Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 24 – 14 juni 2024
  
Beste mensen,
In deze nieuwsbrief een update over de verbouwing in de Eshof met een link naar de website waar in de komende tijd filmpjes en fotoreportages te zien zullen zijn. Verder veel kaarten te tekenen, o.a. voor onze geslaagde middelbare school leerlingen.
 
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang.
Vanaf 7 juli kunnen we wel weer in de kerkzaal, maar met enige beperkingen: geen beamer, en wellicht ook nog een paar zondagen geen beeldverbinding voor de thuiskijkers. In de Rondom van juni kunt u hier alles over lezen.
 
 
 
Zondag 16 juni – derde zondag na Trinitatis
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden.
 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden meegenomen in de voorbeden. 
Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
A.s. zondag is er kinderdienst onder leiding van Richard van de Kamp.
De volgende kinderdienst zal zijn op zondag 30 juni (in het Pauluscentrum) onder leiding van Richard van de Kamp.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 06 57348298.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en voor de Eredienst.
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
cr code 31 mei
Verbouwing kerkzaal in beeld
(door Frits Harmsen)
 
Deze week en de komende weken houden we u in woord en beeld op de hoogte van de verbouwing van de kerkzaal. Ad Ritmeester zal zorgen voor fotocollages en beeldpresentaties. De fotocollages en presentaties zijn te zien op de website van ‘de Eshof’. Als u op onderstaande link klikt komt u op de website. Klik vervolgens op de knop voor de presentaties. De fotocollage ziet u op pagina 4 van deze nieuwsbrief.
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/images/mp4/werkzaamheden%208%20juni%202024%20.mp4
Elke week, indien er wat te melden valt, zal de link in de nieuwsbrief worden opgenomen.
 
 Zomerproject van het Nijkerks Diaconaal Beraad
Ook dit jaar gaan we weer het Zomerproject organiseren vanuit het NDB Nijkerk/Hoevelaken. Elke donderdagmiddag is er een activiteit in Nijkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, dus kinderen van basisschoolleeftijd. We gaan knutselen, zwemmen, sportief bezig zijn, een dagje naar een pretpark, barbecueën en vooral gezellig samen zijn.
Dit is speciaal bedoeld voor kinderen die geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Wij willen deze kinderen leuke en gezellige middagen geven in de vakantie; iets waar ze naar uit kunnen zien. U kunt uw kind tot 3 juli opgeven.
We hopen veel kinderen te ontmoeten. Het Zomerteam heeft er veel zin in!
Voor opgeven & meer informatie kunt u contact opnemen met zomerndb@gmail.com. 
 
 
Agenda
ma. 17 juni, 9.30 uur: Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
ma. 17 juni, 20.00 uur: Aftrap musical, de Eshof
wo. 19 juni, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
do. 20 juni, 19.30 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrie
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 21 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
 
Collage 1