Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
ANBI FC blauwAlgemeen Nut Beogende Instelling - ANBI.
 
A. Algemene gegevens PG De Eshof behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken     
RSIN/Fiscaal nummer:     803 983 645
Nummer Kamer van Koophandel 76398668
Website adres: http://www.pgdeeshof.nl/
E-mail: Secretaris.kerkrentmeesters@pgdeeshof.nl
Adres: De Veenslag 16
Postcode: 3871 NG
Plaats: Hoevelaken

Lees meer...

ANBI FC blauw

DIACONIE

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken is aangemerkt als een ANBI-instelling.

 
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken    
RSIN/Fiscaal nummer:     824 079 851
Nummer Kamer van Koophandel 76398900
Website adres: http://www.pgdeeshof.nl/
E-mail: diaconie@pgdeeshof.nl
Adres: De Veenslag 16
Postcode: 3871 NG
Plaats: Hoevelaken

Lees meer...