Diensten

zondag 05 december 10:00 uur
Roel van Riezen/2e advent
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

16:00 uur
Vesper
Collecte: Voedselbank

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  
N I E U W S B R I E F nr. 46 – 19 november 2021
Ook de nieuwsbrieven 41 t/m 45 vindt u hier.
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Het is helaas toch weer noodzakelijk om ook in de Eshof de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Aanstaande zondag start de ZWO met de actie Olijfhelden. Het is mogelijk om na afloop van de dienst flessen olijfolie te kopen. Op een later moment bestellen kan ook. Wilt u dat Sinterklaas bij u op bezoek komt, de groep Hoevelaken voor Georgië geeft inzicht in zijn agenda. Jan Hofman houdt zondag zijn Preek van de Leek in de Emmaüskerk in Barneveld. Het college is op zoek naar een ouderling kerkrentmeester.
 
De hele nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 
Aangescherpte coronamaatregelen
(door Sienke Wolters)
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, hebben we het coronabeleid van de Eshof nog iets meer aangepast dan vorige week.
Om goed afstand te kunnen houden, gaan we de komende drie weken weer uit van 30 kerkgangers. We verzoeken u dringend bij het verplaatsen in de Eshof een mondkapje te dragen. Omdat het afstand houden zo belangrijk is en we bij verplaatsen mondkapjes dragen, hebben we helaas moeten besluiten om geen koffie meer te drinken na de kerkdienst. En natuurlijk blijft de oproep staan om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten.
 
21 november: tiende zondag van de herfst
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Wilt u ook in de Eshof de dienst meevieren?
Als u regelmatig een uitnodiging wilt ontvangen voor de diensten, of als u op een bepaalde zondag uitgenodigd wilt worden, kunt u mailen naar uitnodigingeshof@gmail.com
We nodigen u graag uit!
  
Kinderdienst
Op 28 november zal er weer een kinderdienst zijn. Als u kinderen heeft in de basisschoolleeftijd kunt u zich voor deze dienst laten uitnodigen. Mogelijk zijn er nog plekken beschikbaar. Mail naar uitnodigingeshof@gmail.com 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact opnemen met Lien vogel.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Collectes
Deze week is er alleen een collecte voor Solidaridad. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor TeamUp. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar nieuwsbrief nr. 25 van 25 juni.
 
Ook in deze nieuwsbrief
  • Voordracht diaconaal rentmeester
  • Preek van de leek door Jan Hofman in de Emmaüskerk in Barneveld
  • Begrotingen 2022
  • Toelichting begroting College van Kerkrentmeesters
  • Oproep voor een ouderling kerkrentmeester (m/vr)
  • Olijfhelden
  • Musical Kaïn – zwerver in de oerverhalen - informatieavond
  • Vacature bij de PKN in Gelderland
 
Vorming & Toerusting
(door Frits Harmsen)
In de Rondom van deze maand werd voor de vierde keer de documentaire film Oerijssel aangekondigd. Deze film zou op 24 november in de Kopperhof worden vertoond.
Vanwege de verscherpte corona maatregelen kan ook deze filmvoorstelling helaas niet doorgaan.
U kunt wel vast een nieuwe datum noteren: 23 maart 2022. Uiteraard met het nodige voorbehoud, maar het duurt nog een tijd dus wie weet is de vijfde poging eindelijk succesvol.
 
Sinterklaasactie 
Agenda week 47
ma. 22 november, 10.00 uur, Psalmen en kunst tot leven wekken, de Eshof
ma. 22 november, 19.00 uur, Basiscatechese, de Eshof
ma. 22 november, 20.00 uur, Wijkteam 8
ma. 22 november, 20.00 uur, informatieavond musical Kaïn
wo. 24 november, 20.30 uur, Repetitie cantorij, de Eshof
do. 25 november, 14.00 uur, Wijkteam 1
do. 25 november, 19.30 uur, diaconie, de Eshof
 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 november. Kopij hiervoor graag voor donderdag 25 november 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Berends