Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 19 – 13 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Een korte nieuwsbrief op deze vrijdag de 13e. In deze nieuwsbrief is een link opgenomen naar de overweging en het gedicht van Bernadette van Dijk die in de dienst van 8 mei voorging. Aanstaande zondag is er ook weer een kinderdienst tijdens de kerkdienst. Graag wijs ik u op een informatieavond over ‘gasvrij Hoevelaken’.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
15 mei, vijfde zondag van Pasen
De dienst  is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Op zondag 15 mei zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Anne van Wilgenburg samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033 2534988.
 
Collectes 
De collectes zijn voor ZWO voor Takecarebnb en Jeugd- en Jongerenwerk  De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: ZWO voor Takecbarebnb   takecarebnb.jpg
 
Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Een statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag blijven. Totdat een huis is gevonden, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning. Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten, kunnen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.
Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
 
Bij de tweede collecte: Jeugd- en Jongerenwerk
jeugd en jongerenwerk
Met uw bijdrage kan de leiding van de kinderdienst zorg dragen voor de zondagse kinderdiensten met leuke materialen die dit ondersteunen. Ook de basiscatechisatie, materiaal en excursies worden uit het jeugd- en jongerenwerk bekostigd. De coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, ZWO voor Takecarebnb, Jeugd- en jongerenwerk of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten.jpg Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Overweging en gedicht
Na de dienst van 8 mei kregen we het verzoek of de overweging en het gedicht van de voorganger Bernadette van Dijk op de site kunnen worden geplaatst om het nog een keer na te kunnen lezen. Klik hiervoor op de volgende link overweging en gedicht.
 
Gasvrij Hoevelaken?
Gaan we in Hoevelaken ook ‘van het gas af’? En hoe dan, en wanneer?
Wat kan ik zelf nu al doen? Helpt een ‘groen dak’ ook mee?
Allemaal vragen die velen van ons bezighouden.
Op donderdagavond 2 juni komt Sjoerd Bleijerveld (van de gemeente Nijkerk) ons vertellen wat de plannen van de gemeente zijn. Dit is een avond in het kader van Vorming en Toerusting.
Harm Bouta vertelt over het nut van groene daken en het afkoppelen van water en samen met Lieske Duim geeft hij tips over energiebesparing.
Neem gerust uw buren of vrienden mee.
Wanneer: Donderdag 2 juni om 20:00 uur
Waar: De Eshof, Veenslag 16, Hoevelaken 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis.
Opgeven voor deze avond kan bij Frits Harmsen, tel: 06-20162652 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl dan wel via e-mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com.
 
Agenda week 20
ma. 16 mei, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 17 mei, 20.00 uur: Wijkteam 6, Tabaksland 12
wo. 18 mei, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 19 mei, 20.00 uur: Grote kerkenraad, de Eshof
zo. 22 mei, 10.00 uur: Afsluiting basiscatechese, excursie Orientalis 
 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 20 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 19 mei 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacquelien Berends, 033 2987586