Daar zijn ook vrijwilligers voor nodig.
 
 Als er gereedschap nodig is voor een bepaalde klus zorgen we dat dat er is. (Mocht je zelf goed gereedschap hebben, neem dat voor de zekerheid mee.)  Speciale vaardigheden zijn niet vereist. Meld je aan bij Hans van Eck  beheerder.eshof@gmail.nl. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we proberen kleine teams te vormen die een onderdeel voor hun rekening nemen.  En ook hier geldt: vele handen maken licht werk.
Hans van Eck en Rudi Coppoolse
  
Agenda
wo. 29 mei, 20.00 uur: Cantorij repetitie, de Eshof
wo. 29 mei, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 30 mei, 20.00 uur: College van diakenen, de Eshof
vr. 31 mei, 14.00 uur: Wijkteam 1, Pluktuin Stoutenburg
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 31 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Berends
033 2987586