Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 13 – 1 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Iedereen die dacht dat de lente was begonnen, de winterjas al had opgeborgen en dacht dat het een grap was, er ligt op 1 april echt sneeuw.  Zondag staat de 5e weg van barmhartigheid, zieken bezoeken, in het licht. We krijgen deze week in de rubriek ‘Verbonden blijven met’ een kijkje in de levens van Nico en Tonny van Rootselaar.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
Zeven wegen van barmhartigheid
De paaskaars die dit jaar in de Eshof staat, is bewerkt door de kinderen van de basiscatechese. Zij hebben er symbolen op geplakt die verwijzen naar de zeven wegen van barmhartigheid. Zes ervan zijn te vinden in Matteüs 25,35-36: "Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."
Op elke zondag van de Veertigdagentijd staat één van deze wegen centraal. In de dagen rond Pasen komt de zevende van de wegen aan bod. Die is in 1207 door paus Innocentius III toegevoegd: de doden begraven.
 
                                                                     paaskaars
 
3 april: vijfde zondag in de veertig dagen: zieken bezoeken
Aanstaande zondag staat de vijfde van de zeven wegen in het licht: ik was ziek en jullie bezochten mij.
 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
 
De rode draad 
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
 
Het rode koord 
-Zieken bezoeken- is zondag de volgende stap op de weg van Barmhartigheid.
Met het beeld van het verbonden hoofd worden meerdere betekenissen van  ‘bezoeken’ aangeraakt. 
Barmhartigheid ontfermt, geeft de ander een gezicht, maakt het onbekende zichtbaar.         

Het rode koord

Rood gekleurde aarde

Geraakt, gewond

de aarde kleurt rood

verscholen, versluierd, verlaten

onzichtbaar en ongezien

wordt zichtbaar en helend

als Barmhartige Samaritanen zich ontfermen.

rode koort lang                                                                                         
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de  dienst deze week door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
 
Kinderdienst
Op zondag 10 april zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom en mogen een Palmpasenstok maken! 
De uitnodiging hiervoor is apart te downloaden.
 
                                                                           palmpasen
 
Collectes 
De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en voor beeld en geluid. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar
nieuwsbrief 10 11 maart 2022.
 
Bij de eerste collecte: Stichting Moederzorg
moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede wordt geboren. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kind kunnen zorgen?
 
Bij de tweede collecte: Beeld en geluid
beeld en geluid eshof
Dankzij een groep enthousiaste gemeenteleden is tijdens de coronatijd niet alleen de geluidsinstallatie verbeterd maar is ook de beeldverbinding met de Eshof tot stand gekomen. Door een forse investering en de inzet van een groep vrijwilligers is nu elke dienst in geluid en beeld te volgen. Voor de kosten van de installatie en het onderhoud van de software vragen wij u de collecte van harte te steunen.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting Moederzorg, beeld en geluid of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Agenda week 14
ma. 4 april, 10.00 uur: Verhalen in de woestijn door Ben Piepers, 5e ochtend, de Eshof
ma. 4 april, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
ma. 4 april, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 5 april, 9.30 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 55
wo. 6 april, 14.30 uur: Bloeidaalgroep, Weth. Schimmellaan 24 Barneveld
wo. 6 april, 19.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
wo. 6 april, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 7 april, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof
zo. 10 april, 10.00 uur: Afsluiting Basiscatechese, de Eshof
 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 8 april. Kopij hiervoor graag voor donderdag 7 april 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586