Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 25 – 21 juni 2024
  
Beste mensen,
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang. Vanaf 7 juli kunnen we wel weer in de kerkzaal, maar met enige beperkingen: geen beamer, en wellicht ook nog een paar zondagen geen beeldverbinding voor de thuiskijkers. Wel geluidsverbinding, trouwens. In de Rondom van juni kunt u hier alles over lezen. We herhalen het bericht van het Nijkerks Diaconaal Beraad.
 
Zondag 23 juni – Gedenkdag van Petrus en Paulus
De dienst is niet online te volgen. De liturgie is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst zal zijn op zondag 30 juni (in het Pauluscentrum) onder leiding van Richard van de Kamp.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 06 57348298.
 
Collectes 
De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de 
Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
cr code 31 mei
Verbouwing kerkzaal in beeld
(door Frits Harmsen)
 
Deze week is de verbouwing van de kerkzaal echt begonnen. Nadat de kerkzaal volledig was ontruimd zijn dinsdag de medewerkers van Doppenberg Bouw begonnen met het afbreken van het muurtje. Technici van Van Dunschoten hebben nieuwe bekabeling aangelegd. Dat alles onder strak toezicht van Hans van Eck.
Ad Ritmeester en Lien Vogel hebben voor het fotowerk gezorgd.
Klik voor de presentaties op de website op onderstaande link. Het is de moeite waard om de presentaties, samengesteld door Ad Ritmeester, te bekijken. De fotocollage ziet u op pagina 3 van deze nieuwsbrief.
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/eshof-organisatie-n/pg-de-eshof/verbouwing
Elke week, indien er wat te melden valt, zal de link in de nieuwsbrief worden opgenomen.
 
Zomerproject van het Nijkerks Diaconaal Beraad
Ook dit jaar gaan we weer het Zomerproject organiseren vanuit het NDB Nijkerk/Hoevelaken. Elke donderdagmiddag is er een activiteit in Nijkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, dus kinderen van basisschoolleeftijd. We gaan knutselen, zwemmen, sportief bezig zijn, een dagje naar een pretpark, barbecueën en vooral gezellig samen zijn.
Dit is speciaal bedoeld voor kinderen die geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Wij willen deze kinderen leuke en gezellige middagen geven in de vakantie; iets waar ze naar uit kunnen zien. U kunt uw kind tot 3 juli opgeven.
We hopen veel kinderen te ontmoeten. Het Zomerteam heeft er veel zin in!
Voor opgeven & meer informatie kunt u contact opnemen met zomerndb@gmail.com. 
 
 
Agenda
di. 25 juni: uiterste inleverdatum van de kopij voor de Rondom van juli/augustus
vr. 28 juni, 20.00 uur: Wijkteam 6, Tabaksland 12
 
Volgende nieuwsbrie
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 28 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Berends
033 2987586
 
Collage 1