Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 23 – 7 juni 2024
  
Beste mensen,
Zondag is er na de kerkdienst een zomerconcertje op orgel en piano verzorgd door Dinie Jager met medewerking van Eunice van Zomeren op viool. Klussers zijn morgen, 8 juni om 10 uur welkom om te helpen in de kerkzaal.
U kunt zich alsnog opgeven voor de kennismakingsavond op 10 juni, er is nog plaats. Volgende week worden de examenuitslagen bekend. We horen graag wie er is geslaagd en voor welk diploma. De beheerder van de Eshof, Hans van Eck, spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers die de afgelopen twee dagen hebben meegewerkt om drie uitvaartdiensten te organiseren.
 
Zondag 9 juni – tweede zondag na Trinitatis
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden meegenomen in de voorbeden. 
Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst is op 16 juni onder leiding van Richard van de Kamp.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 06 57348298.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Straatpastoraat Amersfoort en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
cr code 31 mei
Van de beheerder
(door Hans van Eck)
Afgelopen week hebben drie families ons gevraagd om een uitvaartdienst in de Eshof te mogen houden, compleet met al hun persoonlijke wensen voor de dienst en condoleance.
 
Met drie verschillende uitvaartorganisaties hebben we drie begrafenissen in twee dagen tijd gehad.
Dat vraagt veel. Maar wat bijzonder dat er dan genoeg vrijwilligers opstaan om alle hulp te bieden die nodig is om het te doen slagen voor de families. Fijn dat dit belangrijke werk gedragen wordt door de gemeente.
 
En ook voor a.s. zaterdag hebben zich veel mensen gemeld om mee te helpen met de klussen die uitgevoerd moeten worden voor de verbouwing van de kerkzaal. Echt geweldig!
 
 briesKoffieconcert na de dienst op 9 juni
 (Frits Harmsen namens de commissie BRIES)
 
Na de kerkdienst op 9 juni zal Dinie Jager-Raven een concert verzorgen op orgel en piano met medewerking van Eunice van Zomeren (viool). Het concert begint om 11.15 uur en zal ongeveer een half uur duren.
 
Het speelprogramma luidt als volgt:
- G.Böhm (1661-1733), Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (4 partita's) 
- H.N. Gerber (1702-1775),  Inventio in G 
- J. Pachelbel (1653-1706), Canon in D. Viool en piano 
- J.S. Bach (1685-1750), Allein Gott in der Höh sei Ehr. BWV 663 
- A. Vivaldi (ca.1678-1741), Largo en Allegro uit Concerto in a. Viool en orgel 
 
Prachtige muziek gebracht door onze ‘eigen’ musici. Zeer de moeite waard dus om na de koffie in de kerkzaal plaats te nemen.
 
Examens 2024 
We proberen elk jaar te achterhalen welke jongeren examen doen voor hun middelbare school. We willen deze leerlingen graag een kaart sturen om hen te feliciteren. Weet u een jongere die examen doet, laat het ons weten. Al weten we op dit moment natuurlijk nog niet of hij/zij zal slagen…. 
Stuur een mail naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
 
Renovatie kerkzaal - Klussers gevraagd op zaterdagmorgen 8 juni van 10 – 12 uur! 
(door Hans van Eck en Rudi Coppoolse) 
 
Om niet alles op het laatste moment te laten aankomen, willen we een aantal werkzaamheden uitvoeren op 8 juni. Wat gaan we dan doen?
 
  • Verwijderen vloerbedekking rond het orgel
  • Demonteren van de gele banken
  • Diverse kleine andere klussen
  • Uiteraard moeten de klussers voorzien worden van koffie/thee en koek. Daar zijn ook vrijwilligers voor nodig.
Als er gereedschap nodig is voor een bepaalde klus zorgen we dat dat er is. (Mocht je zelf goed gereedschap hebben, neem dat voor de zekerheid mee.)  Speciale vaardigheden zijn niet vereist. 
Meld je aan bij Hans van Eck  beheerder.eshof@gmail.nl. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we proberen kleine teams te vormen die een onderdeel voor hun rekening nemen.  En ook hier geldt: vele handen maken licht werk.
 
 uitnodiging voor kennismaking
 
 
 
 
Agenda
zo. 9 juni, 11.15 uur: BRIES zomerconcert, de Eshof
ma. 10 juni, 20.00 uur: Kennismakingsavond, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrie
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 14 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586